Vilniaus mokytojams skirtų kvalifikacijos kėlimo ir kitų renginių 2016 m. gegužės mėn. planas

Vilniaus mokytojams skirtų kvalifikacijos kėlimo ir kitų renginių 2016 m. gegužės mėn. planas atsisiųsti

TVIRTINU:
Vilniaus savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
direktorė E. Stonkutė
2016 m. balandžio 28 d.

Vilniaus mokytojams skirtų KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IR KITŲ renginių
2016 m. GEGUŽĖS mėn. PLANAS

2016-04-28 Nr. A83-24/16-(3.1.18-KS)

Eil. Nr. Renginys Diena Valanda Vieta Organizatoriai Kontaktai
1. Tarptautinis koncertas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 27 18 Šv. Kotrynos bažnyčia R. Sviackevičius,
V. Žymančiutė,
I. Milašiūtė
267 4718
2. Atvira anglų kalbos pamoka II kl. „Muzika“, pamokos aptarimas. 3 10.50 „Senvagės“ gimn. A. Staniukėnienė,
R. Sokolovska,
277 0814,
el. p.
3. Chorinio dainavimo bendro fortepijono metodinės grupės projektas „Pirmieji žingsniai klavišais“ 3 17.30 Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 207 klasė L. Užkuraitienė,
V. Sulžicka,
J. Šarkuvienė,
V. Šakalytė,
E. Zujienė,
D. Šakenytė,
M. Simonaitienė
8 679 36491
4. Liaudies instrumentų orkestro koncertas renginyje „Gatvės muzikos diena 2016“. 21 13 Maironio gatvė L. Užkuraitienė,
M. Simonaitienė,
N. Martinaitis,
R. Jonynienė
8 674 64693
5. Chorinio dainavimo metodinės grupės III-os klasės jaunučių choro ir vokalo mokytojos L. Domikaitės- Kvaraciejienės tęstinis meninis projektas „Iš širdies į širdį“, skirtas Motinos dienai. 1 9.30 Šv. Juozapo bažnyčia L. Užkuraitienė,
M. Simonaitienė,
N. Krupavičiūtė,
L. Domikaitė – Kvaraciejienė
8 620 59664
6. Chorinio dainavimo metodinės grupės I-os klasės jaunučių choro koncertas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai „Šeima – darni daina“.
Šv. Mišias aukos kunigas Algirdas Toliatas.
15 12 Šv. Ignoto bažnyčia L. Užkuraitienė,
M. Simonaitienė,
E. Pliopienė
8 686 30023
7. Chorinio dainavimo bendro fortepijono metodinės grupės popietė „Sonatos, sonatinos, variacijos“. 13 17.30 Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 207 kl. V. Sulžicka,
J. Šarkuvienė,
L. Žickienė,
H. Silko,
D. Šakenytė
8 658 64614
8. III Lietuvos chorų tęstinis projektas festivalis „Dainų tiltai“. 7 12 Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Balio Dvariono salė L. Užkuraitienė,
M. Simonaitienė,
V. Katinienė,
R. Katinas
8 686 96824
9. Šalies kompozitoriaus Algimanto Raudonikio dainų festivalis. 24 18 Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Balio Dvariono salė L. Užkuraitienė,
I. Karsokienė,
L. Domikaitė-Kvaraciejienė
8 615 82201
10. Jaunųjų atlikėjų lietuvių muzikos festivalis, skirtas Juliui Juzeliūnui, Moksleivių kūrybos koncertas „Mūzos įkvėpti“. 6 15 Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Vargonų salė L. Užkuraitienė,
V. Beinarienė
8 688 19375
11. VI tarptautinio obojininkų čempionato finalas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninio orkestro baigiamasis koncertas. 16 18 Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Balio Dvariono salė L. Užkuraitienė,
V. Beinarienė,
A. Alenskas,
R. Beinaris
8 686 13151
12. Seminaras „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompetencijų ugdymas netradicinėje aplinkoje.
Vilniaus „Šilo“ specialiosios mokyklos patirtis“.
