Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-1847 patvirtino Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programą.

Vadovaudamasi šiuo sprendimu, Vilniaus miesto savivaldybė skelbia konkursą, kuriame kviečiami dalyvauti sporto klubai, vykdantys didelio meistriškumo sporto programas ir atitinkantys Vilniaus miesto savivaldybės taryboje patvirtintos programos kriterijus.

Programos tikslas – pagerinti sąlygas profesionaliojo sporto potencialui didinti ir jam realizuoti, plėtoti ir tobulinti sporto klubų veiklą, sudaryti galimybę gabiausiems aukšto meistriškumo sportininkams atstovauti miesto reprezentacinėms komandoms, sudaryti kuo palankesnes sąlygas rengtis oficialioms šalies ir tarptautinėms varžyboms.

Programos uždaviniai:
– sudaryti sąlygas sporto klubams organizuoti ir sistemingai siekti Vilniaus miestui svarbių rezultatų;
– skatinti vykdyti socialinius projektus;
– skatinti sporto klubus dalyvauti aukščiausio lygio nacionaliniuose čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose;
– skatinti sporto klubus integruoti vilniečius sportininkus į pagrindines komandas.

Programoje paraiškas finansavimui gali teikti juridiniai asmenys, kurie yra registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje.

Sporto klubai, atitinkantys programos reikalavimus, kviečiami teikti paraiškas internetu iki 2019 m. sausio 16 d. (įskaitytinai).

Kad būtų išvengta el. paraiškų teikimo sistemos veikimo nesklandumų ar kitų trikdžių, rekomenduojame paraiškas teikti ne pačiomis paskutinėmis termino dienomis.

Paraiškos formą, programą su priedais bei visą reikalingą informaciją rasite čia:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vilniaus-miesto-sporto-klubu-projektu-igyvendinimo-2019%E2%80%932021-metais-programos-konkursas

Kontaktai pasiteirauti:
Sporto skyriaus specialistė Jurga Purlienė
Tel. (8 5) 211 2795
El. paštas: [email protected]