Su juoku užbaigiama kintanti šiuolaikinių skulptūrų ir instaliacijų paroda

Vilniaus rotušės fasade pusę metų buvo eksponuojamos žinomų Lietuvos šiuolaikinių menininkų skulptūros ir instaliacijos. Tai galerijos (AV17) organizuojama kintanti skulptūrų ir instaliacijų paroda, kurioje savo darbus pristatė iškilūs šalies menininkai: Jurga Barilaitė, Donatas Jankauskas-Duonis, Dainius Liškevičius, Rimantas Milkintas, Rafal Piesliak, Algis Kasparavičius. Menininkų kūriniai sudarė unikalų ryšį tarp šiuolaikinės formos ir klasicistinės rotušės pastato architektūros, taip leidžiant iš naujo patirti šį istorinį pastatą ir jo reikšmę.

Projektui atrinkti menininkai kūrė skulptūras ir instaliacijas analizuojančias aktualias problemas. Darbai buvo skirti būtent šiai erdvei – jais reflektuojama rotušės architektūra ir istorija. Algio Kasparavičiaus „Nihil novi“ perteikė dalies visuomenės pasyvumą visuotinų įvykių akivaizdoje, tuo tarpu Rafal Piesliak „Tribūnos“ atliepė Rotušės, kaip valdžios ir susirinkimų vietos prasmę. Rimanto Milkinto skulptūra „FrontON“ per minimalistinę išraišką perteikė rotušės frontono formą, taip analizuodamas ne tik architektūrą, bet ir su ja susijusias asociacijas. Dainius Liškevičius savo ready-made kūriniu „O kas, jeigu? / Situacija / Paralelės“, permąstydamas nūdienos geopolitinį kontekstą, pasitelkė prieš 20 metų įvykusį asmeninį nutikimą George W. Bush‘o vizito Lietuvoje metu. O Jurgos Barilaitės garso instaliacija „Juoksmas“ nagrinėja bendruomeniškumą ir jo keliamą jausmą, įtraukiant žiūrovą į bendrą kūrybos procesą juokiantis kartu. Visi pristatyti kūriniai, iš kiekvieno autoriaus perspektyvos, analizavo miestą, visuomenę bei individą liečiančias temas.

„Galerija (AV17) jau 11 metų dirba su šiuolaikiniais Lietuvos skulptoriais, o kelis pastaruosius metus didelį dėmesį skiria jų kūrybos pristatymui ir viešoje erdvėje. Laikinos skulptūros ekspozicijos įvairiose miesto erdvėse suteikia daugiau dinamikos tiek pačiam skulptūros pristatymui, tiek erdvei, kurioje vyksta paroda. Šiuo projektu siekėme ne tik pristatyti reikšmingus šiuolaikinio meno kūrėjus, bet taip pat įtraukti meno profesionalus ir žiūrovus į atvirą diskusiją apie skulptūrą viešojoje erdvėje. Viso projekto metu sulaukėme įvairių reakcijų ir nuomonių, kurios prisidėjo prie šio bendro pokalbio vystymo ir leido suprasti tokių projektų svarbą tiek pačiam meno laukui, tiek plačiajai visuomenei.“ – pasakoja galerijos (AV17) direktorė Kristina Mizgirytė–Kryžauskė.

Paskutinį projekto kūrinį gruodžio mėnesį rotušės fasade pristato gerai žinoma tarpdisciplininio meno kūrėja Jurga Barilaitė. Garso instaliacija „Juoksmas“ – tai iš lizduose įmontuotų kolonėlių sklindantis įrašytas menininkės kvatojimas, sudarantis skirtingas kompozicijas. Autorė taip analizuoja juoko kultūrą, jos kilmę kulto ir ritualo erdvėse bei svarbą šiandieninėje visuomenėje. Žvelgiant psichologiniu ir fiziologiniu aspektais, juokas yra neatsiejamas nuo žmogaus instinktų, o gebėjimas pasijuokti drauge džiaugsmo ir skausmo akimirkomis – glaudžiai susijęs su bendruomenėmis. Eksponuojamas Vilniaus rotušės fasade kūrinys pabrėžia šio pastato, kaip miestiečių susirinkimų vietos, svarbą. Klegantis garsas primena žmonių ir paukščių balsus, sklindančius iš pačių miesto įsčių. Jurgos Barilaitės kūrinys „Juoksmas“ sudaro bendrumo jausmą, užkrečia ir įtraukia žiūrovą į apvalantį, išlaisvinantį kvatojimą.

„Ši instaliacija kuriama kaip juoko terapija. Juokas yra neatsiejamas nuo žmonių gyvenimo – negalėdami juoktis išprotėtume! Tai ir konflikto sušvelninimas, ir plaučių mankšta. Juokiantis gimimo, gyvenimo ir mirties akivaizdoje, juokiantis džiaugsmo ar katastrofos metu – taip išgyvename. Ir kartais visai nebūtina įvardinti konkrečios priežasties juokui.“ – pasakoja menininkė Jurga Barilaitė.

Kūrinys skiriamas autorės draugui, kompozitoriui, poetui Gintarui Reklaičiui atminti.

Jurga Barilaitė (g. 1972) – tapytoja, tarpdisciplininė menininkė, asambliažų, tekstų, performansų bei videomeno kūrėja. Autorės kūrybai būdingas jautrumas, dalyvavimas, asmeniškumas. Jos darbuose pastebimi socialiniai gyvenimo fragmentai, emocijų analizė. 1996 m. baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 1998 yra Lietuvos Tarpdisciplininio Meno Sąjungos narė. Menininkė aktyviai dalyvauja personalinėse ir grupinėse parodose. Jos darbų yra įsigiję Lietuvos Nacionalinė Galerija, MO muziejus, Lewben meno fondas bei meno kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

Susitikimas ir diskusija su garso instaliacijos „Juoksmas“ autore Jurga Barilaite numatomas gruodžio 13 d. 18 val. Vilniaus miesto rotušėje.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto partneris – Vilniaus miesto Rotušė.