Vilniaus mokyklos pakviestos į tarptautinio ERASMUS+ projekto veiklas

2022 m. gegužės – birželio mėn.  vyko papildoma mokyklų atranka dalyvauti eksperimentinių mokyklų ir kontrolinio tyrimo veiklose.

Į projekto eksperimentinių mokyklų veiklas pakviesta dalyvauti Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazija, kuri kartu su kitomis 4 atrinktomis šalies mokyklomis išbandys projekto metu kuriamą mokytojo profesinio augimo ir gerovės stiprinimo socialinio bei emocinio ugdymo srityje kursą ir dalyvaus  efektyvumo vertinime;

Į projekto kontrolinio tyrimo mokyklų veiklas pakviesta dalyvauti Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, kuri taip pat su kitomis 4 atrinktomis šalies mokyklomis dalyvaus kuriamo kurso efektyvumo tyrime.

 

Projektas skirtas sukurti ir išnagrinėti naujoviškų mokytojų rengimo ir profesinio tobulėjimo praktikų rinkinį, kuris galės skatinti mokytojų profesinę gerovę. 

Projekto tikslas – parengti naują internetinę mokyklų tobulinimo ir profesinės mokytojų gerovės skatinimo programą (app). Projektas orientuotas į psichosocialinių darbo aplinkos aspektų, profesinės gerovės ir darbo rezultatų sąsajas – tai padės pagerinti mokytojų darbo, mokymo ir mokymosi aplinką bei švietimo kokybę, padės motyvuoti mokytojus tobulinant socialinius ir emocinius įgūdžius.

Projekto trukmė: 36 mėnesiai (nuo 2021 m. vasario 28 d. iki 2024 m. vasario 28 d.). Projektui įgyvendinti suplanuoti 8 etapai, juose iš viso dalyvaus 15 atrinktų mokyklų: 5 mokyklos (grupė A) kuria internetinį mokytojų gerovės kursą;  5 mokyklos (grupė B) dalyvaus programėlės tyrime; 5 mokyklos (grupė C) išbandys programėlės integravimą. 

 

Projekto organizatoriai Lietuvoje: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinio ir emocinio ugdymo institutas.

Daugiau informacijos apie projektą – https://teachingtobe.eu/

 

Projekto koordinatorė – Joviltė Beržanskytė

Jovilte.Berzanskyte@lvjc.lt

+370 699 87626