Tuskulėnuose – Ukrainos palaikymo renginys

2022 m. rugpjūčio 25 dienos vakarą drauge praleisti pakvietė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai. Tuskulėnų rimties parke vyko saulėgrąžų skynimo akcija. Tai simbolinis paramos ir palaikymo Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti renginys.

Jautriomis partizanų dainomis lietuvių ir ukrainiečių kalbomis širdį virpino Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio ,,Vilnelė“ dainorėliai, vadovaujami Laimos Purlienės. Įspūdingai nuskambėjo ir Lietuvos generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos Vilniaus rinktinės choro vyrų atliekamos dainos.

Renginio vedėjas – Tuskulėnų memorialo darbuotojas Gaudentas Aukštikalnis tylos minute pakvietė pagerbti žuvusius Ukrainoje.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr.Arūnas Bubnys pasveikino visus susirinkusius su Ukrainos nepriklausomybės diena, dėkojo garbiems svečiams, atėjusiems į Ukrainos palaikymo akciją.

,,Linkiu Ukrainai kuo greičiau pasiekti pergalę prieš agresorių, o pasiekus pergalę, kad į savo atsatytus namus grįžtų žmonės.Lietuva ir Ukraina daug šimtmečių kovoja už savo laisvę.Abiejų šalių partizanai daugelį metu kartu priešinosi sovietinei santvarkai. Turbūt nedaug kam žinoma, kad 1954 metais, jau po Stalino mirties, ukrainiečiai su lietuviais organizavo Kengyro sukilimą Kazachstane‘‘,- kalbėjo LGGRTC generalinis direktorius dr.A.Bubnys.

,,Šiandien Ukraina gina ne tik savo šalį, bet ir visą Europą. Mes nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų už Ukrainos laisvę artimuosius. Ir manome, kad moralinė mūsų parama Ukrainai taip pat yra labai svarbi kaip ir šiandienos mūsų renginys“,- pabrėžė Centro vadovas dr.A. Bubnys.

Tyliai, susimąstę minėjome nuo karo kenčiančios didvyriškos Ukrainos tautos šventę. Maldai už Ukrainą ir jos žmones pakvietė Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje šiuo metu dirbantis kunigas iš Ukrainos Otče Mikola.

Renginyje dalyvavo ir savo mintimis apie Ukrainą dalijosi Kovo 11-osios Akto Nepriklausomybės signataras, buvęs ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas, karo ekspertas Aurimas Navys, Vilniaus ukrainiečių bendrijos vadovė Natalija Šertvytienė.

Įstrigo atmintin pasakyti P. Vaitiekūno, buvusio LR užsienio reikalų ministro, diplomato, žmogaus, gerai išmanančio Ukrainos reikalus, žodžiai: ,,Nieko paguodžiančio pasakyt negaliu“.Ir ,,jeigu Jūs manote, kad remiame Ukrainą, tai žinokit, kad tai netiesa. Iš tikrųjų, remdami Ukrainą, Jūs remiate patys save, mūsų pačių laisvę…

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro iniciatyva surengti saulėgrąžų skynimo akciją Ukrainos garbei džiaugėsi ir renginyje dalyvavusi Ukrainos ambasados Lietuvoje trečioji sekretorė Olena Kuzmenchuk. Ji savo ir Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje P.Bešto vardu ir visų ukrainiečių vardu dėkojo lietuviams už paramą šaliai ir jos žmonėms itin sunkiu metu.

Susirinkusieji pamatė iki širdies gelmių sukrečiančių filmuotų vaizdų iš karo Ukrainoje ir ištraukas iš filmo apie gyvybę už savo šalies laisvę atidavusį garsų Ukrainos solistą Vasilijų Slepaką.

Pažymėtina, kad šių metų balandžio 23 d., lietingą jurginių rytą, Tuskulėnų rimties parke vyko simbolinė saulėgrąžų sėja.Jos pagrindinė mintis ir žinia – tikėjimas Ukrainos pergale. Šios idėjos autorė ir puoselėtoja – Tusukulėnų memorialo vadovė Dovilė Lauraitienė ir jos bendraminčiai, dirbantys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų ir Viliaus Kairio