Šokio teatras „Dansema“ naujus metus pradėjo, kviesdamas keisti požiūrį į kitaip pasaulį suvokiančius ir į jį reaguojančius vaikus

Naujuosius 2022 metus Šokio teatras „Dansema“, šiemet švęsiantis penkiolikos metų sukaktį, pradėjo įkvepiančiais ir požiūrį į skirtingus vaikus keičiančiais projektais – „Pasaulio sutvėrimas pagal vaikus“, pristatytu Tarptautiniame teatro festivalyje vaikams ir jaunimui KITOKS’22, ir „Įtraukusis šokis jaunajai auditorijai“, finansuotu Kūrybinio mobilumo programos i-Portunus Houses.

Festivalio KITOKS’22, kurį jau vienuoliktą kartą organizuoja Menų spaustuvė, programoje „Dansema“ pristatė šokio kūrybinį-edukacinį projektą „Pasaulio sutvėrimas pagal vaikus“ ir pravedė trijų dienų kūrybines šokio dirbtuves, skirtas autistiškiems vaikams ir vaikams, turintiems Dauno sindromą. „Dansemos“ šokėjai Giedrė Subotinaitė, Indrė Bacevičiūtė, Elmyra Ragimova, Mantas Stabačinskas ir Marius Pinigis, vedę šiuos užsiėmimus, taiko choreografės, šokio edukologės ir „Dansemos“ meno vadovės dr. Birutės Banevičiūtės, kuri ir vadovavo kūrybinių dirbtuvių procesui, metodiką. Metodikos esmė – profesionalių šokėjų ir vaikų, pasižyminčių raidos ir elgesio įvairove, bendra  kūrybinė šokio veikla. Jos metu šokėjai kartu su vaikais, neturinčiais išankstinės šokio patirties, improvizuoja ir judesiu perteikia savitą pasaulio sukūrimo istoriją: nuo didžiojo sprogimo ir žvaigždžių kosmose, Saulės ir Žemės, nakties ir dienos iki debesų danguje ir lietaus, žuvų jūroje ir paukščių, gyvūnų ir žmonių.

Šį projektą, originaliai sukurtą 2008 metais choreografės B. Banevičiūtės kartu su kompozitore Rasa Dikčiene ir Vilniuje įsikūrusios Meninės studijos „Diemedis“ vaikais, „Dansema“ yra įgyvendinusi Vilniuje (2013), Briuselyje (2012, 2013, 2015), Ramaloje ir Betliejuje (2014), Jeruzalėje ir Hebrone (2018), Kijeve (2015), Šanchajuje (2016, 2017, 2018, 2019). Su vaikais, pasižyminčiais raidos ir elgesio įvairove, pirmą kartą šį projektą „Dansema“ įgyvendino 2016 metais su Vilniaus Šilo mokykla, kurį inicijavo mokyklos direktorė Egidija Urbanavičienė. Vėliau jis buvo pakartotas su Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“ mokiniais 2017 metais Menų spaustuvėje kaip „Dansemos“ dešimtmečio jubiliejinės programos dalis. Šiais 2022 metais projekte dalyvavo asociacijos Vilniaus „Lietaus vaikai“ šeimos, auginančios autistiškus vaikus, ir Vilniaus Šilo mokyklos mokiniai bei jų mokytojai.

Projekto „Pasaulio sutvėrimas pagal vaikus“ metodika, kai nėra mokoma judesių ar šokio žingsnių, o remiamasi bendra improvizacija pagal iš anksto sukurtą struktūrą, skatina ir tėvus bei mokytojus aktyviai dalyvauti užsiėmimuose ir šokti kartu su vaikais, nes tokia bendra kūrybinė veikla suartina vaikus ir suaugusius, suteikia jiems naujų patirčių, leidžia iš naujo atrasti vieni kitus. Ypatingai svarbus dr. B. Banevičiūtės metodikos aspektas yra tas, kad užsiėmimo metu nėra duodamos jokios žodinės instrukcijos ar nurodymai. Kiekvienas dalyvis, vaikas ar suaugęs, turi teisę ir galimybę savaip judesiu interpretuoti siūlomas šokio idėjas. Šiame procese nėra rodytojų, o yra bendraautoriai, nėra teisingo atlikimo, o yra savitas atlikimas, nėra vertinimų, o yra priėmimas ir pagarba kitoniškumui. Todėl vaikai ne tik patiria meninius išgyvenimus, prisiliečia prie šokio pasaulio, bet ir gerina savo fizinę ir emocinę būseną. Akivaizdūs teigiami pokyčiai matosi jau po keliolikos užsiėmimo minučių – vaikai ima šypsotis, atsipalaiduoja perteklinė raumenų įtampa ar atsiranda raumenų tonusas ten, kur jis reikalingas judesiui atlikti. Projekte dalyvavusių vaikų tėvai pasakoja, kaip stebėdami savo vaikus šokant, pamato juos kaip asmenybes visai kitokiais aspektais, jie atsiskleidžia ir daro tai, ko namie ar mokykloje nedaro. Tą pažymi ir šių vaikų mokytojai ir auklėtojai, dirbantys su jais mokykloje.