19 13 „Šilo“ spc. mok-la, Šilo g. 15 E. Urbanavičienė 271 0262
13. Naujų mokinių priėmimas. 2-3 11-19 Algirdo muz. m-kla(Algirdo g. 23/6),116 kl. Algirdo muzikos mokykla 233 2414
14. Renginys ,,Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“. 19 17.30 Algirdo muz. m-kla,Didžioji salė V. Butkauskienė,
R. Kaziulienė,
J. Narkutė
8 699 32031
15. Tarptautinis festivalis – konkursas ,,Ansamblių paradas 2016“. 28 12 Algirdo muz. m-kla,Didžioji salė L. Černych,
V. Umbrasas
8 699 36195
16. Iškilmingas baigimo pažymėjimų įteikimas – koncertas. 31 17 Algirdo muz. m-kla,Didžioji salė Algirdo muzikos mokykla 233 2414
17. 2016 m. Vilniaus mokyklų 5-8 kl. matematikos olimpiados II etapo prizininkų apdovanojimas. 5 14 Emilijos Pliaterytės progimn. Vilniaus miesto matematikos mokytojų metodinis būrelis
18. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solinio dainavimo dalyko mokytojos R. Janutėnaitės mokinių koncertas. 12 18 M. K. Čiurlionio namai (Savičiaus g. 11). A. Skruibytė,
J. Prusevičienė,
R. Janutėnaitė
244 4028,
8 683 69792,
8 650 80582
19. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos moksleivių koncertas „Spalvoti muzikos malūnai“. 15 12 Lietuvos nacionalinė filharmonija A. Skruibytė,
J. Prusevičienė,
J. Babaliauskienė,
A. Valentaitė,
Z. Mikšys
244 4028,
8 683 69792,
8 618 81340
20. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės VI kl. mokinės Emilijos Novoselskos koncertas „Mano širdies muzika“. 20 17 V. Kasiulio dailės muziejus (A. Goštauto g. 1) A. Skruibytė,
J. Prusevičienė,
A. Guobienė,
244 4028,
8 683 69792,
8 656 19268
21. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos styginių instrumentų metodinės grupės mokytojos J. Alymovos ir T. Alymovos mokinių koncertas. 21 15 V. Kasiulio dailės muziejus A. Skruibytė,
J. Babaliauskienė,
J. Alymova,
T. Alymova
244 4028,
8 618 81340,
8 687 54059
22. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 2 kl. jaunučių choro koncertas. 25 16.30 Muzikos mokykla „Lyra“ (Taikos g. 47) A. Skruibytė,
J. Prusevičienė,
L. Zarankienė
244 4028,
8 683 69792,
8 656 53038
23. Iškilmingas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas absolventams. 26 18 Vilniaus Rotušė A. Skruibytė,
J. Prusevičienė,
J. Babaliauskienė,
A. Valentaitė,
Z. Mikšys
244 4028,
8 683 69792
8 618 81340
24. Vilniaus mokyklų 5 kl. mokinių kūrybinė popietė-viktorina „Mes jiems dėkingi“, skirta partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimui.
Nuostatai pridedami.
13 10.55 Barboros Radvilaitės pagrd. mok-la R. Kononenko,
T. Bartkus
8 652 60077,
el. p.
25. Vilniaus mokyklų 7-8 kl. mokinių renginys „Duonos kelias“.
Nuostatai pridedami.
Registruotis iki gegužės 13 d. el. p.
19 11.55 Jono Pauliaus II progimn. I. Jakštienė,
G. Vaitekėnienė,
J. Krušinskaitė,
B. Ustjanovska
8 677 60350,
8 600 48960,
el. p. ir el. p.
26. Muzikos mokyklos „Lyra“ moksleivių koncertas „Lyros pavasaris“. 7 12 Vilniaus Rotušė G. Smolskas,
S. Subačius,
D. Puišienė
242 9470,
el. p.
27. Priėmimas į Vilniaus chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“ 2016-2017 m. m., į Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupes (5, 6 metų mergaitės ir berniukai).
Būtina išankstinė registracija www.liepaites.vilnius.lm.lt arba tel. 215 1568l,
8609 98 905
3 17 Chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, P. Skorinos g. 14 I. Miškinienė 215 1568l,
8 609 98905
28. Priėmimas į Vilniaus chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“ 2016-2017 m. m. į Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupes (5, 6 metų mergaitės ir berniukai).
