Vargonininkai pagerbs M. K. Čiurlionio atminimą

Žymiausio, plačiausiai pasaulyje pripažinto lietuvių menininko, kompozitoriaus, genialaus tapytojo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875-1911) 110-asias mirties metines Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia paminėti koncertu iš Vilniaus arkikatedros.

Koncerte „Vox organi Cathedralis. In memoriam Čiurlioniui“ dalyvaus tarptautinio M. K. Čiurlionio vargonininkų konkurso laureatai bei diplomantai: Bernardas Vasiliauskas, Jurgita Kazakevičiūtė, Dovilė Savickaitė ir Balys Vaitkus. Programoje skambės M. K. Čiurlionio, Carlo Reinecke‘s, o taip pat M. K. Čiurlionio darbų inspiruoti Broniaus Kutavičiaus, Giedriaus Kuprevičiaus, Vidmanto Bartulio kūriniai.

Koncerto transliacija vyks balandžio 11 d., sekmadienį, 16 val. internetu – Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanalu. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje (šiuo metu Senoji Varėna), vargonininko, chorvedžio Konstantino Čiurlionio ir iš Bavarijos kilusios Adelės Marijos Magdalenos Radmanaitės šeimoje. Tėvo namie lavintas groti fortepijonu, Mikalojus Konstantinas vėliau mokėsi ir grojo kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro orkestre Plungėje. Profesionalo kelią pradėjo Varšuvos muzikos institute, kur studijavo kompoziciją ir fortepijoną. 1894-1899 m. M. Oginskio remiamas tobulinosi Leipcigo konservatorijoje pas C. Reineckę ir Salomoną Jadassohną.

Po studijų Leipcige Čiurlionis susižavėjo simbolistine daile, pradėjo tapyti. Apie 4 metus (1902-1906) mokėsi Varšuvos dailės mokykloje. Jo darbai eksponuoti Sankt Peterburge, Vilniuje. Po 1905 m. revoliucijos Rusijos imperijoje radosi palankesnės sąlygos tautos sąmonėjimui. Čiurlionis Vilniuje užmezgė glaudžius santykius su inteligentija, įsitraukė į aktyvią kultūrinę veiklą: suorganizavo Pirmąją lietuvių dailės parodą, vadovavo chorui, koncertavo kaip pianistas, dirigentas, rašė straipsnius apie dailę ir muziką.

Nėra aišku, kiek iš viso Čiurlionis buvo sukūręs muzikos, nes daug rankraščių neišliko. Priskaičiuojama apie 350 kūrinių, dauguma fortepijonui. Reikšmingos Čiurlionio simfoninės poemos, kantata chorui ir orkestrui, styginių kvartetas, kūriniai chorams. Vargonams parašė 14 preliudų, fugų, porą choralų, aranžuotą religinę giesmę.

M. K. Čiurlionis mirė 1911 m. balandžio 10 d., būdamas 35 metų. Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

Balandžio 9 d., penktadienį, 17.30 val. JE vyskupas Arūnas Poniškaitis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje už M. K. Čiurlionį aukos Šv. Mišias, kurias tiesiogiai transliuos Arkikatedros YouTube kanalas.