Projektą „Įtraukusis šokis jaunajai auditorijai“ inicijavo ir i-Portunus Houses kūrybinio mobilumo finansinę paramą gavo „Dansemos“ choreografė Birutė Banevičiūtė ir Ukrainos aktorė, režisierė, teatro pedagogė ir teatrologė Iryna Zapolska ir choreografė bei šokėja Nadiia Matsiuk. Iryna taip pat yra Nevyriausybinės meno ir kultūros organizacijos „ArtDim“ (Meno namai) vadovė ir projekto „Persha vystava“ (Pirmasis spektaklis) iniciatorė ir koordinatorė. Šis projektas gimė 2018 metais, kai Iryna pakvietė B. Banevičiūtę Ukrainoje perstatyti Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotą „Dansemos“ spektaklį 0-3 metų vaikams „Spalvoti žaidimai“. Tai buvo pirmasis spektaklis kūdikiams Ukrainoje. Vėliau 2019 metais, parėmus Lietuvos kultūros tarybai, buvo sukurtos dvi „Dansemos“ spektaklio 8-18 mėn. kūdikiams versijos – lietuviška „Laikrodininkas“ ir ukrainietiška „Tik Tak“, kuriame vaidino ir Iryna Zapolska su muzikantu Michailu Syromlia (sceninis vardas Mika Chuev). Nadia Matsiuk prie Irynos prisijungė 2019 metais, kai pradėjo šokti spektaklyje „Spalvoti žaidimai“. Nuo to laiko menininkės aktyviai bendradarbiauja ir skleidžia Ukrainoje naujas idėjas teatro vaikams ir jaunimui srityje, labiausiai susitelkdamos į spektaklius kūdikiams.

Nauja Irynos ir Nadios veiklos kryptis gimė, kai jos pamatė „Dansemos“ projektus, skirtus kitaip aplinką suvokiantiems ir į ją reaguojantiems vaikams. Jos išsikėlė tikslą tokį naują požiūrį atvežti į Ukrainą ir sugriauti barjerus, trukdančius visiems  vaikams, nepriklausomai nuo jų psichinių ir fizinių ypatumų bei gebėjimų, aktyviai ir pilnai patirti teatrą. Pagrindinė projekto „Įtraukusis šokis jaunajai auditorijai“, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo ir „Dansema“, idėja buvo Lietuvos ir Ukrainos menininkėms dalintis patirtimi, bendrai plėtoti dramaturgijos idėjas, tyrinėti judesio raiškos būdus ir konstruoti Irynos ir Nadios 2021 metais sukurto interaktyvaus judesio spektaklio, skirto 6-24 mėnesių vaikams, „Smėlis ir vanduo“, versiją, pritaikytą atlikti psichikos ir fizinių ypatumų (autizmą, Dauno sindromą ir kt.) turinčių vaikų auditorijai.

Projekto metu I. Zapolska ir N. Matsiuk dalyvavo „Dansemos“ projekto „Pasaulio sutvėrimas pagal vaikus“ kūrybinių šokio dirbtuvių procese, kurio metu praktiškai susipažino su B. Banevičiūtės metodika ir patyrė kaip su tokiais vaikais bendrauti, kaip suprasti jų reakcijas į judesio medžiagą, kaip improvizuoti ir vis tiek išlaikyti šokio spektaklio struktūrą. Vėliau pristatė savo spektaklio „Smėlis ir vanduo“ atnaujintą versiją kūrybinių dirbtuvių dalyviams bei Vilniaus Šilo mokiniams. Vilniaus Šilo mokykloje menininkės susitiko su mokytojais ir aptarė spektaklio idėjas ir vaikų reakcijas. Šiuo metu jau būdamos Ukrainoje Iryna ir Nadia rengia susitikimus su vietos teatro bendruomene, besidominčia ir dirbančia scenos menų vaikams ir jaunimui srityje, ir dalinasi Vilniuje įgyta patirtimi.