Vilniaus kūrybinių centrų plėtrai ‒ rekomendacijos skatinti inovacijas ir bendruomenių įtrauktį

 

Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe finansuojamame projekte ,,URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti būdus, kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudoti atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais. Projektui vadovauja Birmingemo Universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kaip ir kiti miestai – Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija), Kranis (Slovėnija), ‒ dalyvauja partnerio teisėmis.

Gruodžio 3 d. Užupio meno inkubatoriuje vyko Vilniaus miesto kūrybinių centrų ir laboratorijų plėtros veiksmų plano pristatymas projekto valdymo ir priežiūros grupei ir kūrybinių industrijų atstovams, aptarti ir išdiskutuoti veiksmų plano siūlymai.

Rengiant Veiksmų planą, ekspertai išanalizavo Vilniaus miesto savivaldybės teiktus siūlymus politikos priemonių gerinimui dėl Vilniaus inovacijų strategijos poreikio, verslo ir mokslo partnerių, kurie kartu su Vilniaus savivaldybe galėtų koordinuoti inovacijų ekosistemos plėtrą mieste. Išanalizuotos Vilniaus miesto koordinuojamos rėmimo programos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų priemonės inovacijų skatinimui.

Renginyje dalyvavę projekto ,,URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“ valdymo ir priežiūros grupės, kūrybinių industrijų atstovai aptarė identifikuotus kūrybinių centrų modelius, organizacinius ypatumus, išsidėstymą mieste. Buvo išdiskutuotos Vilniaus miesto savivaldybės kūrybinių industrijų ir inovacijų miestui rėmimo programos, kurios apimtų inovacijų kūrimo skatinimą KKI sektoriuje, kūrybinių centrų bendradarbiavimą, e-platformos sukūrimą ir tarptautiškumo didinimą, kūrybinių centrų inovacijų  edukacinę programą. Kūrybiniai centrai galėtų būti plėtojami orientuojantis į tris pagrindines vartotojų grupes – KKI kūrėjus ir smulkias įmones (inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimas), moksleivius (STEAM centrai su eksperimentinėmis laboratorijomis) ir miesto bendruomenes, skatinat socialines ir kūrybines inovacijas. siekiant skatinti kūrybines inovacijas, inovatyvių kūrybinių industrijų produktų kūrimą, bendruomenių įtrauktį.

Renginyje dalyvavusi Vilniaus mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė pasidalino įžvalgomis apie Vilniaus miesto kūrybinių centrų veiklą ir inovatyvius projektus. ,,Šio projekto metu Europos miestai keičiasi kūrybinių inovacijų skatinimo patirtimi. Džiugu, kad turime galimybę mokytis iš stiprių užsienio partnerių, o partneriai – iš gerosios Vilniaus kūrybinių centrų patirties. Turime daug puikių kūrybinių centrų veiklos pavyzdžių, kuriais galėtume pasidalinti ir su kitais Lietuvos miestais.“

Projekto įgyvendinimo metu parengtas, su projekto įgyvendinimo grupe ir kūrybinių industrijų atstovais aptartas veiksmų planas bus tobulinamas atsižvelgus į pateiktus siūlymus ir teikiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems daliniams svarstymui.