Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija sulauks modernizavimo

2020-11-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracija su  VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos efektyvumo didinimas (III etapas)“ finansavimo skyrimo sutartį.

Įgyvendinus projektą „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos efektyvumo didinimas (III etapas)“ bus įsigyjami baldai ir įranga, skirti mokinių ugdymui, taip modernizuojant progimnazijos klases ir darbų kabinetus, bei mokinių poilsiui skirtas erdves, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių kūrybiškumas, kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

Ugdymo įstaigos atnaujinimui naudojamos lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bei Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 69 324,82 Eur, o  Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 5 620,94 Eur. Bendra projekto vertė siekia 74  945,76 Eur.