Vilniaus rotušėje įvertintos paraiškos ir numatytos parodos 2018 m.

Vilniaus rotušė balandžio 4 d. paskelbė konkursą teikti paraiškas parodoms organizuoti 2018 metais. Paraiškų priėmimas vyko 2 mėn., iki gegužės 31 d.

Gautos 37 paraiškos.

Vilniaus rotušės valdytojo įsakymu sudaryta parodų, vyksiančių 2018 metais, atrankos komisija, kurios pirmininkė – menotyrininkė, prof. dr. Raminta Jurėnaitė, nariai: menininkė Jurga Barilaitė; dailės ekspertė, dr. Jolita Liškevičienė; dailėtyrininkas, dr. Vidas Poškus; dailės kritikė Kristina Stančienė.

Komisija, išanalizavusi pateiktas paraiškas, siūlomų parodų meninę vertę, atitikimą 2018 m. prioritetams (Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio įprasminimas. Vilniaus miesto istorijos ir kultūros garsinimas. Tarptautiniai projektai, konkursinės, grupinės parodos, turinčios koncepciją bei kuratorių. Jubiliejinės parodos) bendru sutarimu pasiūlė suteikti galimybę eksponuoti parodas Vilniaus rotušėje šiems menininkams ir parodų kuratoriams:

 • „Baltijos meno tiltas – Focus Baltic“ (tapyba, skulptūra), kuratoriai LMGA, Diana Stomienė
 • „Lietuvos spaudos fotografija‘18“, kuratorius J. Staselis
 • „Lietuviška tapatybė tekstilėje“, kuratorės B. Sarapienė ir D. Brogienė
 • Mykolė Jancienė „Lietuvos peizažas“ (tapyba)
 • „Stichijos. Detalė – Benas Šarka“, kuratorė K. Sereikaitė
 • „Lietuva.100“ (archyvų dokumentai), kuratorė V. Jonušytė
 • Tadas Kazakevičius „Tai, ko nebebus“ (fotografija)
 • 24-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados paroda
 • „Meno genetika. Asimiliacija“ (tapyba), kuratoriai L. Liandzbergis ir M. Norbutaitė
 • „Lietuvos skautų judėjimui 100 metų“, kuratorius D. Liutikas
 • Mantas Maziliauskas „Architektūra*daiktai*erdvė“
 • Antanas Šeronas „Sugrįžimas“ (tapyba)
 • Marijona Sinkevičienė „Atmintis“ (tekstilė)
 • „Medžio raižinio efektas“, kuratoriai R. Urbonienė ir R. Steiner
 • „Senas naujas Vilnius“ (fotografija), organizatorius – Valstybinė kultūros paveldo komisija
 • „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis linksmai“ (karikatūra), kuratorius J. Varnas
 • Aleksandro Vozbino Jubiliejinė tapybos paroda
 • Almira Weigel „Dangus ten, kur ir aš“ (instaliacija, popierius), kuratorė E. Januškaitė-Krupavičė

Patalpos menininkams Vilniaus rotušėje suteikiamos nemokamai.

Parodų autoriai įsipareigoja kiekvieną šeštadienį, kol vyks jų paroda, valandą bendrauti su lankytojais, pristatyti savo parodos idėją, atlikimo techniką, atsakyti į lankytojų klausimus.

VšĮ Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31, LT-01128 Vilnius
el. p. info@vilniausrotuse.lt

www.vilniausrotuse.lt; www.facebook.com/rotusevilniaus/