Top 5 virtualios parodos apie Vilniaus miestą

Vilniaus architektūra, istorija, etnografija ir kiti lobiai atsiveria Jums mūsų bibliotekos virtualiose parodose. Vis garsiau skambant rekomendacijoms likti namuose, Vilnių galime pažinti ir kitaip!

1. Alberto Bakučio fotografijų paroda „Vilniaus bokštai“

Parodoje autorius pateikia mums daug kartų matytus Vilniaus bokštus kitu neįprastu rakursu ir būtent tai suteikia nuotraukoms savitumo bei unikalumo.
Pasigrožėti paroda galite paspaudę parodos pavadinimą.

2. Fotografijų paroda „Senas ir naujas vilnius“

Parodoje „Senas ir naujas Vilnius“ pristatomi fotografų Jano Bulhako ir Mečislovo Sakalausko fiksuoti vaizdai, leidžiantys lankytojams paklaidžioti po XX a. Vilnių ir pažvelgti į miestą, dar nepatyrusį karo nuostolių ir atgimusį pokario laikmečiu. Istorija keičia miesto veidą, o fotografija, įamžinanti praeitį, kviečia prisiminti istorinį Vilnių bei susieti jį su dabarties realijomis, todėl šalia istorinių fotografijų eksponuojamos fotografijos profesijos studentų Marinos Filistovič, Gintarės Grigėnaitės, Mariušo Pyž, Indrės Šernaitės, Laimos Viršilaitės ir jų profesijos mokytojos Jogailės Butrimaitės atliktos senamiesčio nuotraukos, provokuojančios susimąstyti, ar XX a. pradžioje užgimusi paveldosaugos kryptis išsaugoti miesto visumą yra tęsiama iki šiol ir kokia ateitis laukia mūsų sostinės istorinės dalies.
Pasigrožėti paroda galite paspaudę parodos pavadinimą.

3. Paroda „Vilniaus krašto tautinis kostiumas“

Viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas. Pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 – uosius paskelbė tautinio kostiumo metais.
Kiekvieno regiono tautinis kostiumas išsiskiria jam būdingais bruožais – savitu spalvų koloritu, drabužių sukirpimo bei pasiuvimo formomis bei įvairių puošybių elementais. Šioje parodoje eksponuojami išskirtinai Vilniaus kraštui būdingi tautiniai kostiumai ir jų detalės, taip pat dėmesys skiriamas vilniečių mezginiams bei jų raštams.
Pasigrožėti paroda galite paspaudę parodos pavadinimą.

4. Paroda „Piliakalniai Vilniaus mieste“

Parodoje eksponuojami leidėjo A. Fialko atvirukai, J. Bulhako, S. Filibert Fleury ir J. Čechavičiaus fotografijos, B. Rusecko, J. Kamarausko, J. Marševskio, C. Borovskio, I. Trutnevo, J. Oziemblausko, J. Rustemo, K. Račinsko, L.Ž.B. Sebatjė, M. Čarniausko, M. Januševičiaus, P. Smuglevičiaus ir nežinomų dailininkų darbai.
Pasigrožėti paroda galite paspaudę parodos pavadinimą.

5. Paroda „Vilniaus konferencijai – 100“

Vilniaus konferencija vyko 1917 m. rugsėjo 18 – 22 d. Pohuliankos teatre, J. Basanavičiaus gatvės 13 numeriu pažymėtame name (dabar – Lietuvos rusų dramos teatras). Šis įvykis užima svarbią vietą Lietuvos istorijoje, kadangi būtent jo metu buvo išgryninta Lietuvos nepriklausomybės idėja. Daugiau nei 200 konferencijos dalyvių išrinko 20-ties žmonių valdančiąją tarybą, kurią sudarė: Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Taip pat konferencijoje buvo nutarta sostinę įkurti Vilniuje, tolimesnę valstybės ateitį svarstyti Steigiamajame Seime bei užmegzti ryšius su Vokietija.
Pasigrožėti paroda galite paspaudę parodos pavadinimą.