STEP (Struktūruoto tėvystės įgūdžių lavinimo) programos pristatymas

 

Spalio 24 d., trečiadienį, 18.00 val. kviečiame į STEP (STRUKTŪRUOTO TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO) programos pristatymą Vilniaus centrinėje bibliotekoje (Žirmūnų g. 6), Konferencijų salėje (3 a.).
Programą pristatys Raimonda Vaičelienė – Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos socialinė pedagogė, metodininkė, nuo 2012 m.  Tėvystės įgūdžių ugdymo programos  STEP vadovė ir PAKA  (Pozityvaus auklėjimo konsultantų  asociacija) narė.
Renginys skirtas tėvams, norintiems įgyti įgūdžių ir pasitikėjimo savo gebėjimais ugdyti laimingą, sveiką, pasitikintį savimi, linkusį bendradarbiauti ir atsakingą vaiką. Taip pat norintiems geriau suprasti savo vaiko elgesį, mintis ar jausmus, manantiems, kad būtų visai naudinga atrasti, kaip klausytis vaiko, kad jis kalbėtų ir kaip kalbėti su juo, kad jis klausytų, ieškantiems tokių vaiko drausminimo būdų, kurie skatina vaiką prisiimti atsakomybę už savo elgesį bei manantiems, kad tobulumui ribų nėra, o viena kita nauja idėja ir psichologinės žinios apie vaikų elgesio dėsningumus tik paįvairintų Jūsų tarpusavio bendravimą.
Vaiko auklėjimo įgūdžių tobulinimo grupė yra organizuojama vadovaujantis pasaulyje populiaria tėvų ugdymo programa STEP.  STEP įvairaus amžiaus vaikų tėvams suteikia psichologinių žinių ir padeda atrasti efektyvių ir puoselėjančių bendravimo su vaiku būdų. Dalyvaudami 6-14 narių grupės veikloje, tėvai dalinasi savo patirtimi ir mokosi vieni iš kitų, skaito STEP Tėvų knygą ir taip ieško naujų idėjų, kaip spręsti jiems aktualias problemas.
STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko auklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.
STEP programa (angl. Systematic Training for Effective Parenting) kilo iš Šiaurės Amerikos. Sukurta 1976 metais dr. Don Dinkmeyer Vyresniojo, dr. Gary D. McKay ir dr. Don Dinkmeyer Jaunesniojo, anuomet ji sulaukė ypatingo populiarumo. Su šeimomis dirbantys specialistai netrukus panoro STEP grupes organizuoti praktikoje. Į jas nuolat jungėsi įvairaus amžiaus vaikų tėvai. Mokslininkai atkakliai ir sistemingai tyrinėjo STEP tėvų grupių efektyvumą.
Šiandien STEP programa, turinti moksliniais metodais pagrįstą veiksmingumą, įgyvendinama ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, tolimojoje Japonijoje ir Tailande bei kitose šalyse.