Vilnius antrus metus mokės stipendiją sostinės istorijos tyrėjams!

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia prisidėti prie istorinio pažinimo ir dalyvauti konkurse istorijos tyrėjų stipendijai gauti. Antrus metus skirdama stipendijas, sostinės savivaldybė skatina puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, domėtis Vilniaus miesto istorija, tirti ją, siekti istorinės atminties gyvybingumo. Pernai stipendija skirta istorikei Vidai Girininkienei.

Stipendijos skiriamos Vilniaus miesto istorijos tyrimams vieną kartą per metus humanitarinių ir socialinių mokslų pakraipos mokslininkams ir (ar) tyrėjams.

Paraiškas stipendijoms gauti kviečiame teikti iki kovo 21 d. 2019 metais stipendijos bus skirtos tyrimams, nagrinėjantiems medinio Vilniaus paveldo ir 1939 m. Vilniaus konsulato veiklos temas.

Paraiškas stipendijai gauti gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei tyrėjų organizacijos.

Pagrindiniai institucijų ir organizacijų mokslininkų ir (ar) tyrėjų bei tyrėjų organizacijų pateiktų stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai:
1. tyrimo atitiktis temai;
2. tyrimo metodologija, numatomų veiklų (plano) pagrįstumas;
3. stipendijos paraišką teikiančio mokslininko ir (ar) tyrėjo bei tyrėjų organizacijos kvalifikacija;
4. tyrimo rezultatų sklaida ir prieinamumas.

Paraišką teikti lengva ir paprasta – elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje www.vilnius.lt, papildomą informaciją galima rasti čia: https://paslaugos.vilnius.lt/?m=4&itemID=138

Paraiškos teikiamos tik internetu. Atkreipiame dėmesį, kad elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje www.vilnius.lt paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, tad galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta.

Paraiškos Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms gauti teikiamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1985/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms nuostatų tvirtinimo“.

Papildomą informaciją teikia: Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. (8 5) 211 2385, el. p. daiva.meilute@vilnius.lt.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt