Vilniaus miesto savivaldybė kviečia vietos bendruomenes, privačius juridinius asmenis, įmones, viešąsias įstaigas ir kitus asmenis steigti bendrą su Vilniaus miesto savivaldybe viešąją švietimo įstaigą

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama gerinti vaikų ugdymo prieinamumą, skatina viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, privačias iniciatyvas ir kviečia vietos bendruomenes, privačius juridinius asmenis, įmones, viešąsias įstaigas ir kitus asmenis steigti bendrą su Vilniaus miesto savivaldybe viešąją švietimo įstaigą. Viešosios įstaigos tikslas – panaudos teise iš valstybės gautame žemės sklype pastatyti ikimokyklinio/priešmokyklinio (vaikų darželio), o taip pat, esant gyventojų poreikiui, ir pradinio/pagrindinio/bendrojo ugdymo švietimo įstaigą ir teikti ugdymo paslaugas. Vilniaus miesto savivaldybės dalyvavimas viešosios įstaigos veikloje suteikia subjektams teisę neatlygintinai naudotis valstybine žeme.

Kitos Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų dalininkų teisės ir pareigos, įnašai į viešąją įstaigą bus aptarti viešosios įstaigos steigimo sutartyje, todėl suinteresuotus asmenis kviečiame aktyviai dalyvauti vaikų ateičiai skirtame privataus/viešojo subjekto partnerystės projekte ir teikti pasiūlymus iki š. m. rugsėjo 18 d.

Žemės sklypai, kuriuose planuojama steigti ugdymo įstaigas, yra mikrorajonuose, kur ypač trūksta vietų vaikų darželiuose. Sklypų adresai:

  1. Bajorų kelias 10, 10720 kv. m, kadastro Nr. 0101/0004:1470 (jau yra parengtas techninis projektas su leidimu statyti 220 vietų (12 grupių) ikimokyklinio ugdymo įstaigą).
  2. Žemynos g. 2C, 15009 kv. m, kadastro Nr. 0101/0015:305.
    Savivaldybės specialistai pagelbėtų rengiant techninį projektą ir leidimą statybai.
  3. Tolminkiemio g., 18276 kv. m, kadastro Nr. 0101/0167:2078.
    Savivaldybės specialistai pagelbėtų rengiant techninį projektą ir leidimą statybai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. (8 5) 211 2335, (8 5) 211 2392, 8 695 39820.