Viskas apie registraciją į mokyklas – svietimas.vilnius.lt

Siekdami, kad registracija į Vilniaus mokyklas nuo kovo 1 d. vyktų sklandžiai, kviečiame susipažinti su aktualia informacija ČIA.

1. Mano vaikas šį rugsėjį pradės lankyti pirmąją klasę. Kur turėčiau pateikti prašymą lankyti mokyklą?

Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti elektroniniu būdu – https://svietimas.vilnius.lt/. Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.

Būsimų pirmokų tėvams prašymą pateikti privaloma iki gegužės 31 dienos. Prašymo priėmimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui, todėl raginame tėvus neskubėti, gerai įvertinti mokyklas, kurias nori pasirinkti.

Tėvams nebereikės būriuotis prie mokyklų, norint užrašyti vaiką į mokymo įstaigą, o užpildytą paraišką patogiai pateikti tiesiog internetu.

2. Kaip užregistruoti būsimą penktoką, devintoką arba vaiką, kuris keičia mokyklą?

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) – toje pačioje mokykloje, savo mokyklos direktoriui tiesiog pateikia laisvos formos prašymą. Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji gyventi į sostinę iš kitų miestų.

3. Iki kada galima teikti prašymus mokytis mokykloje?

Prašymai mokytis teikiami tais kalendoriniais metais, kai vaikas pradės lankyti mokyklą. Prašymus pateikti reikia iki gegužės 31 d.

Jeigu yra pretenduojama į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu (Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus licėjus) ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija) ar savitos pedagoginės sistemos elementus (Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija) – prašymus pateikti reikia iki kovo 31 d.

4. Ar galima prašymą pateikti mokykloje?

Galimybės pateikti prašymo mokykloje nėra, nes prašymai yra teikiami tik internetu per elektorinę prašymų registravimo sistemą, jungiantis per interneto svetainę https://svietimas.vilnius.lt/.

5. Kokius dokumentus reikia pateikti, registruojant vaiką į mokyklą?

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę užpildo prašymą internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/, ir pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą; brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai, pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus ir sveikatos pažymą.

Visus šiuos dokumentus bus galima prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Elektroninė prašymų registravimo sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Duomenys elektorinėje prašymų registravimo sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis.

6. Ar prašymo pateikimo laikas turi įtakos pirmumui priimant į mokyklas?

Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui. Svarbu yra pateikti prašymą iki gegužės 31 d., o tais atvejais, kai pretenduojama į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu (Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus licėjus) ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija) ar savitos pedagoginės sistemos elementus (Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija) – iki kovo 31 d.

7. Kas turės pirmumo teisę patekti į konkrečią mokyklą? Juk gali būti atvejų, kad norinčiųjų mokytis konkrečioje mokykloje bus daugiau, nei ji gali priimti?

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie yra bent prieš dvejus metus deklaravę savo gyvenamąją vietą. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje įsigytame ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju – nuomos sutartis ar būsto įsigijimo atveju – būsto pirkimo sutartis turi būti užregistruota Registrų centre.

8. Ar pirmumo teisę leisti į mokyklą vaiką turės šeima, kurios vienas ar keli vaikas jau lanko tą ugdymo įstaigą?

Pagal priėmimo tvarkos aprašą, vaikas, kurio broliai ar seserys jau mokosi mokykloje, turi pirmenybę prieš kitus vaikus.

9. Kaip šeimai pateikti dokumentus apie deklaruojamą gyvenamąją vietą, jeigu ji, pavyzdžiui, gyvena nuomojamame bute ir nuomininkai nėra davę sutikimo tame bute deklaruoti gyvenamąją vietą?

Tartis su nuomotoju (būsto savininku), sudaryti nuomos sutartį ir ją registruoti Juridinių asmenų registre.

10. Ar savivaldybė vykdys atranką į mokyklas?

Vilniaus miesto savivaldybė centralizuotai surinks prašymus, pateiktus elektroniniu būdu ir perduos juos ugdymo įstaigoms, kurios toliau savarankiškai vykdys atranką, kaip tai buvo daroma ir anksčiau.

11. Kiek mokyklų galima bus rinktis pildant prašymą?

Pateikdami prašymą ir rinkdamiesi mokyklą, kurią lankys jų vaikas, tėvai galės nurodyti iki trijų bendrojo ugdymo įstaigų, tarp kurių viena – privalo būti nurodyta priklausanti asmeniui pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

12. Kodėl žemėlapyje pagal gyvenamąją teritoriją leidžiama pasirinkti vieną mokyklą?

Vilniaus miesto mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis sudarytas tokiu principu, kad kiekvienam adresui Vilniaus mieste yra priskirta konkreti viena mokykla. Toks suskirstymas galiojo ir ankstesniais metais.

13. Kokiu principu paskirstytos gatvės ir mokyklos?

Mokyklų aptarnavimo teritorijos mokykloms yra nustatytos teritoriniu, o ne gatvių principu. Anksčiau galiojęs teisės aktas mokykloms priskirdavo atskiras gatves, o tai nėra pats patogiausias būdas dideliam, nuolat besikeičiančiam ir moderniam miestui, nes gatvių pavadinimai, netgi naujos gatvės atsiranda ne tik ruošiantis rugsėjo 1 d., o nuolatos, todėl buvo siekiama sukurti tokį teisinį reguliavimą, kurio nereikėtų keisti kiekvieną kartą Vilniaus mieste, atsiradus naujai gatvei ar pastačius naują gyvenamą namą.

Taip pat Vilniaus mieste yra gatvių, kurios yra labai ilgos, pavyzdžiui, Geležinio Vilko gatvė, kuri driekiasi per visą miestą. Tad daliai moksleivių patogiau lankyti Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnaziją, kitiems arčiau – Vilniaus Jeruzalės progimnazija.

