Sostinėje – prevencinės programos prieš smurtą ir patyčias mokyklose

Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti paplitusias patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.
Viena iš jų – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”, skirta 5 -7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje jau septynioliktus metus, t.y. nuo 2000-tųjų. Joje dalyvavo daugiau nei 175 tūkstančiai vaikų. Programos pedagogo kvalifikaciją įgijo daugiau nei 4 tūkstančiai pedagogų.
Vilniaus apskrities ugdymo įstaigos dalyvauja programoje „Zipio draugai“ nuo 2002 metų. Joje dalyvavo 54,7 tūkstančiai apskrities vaikų, darbui programoje yra parengi 1331 pedagogas.
Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai gerai supranta smurto ir patyčių keliamas problemas vaiko raidai ir mokyklos mikroklimatui. Jie vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes siekiant įveikti šias problemas, tad aktyviai dalyvauja programoje. Ateinančiais mokslo metais Vilniaus apskrityje programoje dalyvaus 275 pedagogai ir 5,5 tūkstančiai vaikų iš 163 ugdymo įstaigų.
2017-2018 m.m. programoje ,,Zipio draugai” dalyvaus šios Vilniaus miesto ugdymo įstaigos:
Savivaldybės švietimo skyriaus atstovus kviečiame atvykti į programos „Zipio draugai“ įvadinius seminarus, skirtus pirmą kartą programoje dalyvausiantiems pedagogams. Seminarai vyks VšĮ „Vaiko labui“ salėje (Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas).
Seminarų datos ir pradžios laikai:
Lietuvoje 2012 metais pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t.y. 7 – 9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo virš 14 tūkstančių vaikų, darbui programoje paruošti 885 pedagogai.
Programa „Obuolio draugų“ Vilniaus apskrityje pradėta įgyvendinti nuo 2013-2014 mokslo metų, tačiau joje jau suspėjo sudalyvauti daugiau nei 8 tūkstančiai Vilniaus apskrities vaikų, darbui programoje parengti 364 pedagogai. Ateinančiais mokslo metais programoje planuoja dalyvauti 146 pedagogai iš 52 Vilniaus apskrities ugdymo įstaigų, daugiau nei 3 tūkstančiai vaikų.
2017-2018 m.m. programoje ,,Obuolio draugai” dalyvaus šios Vilniaus miesto ugdymo įstaigos:
Vilniaus miesto Švietimo skyriaus atstovus kviečiame atvykti į programos „Obuolio draugai“ įvadinius seminarus, skirtus pirmą kartą programoje dalyvausiantiems pedagogams. Seminarai vyks VšĮ „Vaiko labui“ salėje (Šv. Ignoto g. 5) arba Vilniaus Privačioje gimnazijoje (V. Grybo g. 7). Seminarų datos ir pradžios laikai:
Visoje Lietuvoje nuo 2006 metų įgyvendinama ankstyvosios prevencijos ir socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa „Įveikiame kartu“, skirta 8-11 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 2312 pedagogų. Joje aktyviai dalyvauja ir Vilniaus apskrities pedagogai.
2017 – 2018 mokslo metais programoje „Įveikiame kartu“ pareiškė norą dalyvauti šios Vilniaus miesto ugdymo įstaigos:

Vilniaus miesto Švietimo skyriaus atstovus kviečiame atvykti į programos „Įveikiame kartu“ pristatymo seminarus, skirtus pirmą kartą programoje dalyvausiantiems pedagogams. Seminarai vyks VšĮ „Vaiko labui“ salėje (Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas) spalio 30 ir 31 dienomis, pradžia – nuo 1100 val.
Jei nuspręstumėte pasinaudoti kvietimu dalyvauti kuriame nors iš aukščiau įvardintų seminarų, maloniai prašytume apie tai informuoti iš anksto.
Esame dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei ir ypač Švietimo skyriui už pagalbą ir palaikymą įgyvendinant ankstyvosios prevencijos programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu.“ Tikimės jog mūsų sėkmingas ilgametis bendradarbiavimas tęsis ir toliau.
Programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programą įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite mūsų internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt
VšĮ „Vaiko labui“
Šv. Ignoto g. 5, Vilnius
mob. +370 (699) 20 223
tel.: 8 (5) 21 21 407
www.vaikolabui.lt