Būtina išankstinė registracija www.liepaites.vilnius.lm.lt arba tel. 215 1568l,
8 609 98 905
18 17.30 Chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ I. Miškinienė 215 1568l,
8 609 98905
29. Onutės Narbutaitės chorinės muzikos vakaras. Dalyvauja chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 2 kl. jaunučių ir jaunių chorai. 16 19 Vilniaus Rotušė J. Dirgėlaitė 215 1568l
30. Atvira katalikų tikybos pamoka 2 kl. mokiniams ,,Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai?“ Registruotis iki gegužės 9 d. 19 9 ,,Genio“ prad. mok-la, Blindžių g. 3 E. Margytė 212 5077,
8 670 21492,
el. p.
31. Krikščioniškos muzikos festivalis – konkursas „Liejas malonė“. 27 11 Bezdonių „Saulėtekio“ pagr. mok-la (Geležinkelio g. 40) G. Pirmaitienė 269 6422,
el. p.
32. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologų pasitarimas „Kontroliuojamo piešimo stebėjimo metodikos pristatymas“. 2 12.30 VPPT V. Šikaitė 265 0908
33. Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupės veikla. 2 14 VPPT J. Šabliauskienė 265 0908
34. Vilniaus mokyklų 9-12 kl. mokinių konferencija „Mano gyvenimo iššūkiai“. 5 10 S. Daukanto gimn. A. Zacharevičienė,
D. Savčiukienė,
V. Visockas,
S. Grigaravičienė
265 0908,
8 680 4455
35. Pradinių mokyklų psichologų pasitarimas. 9 15 VPPT Blažienė 265 0908
36. Paskaita specialiesiems pedagogams „Kurčneregio vaiko ugdymo ypatumai“.
Lektorė LASUC specialioji pedagogė Nadežda Baranovskaja.
Būtina išankstinė registracija.
11 10 VPPT Kisielienė 265 0908
37. Specialiųjų ugdymo įstaigų socialinių pedagogų pasitarimas. 12 14 VPPT A. Zacharevičienė,
V.Visockas,
V. Ratiukienė
265 0908
38. Progimnazijų psichologų pasitarimas. 16 16 VPPT Skališiutė 265 0908
39. Konferencija „Pažinti, suprasti, padėti. Augame kartu“, skirta Tarnybos 20-čiui paminėti. 17 10 Vilniaus Rotušė VPPT specialistai 265 0908
40. Mokyklų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupės veikla. 19 14 VPPT Zacharevičienė 265 0908
41. Gimnazijų psichologų pasitarimas. 23 15 VPPT V. Voišnienė 265 0908
42. Prevencinės pamokos pagal „Žmogaus saugos programą“.
Būtina išankstinė registracija.
1-4; 5-12 kl. mokiniams:
– Saugus eismas
– Sveika gyvensena
– Civilinė sauga
– Priešgaisrinė sauga
– Pirmoji pagalba
– Gyvenimo įgūdžiai
– Žalingų įpročių prevencija
– Aplinkosauga
2-31 8-16
(pagal išankstinę registr.)
Vilniaus saugaus eismo mokykla (SEM), Architektų g. 166 Ž. Laužadytė 234 39 44
43. Dviračių vairuotojų mokymo programa „Vairuoju dviratį“.
Programa pridedama.
2-31 Pagal išankstinę registr. SEM J. Dovidavičienė 234 39 44,
8 604 05852
44. Praktinė pamoka-ekskursija „Vilniaus senamiesčio gatvelės-kaip jomis vaikšto, važinėja dabar ir seniau“.
Programa pridedama.
2-31 Pagal išankstinę registraciją Vilniaus senamiestis J. Dovidavičienė 234 39 44,
8 604 05852
45. Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų civilinės, priešgaisrinės saugos varžybos „Būk saugus“.
Nuostatai pridedami.
4 13.30 SEM V. Diržinauskienė 234 39 44,
8 680 12292
46. Vilniaus mokyklų 3-4 kl. mokinių konkursas „Saugi ir sveika klasė“.
Nuostatai pridedami.
