Vilnius kartu su septyniais Europos miestais sieks kūrybinių inovacijų plėtros


Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2017 metų pradžios dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe finansuojamame projekte „Urban Manufacturing. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti būdus kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercializuoti savo produktus ir paslaugas, pasinaudodamos atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais.

Projektui vadovauja Birmingamo universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kaip ir kiti miestai – Lisabona (Portugalija), Roma (Italija), San Sebastijanas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija) ir Kranis (Slovėnija) – projekte dalyvauja partnerio teisėmis.

Lapkričio 29 dieną Užupio meno inkubatoriuje įvyko trečiasis projekto tikslinės grupės susitikimas. Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto kultūros įstaigų, kūrybinių industrijų organizacijų, kūrybinių centrų, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai. Susitikimo dalyviams buvo pristatyta Užupio meno inkubatoriaus veikla. Užupio meno inkubatoriaus direktoriaus pavaduotoja Ieva Matulionytė ne tik priminė vieno iš pirmųjų Lietuvos meno inkubatorių istoriją, bet ir pasidalino aktualijomis, pristatė inkubatoriaus veiklos kryptis, rezidavimo inkubatoriuje sąlygas. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę aplankyti inkubatoriuje įrengtas studijas, susipažinti su jose reziduojančiais kūrėjais.

Susitikimą pratęsė diskusija, kurią moderavo Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė Roma Survilienė. Diskusijos pradžioje buvo trumpai pristatyti įgyvendinamo projekto kontekste aktualūs tarptautiniai ir nacionaliniai tinklaveikos projektai bei Europos Komisijos ekspertų rekomendacijos inovacijų ir verslumo skatinimui kūrybos sektoriuje. Susirinkusieji ne tik pasidalino bendradarbiavimo sėkmės istorijomis bet ir aptarė kokios sąlygos ir priemonės skatina skirtingų sektorių ir organizacijų bendradarbiavimą.

„Gera stebėti, kaip projekto metu užsimezga nauji kontaktai ir gimsta bendros kūrybos idėjos. Tai parodo projekto vertę, kuri apima gerokai plačiau nei vieno miesto ribos“, – pasidžiaugė susitikimo dalyvių diskusiją moderavusi Roma Survilienė.

Diskusijos metu susirinkusieji vieningai sutarė, kad mažos valstybės atstovams yra gyvybiškai svarbu mokytis dirbti konsoliduojant pajėgas ir konkuravimo praktiką keisti bendradarbiavimo kultūra, bendradarbiauti ne tik miesto kontekste, tačiau ir valstybės ar net Baltijos šalių regiono mastu. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-2022 metai.