Skelbiami patirtų išlaidų kompensavimo dėl padidėjusių šildymo kainų rezultatai

Informuojame, kad 2022-08-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2322/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros įstaigoms išlaidoms, patirtoms dėl padidėjusių šildymo kainų, kompensuoti“ patvirtinti išlaidų kompensavimo dėl padidėjusių šildymo kainų rezultatai.

Skiriama 28 227,01 Eur, iš jų:

  1. viešajai įstaigai galerijai „Meno niša“ 658,47 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis Eur 47 ct) Eur;
  2. viešajai įstaigai Iliuzijų muziejui 3 094,98 Eur (tris tūkstančius devyniasdešimt keturis Eur 98 ct) Eur;
  3. viešajai įstaigai Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrui 659,57 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt devynis Eur 57 ct) Eur;
  4. Lietuvos dailininkų sąjungai 6057,76 Eur (šešis tūkstančius penkiasdešimt septynis Eur 76 ct) Eur;
  5. viešajai įstaigai „Gatvės gyvos“ 159,55 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt devynis Eur 55 ct) Eur;
  6. viešajai įstaigai „Idėja miestui“ 2 115,91 Eur (du tūkstančius vieną šimtą penkiolika Eur 91 ct) Eur;
  7. viešajai įstaigai „Menų fabrikas“ 9 761,53 Eur (devynis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt vieną Eur 53 ct) Eur;
  8. viešajai įstaigai MO muziejui 5 719,24 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus devyniolika Eur 24 ct) Eur.

2022-08-09 Įsakymas Nr. 30-2322