Tęsiasi projektas „Tradiciniai amatai Vilniaus miesto šeimynos emocinei gerovei“

2017-ųjų rudenį Vilniaus etninės kultūros centro pradėtas vykdyti projektas „Tradiciniai amatai Vilniaus miesto šeimynos emocinei gerovei“ tęsiasi ir 2018-aisiais.

Projekto, besitęsiančio visus mokslo metus, laikotarpiu Vilniaus „Žolyno“ vaikų socialinės globos namų šeimynai organizuojami edukacinių užsiėmimų ciklai: jais stengiamasi gerinti šeimynos mikroklimatą, suburiant visus šeimynos narius ties viena bendra veikla. Projektu taip pat norima supažindinti vaikus ir socialinius darbuotojus su tradiciniais amatais, skatinti domėjimąsi savo šalies kultūra.

Visus mokslo metus įgyvendinami šeši interaktyvūs užsiėmimų ciklai: odininkystė, vilnos vėlimas, juostų pynimas arba audimas, sodų rišimas, keramika bei muilo gamyba. Užsiėmimus veda ir šeimyną naujų įgūdžių moko profesionalūs amatininkai bei tautodailininkai.

Dalyvaudami šiose veiklose vaikai vysto tarpusavio komunikacijos įgūdžius, ugdo savivertę ir atskleidžia savo kūrybiškumą.

Tikimasi, jog projekto metu vykdoma kultūrinė programa projektui pasibaigus bus inicijavusi teigiamus pokyčius šeimynos mikroklimate ir paskatinusi toliau domėtis šalies etnine kultūra bei paveldu.

Vaikai ir socialiniai darbuotojai drauge mokėsi vėlimo, odininkystės, juostų vijimo amatų, o jau netrukus dalyvių laukia keramikos užsiėmimai keramikos studijoje „Molinės“.

Projektą vykdo Vilniaus etninės kultūros centras

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba