Všį kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų 2018 metų spalio mėn. renginių planas

Data, laikas Vieta Pavadinimas
1 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Spindulys esu tos begalinės šviesos“, lektorius Aleksandras Žarskus.
2 d. 12 val. Vilniaus Rotušėje VILNIAUS METŲ MOKYTOJŲ APDOVANOJIMO CEREMONIJA
Uždaras renginys.
2 d. 17 val. Didžiojoje salėje RUSŲ ROMANSŲ MYLĖTOJŲ KLUBE „MELOS“ VAKARAS, skirtas Vadimo Archipovo kūrybai
Dalyvauja Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Irena Zelenkauskaitė-Brazauskienė (sopranas) ir jos mokinė Vakarė Banuškevičiūtė. Koncertmeisterė Elina Maslakova.
3 d. 13 val. Didžiojoje salėje IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ RENGINYS „SU DAINA IR ŠYPSENA“
Skirtas, Tarptautinei mokytojų dienai. Uždaras renginys.
4 d. 12 val. Vilniaus senamiestis PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“
Tema „Vilniaus akmenys: istorija ir fosilijos.
Dalyvauja Vilniaus Žemynos gimnazijos 10 klasės gimnazistai, mokytoja Beata Nikrevič. Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazijos 10-11 klasių gimnazistai, mokytojas Edvinas Šimulynas.
4 d. 14 val. Vilniaus senamiestis PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“
Tema „Vilniaus akmenys: istorija ir fosilijos.
Dalyvauja Vilniaus Žemynos gimnazijos 10 klasės gimnazistai, mokytoja Beata Nikrevič.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje LABDAROS RENGINYS-KONCERTAS „PADĖKIME SAVO MAŽIESIEMS DRAUGAMS“
Dainuoja: Judita Leitaitė, Jolanta Stumbrienė, Zelma Lukošiūnaitė, Mark Volynskij.
Paulina Daukšytė (smuikas), Anielius Lukošiūnas (birbynė).
Pianistai Zita Lukošiūnienė ir Jurijus Suchanovas,
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojos Juditos Leitaitės mokiniai, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojos Jolantos Stumbrienės mokiniai.
Renginio vedėja Aušrinė Vyšniauskaitė.
Renginyje dalyvauja kunigas Arūnas Peškaitis OFM.
Kauno gyvūnų prieglaudos „Lesė“ vadovė Eglė Baležentienė.
5 d. 12 val. Vilniaus „Vagos“ knygynai PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“
Socialinės reklamos „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
5 d. 12 val. Vilniaus „Vagos“ knygynai PROJEKTAS „MIESTAS UŽ MANO LANGO. DOMIUOSI, KURIU, KEIČIU“
Piktogramų konkursas „Rudis nekaltas“ Vilniaus miesto mokykloms.
5 d. 17 val. Mažojoje salėje KONCERTAS, skirtas tarptautinei mokytojų dienai
Atlikėja Elena Šešelgytė (fortepijonas).
Programoje: R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt fortepijoniniai.
5 d. 17 val. Baltojoje salėje VAKARAS „GYVENTI LIETUVAI“
Skirtas Mokytojos, knygų leidėjos, Lietuvos karalienės Mortos premijos mecenatės
Jadvygos Karinauskytės – Kauneckienės atminimui. Knygos „Paukštė išskrido… pavasarėjant“ pristatymas.
Dalyvaus: Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė – Augustinienė,
rašytojas Stasys Lipskis, Lietuvos knygnešio draugijos pirmininkė dr. Irena Kubilienė,
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Povilas Mataitis,
istorikas dr. Romas Batūra, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys,
TV konkurso „Triumfo arka“ diplomantė dainininkė Diana Tiškovaitė, Lietuvos karalienės Mortos premijos laureatė smuikininkė Gintė Grigaitytė, liaudies dainų atlikėja Vanda Sukarevičienė.
