VILNIAUS SPORTO MOKYKLA „TAURAS“ skelbia viešą konkursą nuomai mokyklos patalpose užkandžių ir gėrimų (0,85 m²) bei karštųjų gėrimų (0,25 m²) automatams

Konkursas vyksta nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 2 d.

Konkurso dalyviai registruojami Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“, Žygio g. 46, 3 aukštas, 9.00 – 11.00 val. darbo dienomis. Telefonas pasiteirauti 85 276 7301 (pavaduotojas ūkio reikalams Ivanas Chanko).

Užkandžių ir gėrimų aparatui skiriamas 0,85 m² plotas. Karštųjų gėrimų automatui skiriamas 0,25 m² plotas.

Pradinis nuompinigių dydis – 40,00 Eur./1 m².

Sutartis pasirašoma 5 metų laikotarpiui.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti:

  1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
  2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažiau kaip 40,00 Eur./m²);
  3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją);
  4. įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą pavyzdinę sutarties formą;
  5. tais atvejais, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktuose yra nustatyta leidimų sistema, – sąlygos, susijusios su išnuomojamo turto specialiomis charakteristikomis;
  6. kiti dokumentai (prireikus banko išduotą sutarties vykdymo garantiją, informaciją apie nuomininko patikimumą bei jo pajėgumą vykdyti nuomos sąlygas).

Konkurso dalyviai pateikia banko patvirtintą kvitą/išrašą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (įmonės kodas 300035837) atsiskaitomąją sąskaitą LT914010042403921808 LUMINOR BANK AB sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai, nurodant mokėjimo paskirtį „užstatas SM Tauras“.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas grąžinamas.

Konkursas įvyks 2021 m. liepos 5 d., 10 val., Žygio g. 46, Vilnius.