Vilniaus miesto savivaldybės surengtoje diskusijoje aptarta galima pagalba Kultūrinių ir kūrybinių industrijoms atsigaunant nuo pandemijos ir karantino pasekmių

Vilniaus miesto taryba metų pradžioje patvirtino Vilniaus kultūros politikos strategines gaires, kuriose daugiausiai dėmesio telkiama į tai, kad aukštos vertės kultūra taptų prieinama visiems vilniečiams, užtikrinant raiškos kokybę ir įvairovę, nepamirštamas ir Vilniaus kultūros pažinimas tarptautinėje bendruomenėje. Dėmesio gairėse skiriama ir vilnietiškos kultūrinės atminties išsaugojimui, jos aktualizavimui šiuolaikinėmis priemonėmis. Įvertinus tai, kad kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių yra vienas iš labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių sektorių, gairėse numatyta padėti meno ir kultūros kūrėjams bei kultūros ir kūrybinių industrijų srities organizacijoms greičiau atsigauti nuo COVID-19 pandemijos pasekmių. Tam veiksmui pasiruošti Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyrius inicijavo ekspertų ir kultūros bei kūrybinių industrijų srities organizacijų atstovų diskusiją apie galimas priemones ir veiksmus. Vilniaus rotušėje birželio 29 d. vykusią diskusiją moderavo kultūros politikos ir kūrybinių industrijų ekspertai Rasius Makselis ir Roma Survilienė. Diskusijoje buvo svarstoma kokios Vilniaus miesto savivaldybės reguliavimo srityje taikomos priemonės galėtų efektyviausiai padėti kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui atsigauti nuo COVID-19 pandemijos pasekmių.

„Kultūros politikos strategijoje matome miestą, kuris atsiskleistų kaip Kūrybos sostinė, o tam labai svarbu užtikrinti tinkamas prielaidas. Šios dienos diskusija, tai pradžia dialogo, kurio metu turime pasirengti ateities scenarijus, kad Vilniaus kūrybos sektorius atsigautų po pandemijos ir stiprėtų“ akcentavo diskusiją pradėjusi Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Diskusijoje dalyvavę muzikos, kino, festivalių, tarpdisciplininio meno ir kultūros centrų atstovai vieningai sutarė, kad neapibrėžtumas, kuriame tenka jau ilgą laiką dirbti ir planuoti renginius bei kitas veiklas, yra didžiausias iššūkis. Kaip pažymėjo Lietuvos muzikos verslo asociacijos vadovas Vaidas Stackevičius, svarbu pasiruošti ilgalaikius planus, nes vienkartinės, momentinės priemonės tik iš dalies sprendžia problemas. Taip pat diskusijoje buvo akcentuota, kad nevyriausybinės kultūros organizacijos, privataus kūrybinio verslo įmonės pandemijos akivaizdoje buvo didesnės rizikos zonoje, ne visi kūrybos sektoriai patyrė didelius nuostolius, todėl labai svarbu planuoti specifines priemones, pritaikytas skirtingoms kūrybinių industrijų sritims.