Vakaro vedėja žurnalistė, TV laidų kūrėja Janina Skeberdienė.
5 d. 19 val. Siemens arena, Vilnius ŠVENTINIS KONCERTAS, skirtas tarptautinei mokytojų dienai
Uždaras renginys.
6 d. 10 val. Baltojoje salėje LIETUVOS MOKYTOJŲ LITERATŲ „SPINDULIO“ DRAUGIJOS SĄSKRYDIS, skirtas, Tarptautinei mokytojų dienai
Programoje: „Keliaujame kūrėjų pėdsakais“, „Meilės ir vilties poezija“.
Dalyvauja draugijos nariai iš visos Lietuvos. Veda Albina Tumaitė.
7 d. 15 val. Baltojoje salėje VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO POPIETĖ „Tarpukario Lietuvos kariuomenės generolai kupiškėnai“
Pranešėjas Vytautas Zabielskas – Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas.
Karinių dainų padainuos Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“, vadovė Laima Purlienė. Popietę veda Vilius Bartulis.
8 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija http://www.mtc.lt
8 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARS IŠ CIKLO „PAŽINKIME VILNIŲ“
Vakaro tema „Vilniaus geto istorija“.
Pranešėja istorikė Roza Bieliauskienė.
Veda Algimantas Jucevičius.
8 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Vydūnas ir jo „Gimdymo slėpiniai“, lektorius Aleksandras Žarskus.
9 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
9 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“
Dalyvauja Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos folkloro ansamblis „Gilė“, vadovai Artūras Sinkevičius ir Dobilas Juška.
Vakarą veda Veronika Povilionienė.
10 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
10 d. 17 val. Baltojoje salėje VILNIAUS VEGETARŲ KLUBE
Paskaita „Pasninkavimo nauda žmogaus sveikatai“, lektorė doc. Ksavera Vaištarienė.
11 d. 18 val. Didžiojoje salėje VAKARAS“MAN BUVO DIEVO LEMTA“, skirtas Norberto Vėliaus 80-mečio paminėjimui.
Dalyvauja: Bronė Stundžienė, aktorė Neringa Varnelytė, Virginijus Jocys,
Ramunė Vėliuvienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė Raimonda Kauneckienė ir moksleiviai, folkloro ansamblis „Visi“, vadovas Evaldas Vyčinas.
Renginio metu matysime ištraukas iš Algirdo Tarvydo filmo “Norbertas Vėlius. Čia ir ten“.
11 d. 18 val. Mažojoje salėje TĖVYSTĖS KETVIRTADIENIAI „KĄ GALI TĖVAI“
Išmaniųjų ekranų karta: galimybės, pavojai ir iššūkiai.
Lektorė dr. Rima Breidokienė, vaikų ir paauglių psichologė, psichoterapeutė.
Reikalinga išankstinė registracija http://www.mentor.lt
12 d. 10 val. 215 auditorijoje KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MAŽIEJI BALSAI“
Meniniai užsiėmimai kūdikiams ir mamoms.
Emocinio intelekto lavinimas per žodį ir ritmą.
13 d. 16 val. Didžiojoje salėje KONCERTAS, SKIRTAS KOMPOZITORIUI, TAUTIŠKOS MUZIKOS ANSAMBLIO „VILNIJA“ ĮKURĖJUI LEONUI PRANULIUI ATMINTI
Dalyvauja Tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija“, vadovas Vytautas Zaikinas, kviestiniai svečiai, ansamblio buvę nariai.
15 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
15 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Evangelijos ir slaptieji Jėzaus žodžiai“, lektorius Aleksandras Žarskus.
16 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
16 d. 18 val. Baltojoje salėje VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-ių metų sukaktis Lietuvos šimtmetyje
Dalyvauja: Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas, S. Dariaus gimtinės vyr. muziejininkas Mečislovas Raštikis, S. Girėno gimtinės muziejininkė Lina Gudeliūnienė, AMBO II lėktuvo replikos kūrėjas Arvydas Šabrinskas, istorikas Virginijus Jocys.
