Vilniaus mokytojų namai kviečia

Spalio 5 d. 17 val. Vilniaus mokytojų namų Mažojoje salėje
KONCERTAS, skirtas tarptautinei mokytojų dienai
Atlikėja Elena Šešelgytė (fortepijonas).
Programoje: R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt fortepijoniniai.

 

Spalio 5 d. 17 val. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje
VAKARAS „GYVENTI LIETUVAI“
Skirtas Mokytojos, knygų leidėjos, Lietuvos karalienės Mortos premijos mecenatės
Jadvygos Karinauskytės – Kauneckienės atminimui. Knygos „Paukštė išskrido… pavasarėjant“ pristatymas.
Dalyvaus: Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė – Augustinienė,
rašytojas Stasys Lipskis, Lietuvos knygnešio draugijos pirmininkė dr. Irena Kubilienė,
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Povilas Mataitis,
istorikas dr. Romas Batūra, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys,
TV konkurso „Triumfo arka“ diplomantė dainininkė Diana Tiškovaitė, Lietuvos karalienės Mortos premijos laureatė smuikininkė Gintė Grigaitytė, liaudies dainų atlikėja Vanda Sukarevičienė. Vakaro vedėja žurnalistė, TV laidų kūrėja Janina Skeberdienė.

 

Spalio 6 d. 10 val. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje
LIETUVOS MOKYTOJŲ LITERATŲ „SPINDULIO“ DRAUGIJOS SĄSKRYDIS, skirtas, Tarptautinei mokytojų dienai
Programoje: „Keliaujame kūrėjų pėdsakais“, „Meilės ir vilties poezija“. Dalyvauja draugijos nariai iš visos Lietuvos. Veda Albina Tumaitė.

 

Spalio 7 d. 15 val. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje
VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO POPIETĖ „Tarpukario Lietuvos kariuomenės generolai kupiškėnai“
Pranešėjas Vytautas Zabielskas – Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas.
Karinių dainų padainuos Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis   „Vilnelė“, vadovė Laima Purlienė. Popietę veda Vilius Bartulis.

 

Spalio 8 d. 18 val. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje
VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINKIME VILNIŲ“
Vakaro tema „Vilniaus geto istorija“. Pranešėja istorikė Roza Bieliauskienė.
Veda Algimantas Jucevičius.

 

Spalio 8 d. 18 val. 215 auditorijoje
ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita