URBACT programos lėšomis finansuojamo projekto „Kultūra – visiems“ aktualijos

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su septyniais EUROCITIES miestais partneriais – Amsterdamo savivaldybe (Nyderlandai), Sofijos savivaldybe (Bulgarija), Rygos savivaldybe (Latvija), Talino miesto savivaldybės administracija (Estija), Londono miestu (Didžioji Britanija), Lisabonos miesto savivaldybe (Portugalija), Dublino miestu (Airija) įgyvendina URBACT programos finansuojamo projekto „Kultūra – visiems“ antrąjį etapą.

Antrajame etape, truksiančiame iki 2022 m. birželio mėnesio, kiekvienas miestas partneris, sutelks dėmesį į URBACT programos patvirtintą mokymosi veiklą bei darbą su vietine URABCT paramos grupe (UVPG), kuri yra pagrindinis URBACT programos ramstis. Jos nariai – kultūros organizacijų lyderiai, kūrybinių industrijų atstovai, visuomenės veikėjai.

Energetikos ir technikos muziejuje lapkričio 11 d. įvyko projekto dalyvių susitikimas, kuriame Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų atstovai aptarė projekto įgyvendinimo eigą ir rezultatus. Projekto ,,Kultūra – visiems“ veiklas ir rezultatus pristatė Jolanta Beniulienė, Lietuvos konferencijų ir renginių asociacijos vadovė, projekto veiklos grupės narė. Projekto veiksmų  planą pristatė projekto ekspertas dr. Rasius Makselis.

Prof. Jūratė Černevičiūtė apžvelgė projekto rėmuose atliktos Vilniaus miesto gyventojų apklausos analizę ir jos pagrindu parengtas rekomendacijas kultūros decentralizacijos procesams. Sėkmingam kultūros decentralizacijos procesui svarbus miesto rajonų bendruomenių aktyvumas ir įsitraukimas, o tam tikslui pasiekti rekomenduojama atsižvelgti į kultūros operatorių gebėjimą pritraukti socialinius partnerius, kurti socialinių partnerių bendradarbiavimo programas vietos bendruomenių įveiklinimui stiprinti, meno ir kultūros edukacines veiklas pagal galimybę sieti su vietos bendruomenių kultūrinėmis inciatyvomis. Pasak profesorės, kultūros įvairovės skatinimą reikia derinti su rajono bendruomenės kultūriniais poreikiais ir ten jau vykstančiais kultūros renginiais: kai kurios rajonų bendruomenės jau turi kultūrinę įvairovę, todėl joms svarbiau ne ją didinti, o puoselėti tai, kas yra.

Pasak projekto vadovės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Veronikos Jaruševičiūtės, projekto „Kultūra – visiems“ įgyvendinimo sėkmės prielaida yra aktyvi vietinė veiklos grupė, todėl susitikimai ir darbinės sesijos, kurios nepaisant pandemijos sutrikdyto darbo ritmo vyksta ir sprendžia uždavinius, kad pasiekti numatytus projekto tikslus – mažinti kultūrinę izoliaciją, stiprinti bendruomeniškumo jausmą bei užtikrinti aktyvų gyventojų dalyvavimą kultūriniuose renginiuose.