11 11.30 SEM R. Grigaliūnienė 234 39 44,
8 615 47155
47. Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“ II etapas.
Būtina išankstinė registracija.
12 13 SEM V. Butavičienė,
J. Dovidavičienė
234 43 68,
8 604 05852
48. 1-4 kl. mokinių (8-11 metų) varžybos „Augti ir stiprėti“. 18 11 Trakų Vokės gimn., Trampolio g. 5 M. Naruševičienė 264 5190,
8 698 38 407,
el. p. ir el. p.
49. Antrasis pedagoginės praktikos konkursas „Būsimasis muzikos mokytojas: iššūkiai ir stiprybės 2016”, skirtas prof. Alberto Piličiausko atminimui. 2-4 8.15 Žemynos gimn. L. Navickienė,
R. Krasauskienė,
G. Šoblickienė,
L. Kilčiauskaitė,
J. Valiulienė,
S. Mišeikytė
240 0561,
el. p.
50. Atvira, integruota muzikos -matematikos pamoka
7 kl. „Matematinė muzika“.
19 8 J. Basanavičiaus progimn. V. Vošterys,
L. Kilčiauskaitė
8 684 87154,
el. p.
51. Konkursas „Biologinės įvairovės diena“.
Nuostatai pridedami.
20 11 LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakult. R. Kazlauskienė,
A. Navickaitė
8 687 56154,
el. p. ir el. p.
52. Šalies mokyklų pradinių kl. mokinių gamtamokslinė konferencija „Gamta šalia mūsų – 2016“.
Nuostatai pridedami.
6 12.45 Filaretų prad. mok-la J. Juknevičienė 215 4963
53. Šalies dailės – darbelių paroda „Skrybėlė mamai“.
Nuostatai pridedami.
10-17 Žygimanto Augusto pagr. m-kla D. Krūminienė,
L. Nedzveckienė
8 614 02481,
8 682 40661
54. Vilniaus mokyklų 8-11 kl. mokinių renginys „Draugystės tiltai“. Nuostatai pridedami. Registruotis adresu el. p. iki gegužės 3 d. 11 13 Pilaitės gimn. 8 685 35392
55. Konferencija pedagogams ir mokinių tėvams „Modernus ugdymas 2016“.
Nuostatai pridedami.
Registruotis iki gegužės 6 d.
19 10.30 Socialinių mokslų kolegija, Kalvarijų g. 137 A Vilniaus privati gimn.,
E. Zabalevičiūtė
8 612 43577,
el. p.
56. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos tęstinis projektas – koncertas Motinos dienai „Tau, Mamyte“.
Dalyvauja: 1, 2, 3, m. m. chorai.
1 12 Nacionalinė filharmonija E. Čigriejūtė-Strolienė,
D. Leipuvienė,
E. Narmontienė
262 1010,
el. p.
57. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių choro ir Vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas, skirtas vietos bendruomenių metams ir Motinos dienai. 8 16 Bistrampolio dvaras „Ąžuoliuko“ muzikos mok-la,
Panevėžio r. muzikos mok-la
262 1010,
el. p.
58. Priėmimas į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą. 18 18 Mokytojų namai A. Šikšnelienė,
V. Miškinis,
L. Ikonikova
262 1010,
el. p.
59. Iškilmingas baigimo pažymėjimų įteikimas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos absolventams ir jų koncertas 25 17.30 Šv. Kotrynos bažnyčia A. Šikšnelienė,
V. Miškinis,
L. Ikonikova
262 1010,
el. p.
60. Konkursas Vilniaus mokyklų 3-6 kl. mokiniams „Mes – būsimi olimpiečiai“.
Nuostatai pridedami.
18 12.30 Grigiškių gimn. G. Pleskevičiūtė,
B. Senkevič,
A. Jakubovskij
8 682 56424,
8 614 36604,
8 655 18669,
el. p. ir el. p.
61. Konferencija matematikos mokytojams „Geros pamokos receptas“.
Nuostatai pridedami.
Registruotis el. p.
