Sostinės sporto organizatorių prašoma atsiųsti statistinę ataskaitą

Vilnaus miesto savivaldybė prašo visų sporto organizatorių mieste iki 2018 m. vasario 12 d. atsiųsti užpildytą statistinės ataskaitos formą SKĮ-1 (pridedama), patvirtintą KKSD prie LR Vyriausybės 2018 m. sausio 23 d. gen. direktoriaus įsakymu Nr.V-55.

Statistinę ataskaitą patvirtintą anspaudu atsiųskite skenuotą PDF formatu Sporto skyriaus specialistui Tadui Jansonui tadas.jansonas@vilnius.lt