Vilniaus etninės kultūros centre – naujoji vadovė

Vilniaus miesto savivaldybė paskyrė naująją Vilniaus etninės kultūros centro direktorę – 2021 m. rugpjūčio 20 d. įstaigai vadovauti pradėjo Sandra Daugirdienė. Ji yra įgijusi filosofijos bakalauro bei viešojo administravimo magistro laipsnius, centre dirba jau šešerius metus, o nuo 2018 m. spalio jau laikinai ėjo direktorės pareigas.

S. Daugirdienė pažymi, kad ilgametė pažintis su centru leidžia geriau įvertinti ir ateities viziją: „Esu „žmogus iš vidaus“ ir puikiai pažįstu įstaigą. Galiu aiškiai, remdamasi realia situacija, identifikuoti jos stipriąsias puses bei tobulintinas sritis. Tai, kad man teko proga ir laikinai vadovauti, laikyčiau vienu iš privalumų, kurie leis užtikrinti nepertraukiamą įstaigos veiklos tęstinumą ir aukščiausių tikslų siekimą. Džiaugiuosi įstaigos darbuotojais ir tuo, kad per daug metų tapome puikia komanda, drąsai ir ryžtingai siekiančia bendrų tikslų, tad pasitinkame rudenį ir nekantriai laukiame, kada imsimės naujų veiklų“.

Vilniaus etninės kultūros centro direktorius yra atsakingas už sėkmingą įstaigos darbo organizavimą teikiant kultūrines ir edukacines paslaugas. Užduotis – ne iš lengvųjų, kadangi rūpinamasi visos sostinės etnokultūriniu gyvenimu. Vilniečiams gerai pažįstami ir pamėgti įstaigos organizuojami rudens ir pavasario lygiadienių, Užgavėnių, Kalėdų-advento laikotarpio renginiai, Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“. S. Daugirdienės teigimu, bus stengiamasi išlaikyti šių renginių tradiciškumą, tačiau kartu siekiama įnešti ir naujovių, praturtinti renginius, kelti jų kokybę, dar labiau pritraukti, sudominti visuomenę.

Naujoji direktorė sieks stiprinti įstaigos veiklos kryptis, palaipsniui jas plėsti ir įvesti pokyčių, naujovių, stiprinti įstaigos bendradarbiavimą su kitomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, plėsti finansavimo šaltinius, tvirtinti įstaigos tarptautiškumo dėmenį: „Mano tikslas, kad Vilniaus etninės kultūros centras taptų dar ryškiau matoma ir atvira kultūros įstaiga, kuri gebėtų kurti patrauklų turinį ir pristatyti etninės kultūros reiškinius šiuolaikiniam žmogui. Įstaiga savo veikla turi skatinti vilnietį ar miesto svečią aktyviai domėtis tradicija ir ją pažinti, patraukliais būdais ir formomis kviesti šiuolaikinį žmogų atsigręžti į savo šaknis, interpretuoti, kelti klausimus etninės kultūros plotmėje.“

Kitais metais savo veiklos 30-metį švęsiantis Vilniaus etninės kultūros centras  jau ruošia specialią šiai progai skirtų renginių programą, taip pat kartu su kitomis Vilniaus miesto kultūros įstaigomis jau dabar aktyviai rengiasi artėjančiam Vilniaus 700 metų jubiliejui, rengia ir šiai miesto sukakčiai skirtus renginius ir iniciatyvas, į kurias kvies jau įsibėgėjus rudeniui.  Įstaiga ypač didžiuojasi svariu indėliu į rengiamą paraišką, kuria bus siekiama, kad šiaudinių sodų rišimo tradicija būtų įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Šiaudiniai sodai yra tapę savotiška centro vizitine kortele – be kitų edukacijų (žvakių liejimo, keramikos, karpinių, juostų vijimo ir pynimo, kalendorinių švenčių atributų gamybos užsiėmimų), čia itin daug dėmesio skiriama sodų rišimo mokymams, taip pat – informacinių leidinių apie šią tradiciją rengimui. Vilniaus etninės kultūros centro pastangomis šiaudų sodų rišimo tradicija 2017 m. įtraukta į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Vilniaus etninės kultūros centras veiklą tradicinės kultūros plotmėje vykdo jau beveik tris dešimtmečius.

Pagrindinis įstaigos tikslas – pabrėžti etninės kultūros kaip nacionalinės kultūros pamato svarbą, užtikrinti tradicijų tęstinumą ir sklaidą. Centras įgyvendina įvairaus pobūdžio projektus, rengia edukacinius užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, kvalifikacijos tobulinimo seminarus pedagogams ir etnine kultūra besidomintiems žmonėms iš visos Lietuvos, organizuoja lietuvių kalendorines ir kitas šventes sostinėje, užsiima ir leidybine veikla.

Vienas reikšmingiausių renginių, už kurį atsakinga įstaiga – šalyje gerai žinomas tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, beveik savaitei Vilniuje suburiantis visos Lietuvos folkloro bendruomenę. Taip pat Vilniaus gyventojams ir miesto svečiams puikiai pažįstamos Vilniaus etninės kultūros centro rengiamos tradicinės šventės: Užgavėnės, Žolynų turgus, pavasario ir rudens lygiadieniai. Kasmet šie renginiai sutraukia tūkstantinę klausytojų ir žiūrovų auditoriją.

Edukaciniai tradicijas ir amatus pristatantys užsiėmimai į Vilniaus etninės kultūros centrą pritraukia giliau besidominčius ar naujai atrandančius tradicinę kultūrą. Centre siūloma išmokti šiaudinių sodų rišimo, žvakių liejimo, juostų vijimo, keramikos ir kt. Vyksta ir teorinės paskaitos, pristatančios kalendorines šventes, tautosaką.