VI.07. 10 „Minties“ gimn. V. Jonušienė 8 614 89915
62. Papildomas priėmimas į Vilniaus chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“ 2016-2017 m. m. į 1 klasę.
Būtina išankstinė registracija www.liepaites.vilnius.lm.lt arba tel. 215 1568l,
8 609 98905.
19 17 Chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, P. Skorinos g. 14 I. Miškinienė 215 1568l,
8 609 98905
63. Vilniaus mokyklų konferencija „Verslus moksleivis“.
Nuostatai pridedami.
18 13 „Taikos“ progimn. D. Daubarienė,
V. Abramonienė,
Mokyklos metodinė taryba
240 0455,
8 620 14271
el. p.
64. Paramos projektas „Nupiešk man avį“.
Aprašas pridedamas.
VI.01. 14 Vilniaus mokytojų namų kiemelis Vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ el. p.
65. Pradinių kl. mokinių piešinių paroda-konkursas „Mano laiminga vaikystė“.
Nuostatai pridedami.
Registruotis iki gegužės 13 d.
23-31 P. Skorinos gimn. D. Stachnovič,
J. Norvaišienė,
J. Zabelskaja
245 7928,
8 601 01639
66. Lietuvos mokinių 28-osios geografijos olimpiados III etapas. 5-7 Ignalinos Česlovo Kudabos progimn., Mokyklos g. 2 Mokyklų vadovai,
Geografijos mokytojai,
A. Navickienė
2112389
67. Pasitarimas mokytojams ir mokiniams, vyksiantiems į Lietuvos mokinių 28-osios geografijos olimpiados III etapą. 3 15 Savivaldybė, 337 kab. A. Navickienė, Lydintys mokytojai,
Metodinis būrelis
2112389
68. Vilniaus mokyklų 8 kl. mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Nuostatai pridedami.
Registruotis iki gegužės 9 d. el. p.
13 9 Vilniaus šv. Kristoforo progimn. Mokyklos,
J. Zinkienė,
D. Petkūnienė
275 1720,
211 2406,
el. p.
69. Vilniaus mokyklų mokinių, mokytojų, LEU studentų ir dėstytojų kūrybinių darbų paroda „Žinutė pasauliui“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 100-čiui pažymėti – žygiui per pasaulį.
Kvietimas pridedamas.
3-24 16 Galerija „Verdenė“ (Sudentų g. 39) Technologijų mokytojų metodinė taryba,
LEU
8 610 61622,
el. p.
70. Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,Autistiškas vaikas bendrojo ugdymo grupėse“.
Registruotis tel. 8 620 55833.
5 10 Vilniaus specialusis lopšelis-darželis ,,Čiauškutis“ E. Svarinskienė,
S. Riaukienė,
A. Bidvienė
8 620 55833
71. Lietuvos 9-12 kl. mokinių 64-osios fizikos olimpiados II etapo prizininkų ir jų mokytojų, Vilniaus mokyklų 8 kl. mokinių fizikos olimpiados II etapo prizininkų ir jų mokytojų ir Lietuvos mokinių 22-osios ekonomikos ir verslo olimpiados apskrities etapo prizininkų ir jų mokytojų apdovanojimas. 6 14 Savivaldybė, Tarybos posėdžių salė Mokyklos, V. Šapalas 211 2399
72. Geriausios Lietuvos MMB konkursas. gegužė Vilnius V. Kazlauskienė 8 614 16538,
el. p.
73. Autorinis seminaras matematikos mokytojams „Matematikos uždavinių sprendimo praktikumas“. 6,
13,
20,
27
15 „Centro“ mok-la V. Matiuchinas 261 9060
74. Vilniaus mokyklų 8-9 kl. mokinių matematikos renginys „Galvosūkių maratonas“.
Nuostatai pridedami.
Registruotis el. p.
iki gegužės 16 d.
19 12.30 A. Mickevičiaus gimn. Č. Davidovičius el. p.
75. Mokyklų vadovų pasitarimas. 3 13 Tarybos posėdžių salė E. Stonkutė 211 2362

PRIDEDAMA. Renginių nuostatai ir kt. dokumentai (35 lapai) pateikiami tik mokykloms.

Valentinas Šapalas, 211 2399, valentinas.sapalas@vilnius.lt