Vilniaus Mokytojų namų moterų choro „Aidas“ 60 metų jubiliejinis koncertas

„TAI GRAŽIAI, GRAŽIAI MANE AUGINO“

Šv. Kotrynos bažnyčia
Sekmadienis
Gruodžio 1 d. 14 val.

Dalyvauja:
Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“,
vadovė Lina Mačiulienė,
koncertmeisterė Kotryna Gediminaitė.
Prof. Lionginas Abarius,
Petras Vaičekonis.

Solistai:
Eglė Stundžiaitė (sopranas),
Eimantas Bešėnas (tenoras),
Albertas Ivanauskas (perkusija).

Koncertą veda Lina Rastokaitė.

Programoje: J. Naujalio, G. Jautakaitės, O. Gjeilo kompozitorių kūriniai.

Įėjimas laisvas.