Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba kviečia tėvelius, auginančius 2-6 metų vaikus, dalyvauti Pozityvios tėvystės kursuose

Kursai, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 1-733 „Dėl Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašo tvirtinimo“ , skirti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems tėvams (globėjams), auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus.

Mokymų tikslas – mokyti kurti pozityvius santykius šeimoje:

  • suteikti informaciją apie vaikų raidos ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais ir vaiko amžiui tinkamus auklėjimo metodus;
  • išmokyti veiksmingų auklėjimo strategijų ir išbandyti jas praktiškai (aktyvus klausymasis, empatija, tinkamas pagyrimas, jausmų įvardinimas ir išreiškimas, taisyklių ir ribų nustatymas, jų laikymasis, vaiko netinkamo elgesio koregavimas nenaudojant smurto, nepažeidžiant vaiko savivertės, veiksmingas konfliktų sprendimas);
  • stiprinti tėvų pasitikėjimą savimi auklėjant vaikus (jausmų atpažinimas ir įvardinimas, pykčio išraiškos valdymas, streso įveikos būdų atradimas).

Mokymo metodai – trumpos teorinės žinios, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos, naujų įgūdžių taikymas gyvenime.

Programos trukmė: 10 užsiėmimų (20 val.)

Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę po 2 val.

Grupės dydis: iki 15 dalyvių.

Registracija: tel. 8-5 2650908 arba el.paštu:tevumokymaivppt@gmail.com.

Registruojantis būtina nurodyti:
dalyvio vardą, pavardę;
kontaktinius duomenis (telefono numeris ir el.pašto adresas);
vaiko amžių;
pageidaujamą užsiėmimų laiką (rytinė/ vakarinė grupė).

Vienos šeimos nariams toje pačioje grupėje dalyvauti nerekomenduojame.

Pozityvios tėvystės kursai vyks Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje, adresu: A. Vivulskio g. 2a, Vilniuje.

Dalyvavimas tėvų mokymuose yra nemokamas.

Registracija į mokymus vyksta nuolat. Grupė formuojama atsižvelgiant į užsiregistravusių dalyvių skaičių. Apie kursų pradžią bus pranešta asmeniškai.

Kursų rengimą užtikrina ir priežiūrą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.