Tarptautinio bendradarbiavimo projektų aptarime – kultūros vaidmuo, didinant Vilniaus konkurencingumą

Š. m. kovo 14 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje įvyko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos inicijuotų tarptautinio bendradarbiavimo projektų aptarimas su prie sėkmingo jų įgyvendinimo prisidėjusių pavaldžių ir kitų sostinės kultūros įstaigų darbuotojais.

2018 – 2023 m. Vilnius kartu su EUROCITIES miestais partneriais įgyvendino tris Europos Sąjungos lėšomis finansuotus projektus: URBAN M. ,,Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, siekiant kūrybinių inovacijų plėtros“, ACCESS. „Kultūra – visiems“,  CREATIVE PORTS. ,,Kūrybiniai uostai“.

Aptarimo dalyvius pasveikinusi Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė atkreipė dėmesį į tai, jog periodas buvo intensyvus, kupinas pandeminių, vėliau -geopolitinių iššūkių, tačiau efektyvus ir prasmingas: „Per kelerius metus įgyvendinti trys ambicingi projektai, kuriuose, neprarasdami savitvardos ir pozityvumo, fokusavomės į kūrybiškumo, inovacijų, kultūros prieinamumo bei internacionalizacijos strategijų įgyvendinimo temas. Šiandien jos itin aktualios Vilniaus tarptautiniam konkurencingumui, nes skatina antreprenerišką mąstyseną, būtiną kultūriniam visuomenės pokyčiui. Tokia mąstysena – tai bendradarbiavimo, atvirumo ir drąsos kurti pagrindas.“

Šią mintį, tapusią savotišku aptarimo leitmotyvu, papildė projektų vadovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Veronika Jaruševičiūtė. Pasak jos, dirbant su miestais partneriais, ne tik akumuliuota didžiųjų Europos sostinių patirtis, bet ir pristatytas kūrybinis Vilniaus potencialas tarptautinei bendruomenei. Pateikusi projektų rezultatų apžvalgą, V. Jaruševičiūtė išryškino kiekvieno jų pridėtinę vertę miestui.

Projekto URBAN M. ,,Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, siekiant kūrybinių inovacijų plėtros“ metu išanalizuoti būdai, kaip Vilniaus kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus įmonėms sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas. Apibrėžti efektyviausi bendradarbiavimo modeliai tarp kūrybinių centrų, laboratorijų, miesto administracijos, verslo ir švietimo institucijų padėtų apjungti skirtingus ekosistemos dalyvius ir stiprintų bendradarbiavimą inovacijų srityje.

Projektas ACCESS. ,,Kultūra – visiems“ suteikė vertingų įžvalgų apie miesto galimybes paremti vietos bendruomenes, kūrybinius centrus ir ekosistemas, tokiu būdu mažinant socialinę izoliaciją, užtikrinant aktyvų gyventojų dalyvavimą kultūrinėse veiklose. Siekiant identifikuotas galimybes aktyvuoti, kartu su tarptautine ekspertų komanda paruoštas Vilniaus integruotas veiksmų planas.

Projekto CREATIVE PORTS. ,,Kūrybiniai uostai“ metu buvo ugdomos Vilniaus kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus atstovų kompetencijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vadybos srityse. Jos itin reikalingos, siekiant sostinės tarptautiškumo, t. y. inovatyvių produktų eksporto ir įsitvirtinimo užsienio rinkose. Kūrybinės įmonės ir startuoliai susipažino su internacionalizacijos ekspertais, gavo prieigą prie įvairių internacionalizacijos įrankių, galėjo užmegzti vertingas pažintis ir apgalvoti būdus, kaip pagerinti savo tarptautinės plėtros strategijas.

Projektų aptarimas baigėsi dalyvių diskusija apie tai, kokias ateities tendencijas diktuoja pateikti rezultatai. Prieita bendros išvados, jog Vilniaus tarptautiškumas – būtina konkurencingumo sąlyga, o jo didinimas – procesas, kuriame kultūrai teks svarbus vaidmuo, nes kūrybiškumas – ateities lyderių valiuta.