Mokyklų teritorijos parengtos atsižvelgiant į tai, kiek konkrečioje teritorijoje yra deklaruotų vaikų, kurie rugsėjo 1 d. turėtų atverti mokyklos duris, taip pat įvertintas mokyklų projektinis pajėgumas, kiek naujų mokinių jose galėtų mokintis ir kiek mokosi šiuo metu, todėl pagrindinis žemėlapio tikslas ne tik nustatyti patogiai pasiekiamą mokyklą, bet ir šioje teritorijoje gyvenantiems vaikams suteikti pirmenybę patekti į tokią mokyklą.

14. Ką daryti, jeigu tėvai nori leisti vaiką į mokyklą, kuri nėra priskirta pagal gyvenamąją teritoriją?

Tėvai gali pasirinkti iki trijų mokyklų ir savo pasirinkimus sudėlioti eiliškumo tvarka pagal norą į jas patekti. Tais atvejais, kai tėvai aukštesniu numeriu savo prašyme nurodo mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, jie turi atkreipti dėmesį į tai, kad į šią mokyklą galės patekti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nesukomplektuos numatyto mokinių skaičiaus ir turės laisvų ugdymosi vietų klasėje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tėvai turi suprasti, kad daugiausiai šansų patekti jie turi į teritorinę mokyklą.

15. Prašyme galima nurodyti dvi mokyklas, kurios nėra priskirtos pagal gyvenamąją teritoriją, tačiau kokia tikimybė į jas patekti?

Ar mokinys bus priimtas į mokyklą, kuri nėra priskirta pagal gyvenamąją vietą, priklausys nuo to, ar visi mokyklos teritorijos mokiniai norės mokytis šioje mokykloje. Ar jose dar yra laisvų vietų, paaiškės birželio pradžioje, kai bus paskelbti preliminarūs moksleivių sąrašai. Esant laisvoms vietoms tose mokyklose, tėvai į jas galės pretenduoti tie vaikai, kurių tėvai iki gegužės 31 d. buvo savo prašyme nurodę šias mokyklas.

Bet kuriuo atveju vietų mokyklose užteks visiems Vilniaus mieste gyvenantiems vaikams.

16. Jeigu mano vaikas pereina į aukštesnę klasę toje pačioje mokykloje, ar taip pat reikia pateikti prašymą elektroniniu būdu?

Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti būsimųjų pirmokų, keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijas į gimnazijas, atvykusių gyventi į sostinę, tėvai. Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą (penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) toje pačioje mokykloje, kaip ir pagal dabar galiojančią tvarką, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ne per elektroninę prašymų registracijos sistemą, mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

17. Kada bus skelbiama informacija, ar vaikas pateko į mokyklą? Kur ją galima bus rasti?

Į kurią/-ias mokyklas yra priimtas jų vaikas, tėvai bus informuoti elektroniniu būdu ir matys registracijos sistemoje. Jei vaiką priima kelios mokyklos, registracijos sistemoje tėvai turės patvirtinti, kurią iš mokyklų renkasi. Sutartį su mokykla tėvai turi pasirašyti vėliausiai iki rugpjūčio 31 dienos, tačiau rekomenduojama sutartis pasirašyti kuo anksčiau.

Preliminarus priimtų mokytis mokinių sąrašas bus skelbiamas mokyklų interneto svetainėse birželio mėnesį. Visą mokyklų sąrašą su adresais ir kontaktine informacija galite rasti ČIA

Visi tėveliai, kurie jau anksčiau, t. y. iki 2018 m. kovo 1 d. buvo užpildę prašymus elektroninėje prašymų registravimo sistemoje, prašyme nurodytais el. pašto adresais gaus pranešimus su prašymu, įsigaliojus naujai priėmimo tvarkai, prisijungti prie elektroninės prašymų registravimo sistemos ir juos koreguoti, atsižvelgiant į atnaujintos priėmimo tvarkos reikalavimus.

Jeigu tėveliai, per nurodytą prašymų priėmimo laikotarpį neatnaujins savo prašymų, jie bus vertinami iš dalies, pagal juose nurodytą mokyklą priklausančią pagal deklaruotą gyvenamąją vietą bei dar dvi pasirinktas eilės tvarka mokyklas.

Atsižvelgiant į tai, visų tėvelių, kurie jau buvo pateikę prašymus elektroninėje prašymų registravimo sistemoje, prašome gavus pranešimus el. paštu, nurodytu prašyme, sureaguoti į juos ir atnaujinti savo prašymus.

18. Ar tėvai, kurių vaikai yra baigę priešmokyklinio ugdymo grupę toje pačioje mokykloje, kurioje nori lankyti ir 1 klasę, vis tiek turi pildyti prašymą internetu?

Taip. Visi, pageidaujantys pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1 klasė), prašymus pildo internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą.

19. Jei mokykla turi kelis filialus, ar galima bus sistemoje pažymėti kurį filialą pageidaujama lankyti? Ar tokie pageidavimai teikiami priėmimo komisijai kartu su pirmumo kriterijus patvirtinančiais dokumentais?

Taip. Prašymų skiltyje bus laukas „kita svarbi informacija“, kurioje bus galima nurodyti, į kurią mokyklos filialą tėvai norėtų leisti savo vaiką.

Mokyklų teritorijų žemėlapį rasite ČIA.

Jeigu neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, nei čia, nei Priėmimo tvarkoje, esančioje https://svietimas.vilnius.lt/, prašome kreiptis el. p. mokyklos@vilnius.lt

Jei neprisiskambinate duotu kontaktu Švietimo skyriaus specialistams (dėl itin didelio skambučių srauto) primename, kad taip pat galite skambinti į Klientų aptarnavimo centrą tel. 1664.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt