Vilniaus rotušė viešo konkurso būdu nuomoja nekilnojamąjį turtą

Konkurso sąlygos:

VšĮ Vilniaus rotušė (toliau – Rotušė) 5 metams viešo konkurso būdu nuomoja jai patikėjimo teise priklausanti nekilnojamąjį turtą – 220 (dviejų šimtų dvidešimties) kv. m patalpas, pažymėtas indeksais 1-(4-10), 1-14, su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(11-12) ir 1-(17-18), esančias pastate (unikalus Nr. 1001- 8000-2014), registro Nr. 10/109668), Didžiojoje g. 31, Vilniuje, maitinimo veiklai (restoranui) organizuoti.

Pradinė patalpų nuomos konkurso kaina:

Pradinė patalpų nuomos konkurso kaina nustatyta 24,04 (dvidešimt keturi Eur 4 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m per mėnesį, iš viso 6 274,44 (šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi Eur 44 ct) Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Patalpų nuomos konkurso ir nuomos sutarties specialiosios sąlygos:

 1. Vykdyti aukšto lygio europietiškos virtuvės maitinimo įstaigos veiklą (visas restorano meniu, skoningas patiekalų ir interjero dekoras, aukšti aptarnavimo standartai, oficialus darbuotojų aprangos kodas).
 2. Aptarnauti didelius, aukšto lygio reprezentacinius renginius Vilniaus rotušės patalpose pagal viešosios įstaigos Vilniaus rotušės poreikį ir pateikti atitinkamą meniu furšetų, banketų, konferencijų, santuokų, šventinių renginių ir pan. metu.
 3. Organizuoti gyvos muzikos (klasikos ir (arba) džiazo) ar kitus teminius renginius, bendradarbiaujant su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę.
 4. Įrengti Vilniaus rotušės pirmo aukšto holo dalyje tik desertų, kavos ir kitų gėrimų barą, neįrengiant papildomų inžinerinių tinklų.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 3. Veiklos ir ketinimų, atitinkančios nuomos specialiąsias sąlygas, aprašymas.
 4. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Vilniaus savivaldybės Tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama).
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie 3 mėnesių dydžio pradinio įnašo sumokėjimą.
 8. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 9. Konkursui įvykus, medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Užklijuotą voką konkurso dalyviai pristato tiesiogiai darbo dienomis tarp 10:00-12:00 val. / 13:00-17:00 val. nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d. arba registruotu paštu konkurso organizatorei Rotušei, esančiai Didžioji g. 31, Vilnius (Administracija, 2 aukštas, 212 kab.). Paskutinis paraiškų priėmimo terminas – 2021 m. gruodžio 16 d. 13:00 val.

Vokų atplėšimas, dalyvaujant konkurso Komisijai, įvyks 2021 m. gruodžio 17 d. 13:00 val. Rotušėje, Didžioji g. 31, Vilnius (2 aukštas, 213 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas įvyks 2021 m. gruodžio  20 d. 13:00 val. Rotušėje, Didžioji g. 31, Vilnius (2 aukštas, 213 kab.). Apie konkurso rezultatus ir laimėtoją bus pranešta tą pačią dieną nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai privalo pateikti banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į VšĮ Vilniaus rotušė (įmonės kodas 224191690) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT564010049500776409, AB Luminor banke (kodas 40100) pervedė pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo paskelbimo, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Rotušės administratorė Karolina Marcinkevičiūtė, tel. (8 5) 261 8007, el. p. info@vilniausrotuse.lt

Turto nuomos konkursas viešai skelbiamas Rotušės interneto svetainėje www.vilniausrotuse.lt, Rotušės Facebook paskyroje, Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos svetainėje www.lvra.lt .

Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d.

tarp 10:00 – 14:00 val., susisiekus su Rotušės valdytoju Perliu Vaisieta, tel. (8 645) 12253 arba el. p. perlis.vaisieta@vilniausrotuse.lt

Tarybos sprendimas patikėjimas 2021-10-27

Patalpų nuomos sutarties tipine forma

Rotuse_ I a planas_ restorano erdve

Rotuse_ I a planas_ kavines erdve

Rotuse_ patalpu nuotraukos