Veda VŽKD pirmininkas STRIČKA Alvīds.
16 d. 19.30 val. Didžioji salė IMPRO 241 | VAŽIUOJAM!
Linksmybės be improvizacijos – ne linksmybės.
Impro 241 komanda – penki aktoriai ir du muzikantai. Pamenate juos Vasaros terasoje? Šįkart į ją žvelgsime per „Mokytojų namų“ didžiosios salės langus. Bus ir juoko, ir švenčių, ir šokių, ir dainų, ir šilumos, ir akcijų, ir mandarinų, ir plojimų ir visko kito, ko tik prigalvosite! Ateikite ir būkite pasirodymo dalimi. Arba nebūkite. Kaip norite. Juk Jūsų žodis – aktoriams įstatymas! 2.. 4.. 1.. VAŽIUOJAM!
17 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
17 d. 11 val. Trakų neįgaliųjų užimtumo centras,
Vilniaus g. 15B, Trakai
XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“EDUKACINIS KONCERTAS
Dalyvauja: Povilas Girdenis (Lietuva), grupė „The Blue Back Waves“ – Peter Baxter, Alan Cullen (Airija).
17 d. 18 val. Skapiškio kultūros namai,
Varpo aikštė 4, Skapiškis
XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“
JUNGTINIS KONCERTAS
Dalyvauja: Gediminas Storpirštis (Lietuva), Giedrius Arbačiauskas ir Agnė Arbačiauskienė (Lietuva), Vidas Petkevičius ir Martynas Kuliavas (Lietuva), Ronny De Rauw ir Ruben Schelstraete (Belgija), Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija).
18 d. 13 val. Rygos menų ir žiniasklaidos technikumas, Latvija XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“
EDUKACINIS KONCERTAS
Dalyvauja: Giedrius Arbačiauskas ir Agnė Arbačiauskienė (Lietuva), Ronny De Rauw ir Ruben Schelstraete (Belgija).
18 d. 13 val. Rygos Anninmuižas vidurinė mokykla,
Latvija
XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“
EDUKACINIS KONCERTAS
Dalyvauja: Vidas Petkevičius (Lietuva), Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija).
18 d. 14 val. Gargždų Viliaus Gaigalaičio globos namai,
Klaipėdos g. 53, Gargždai
XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“
EDUKACINIS KONCERTAS
Dalyvauja: Liuba Nazarenko (Lietuva), Povilas Girdenis (Lietuva), Valerijus Šerelis (Lietuva), Laura Remeikienė (Lietuva), grupė „The Blue Back Waves“ – Peter Baxter, Alan Cullen (Airija).
18 d. 18 val. Gargždų kultūros centras, Klaipėdos g. 15, Gargždai XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“
JUNGTINIS KONCERTAS
Dalyvauja: Liuba Nazarenko (Lietuva), Povilas Girdenis (Lietuva), Valerijus Šerelis (Lietuva), Laura Remeikienė (Lietuva), grupė „The Blue Back Waves“ – Peter Baxter, Alan Cullen (Airija).
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje JUNGTINIS KONCERTAS
Dalyvauja: Pučiamųjų instrumentų orkestras iš Vokietijos 8. HUSAREN BUKE, choro vadovas Florian Gräf,
Vilniaus mokytojų namų choras VERSMĖ, vadovas Gintaras Skapas.
18 d. 18 val. Mažojoje salėje TĖVYSTĖS KETVIRTADIENIAI „KĄ GALI TĖVAI“
Derybos su vaiku: kaip išnaudoti emocijų teikiamą energiją abipusei sėkmei?
Lektorė Nomeda Marazienė, sertifikuota EQ trenerė meistrė,
VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė ir konsultantė.
Reikalinga išankstinė registracija www.mentor.lt.
18 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI – AŠ“ | „SOLO. IR DRAUGE“
Atlikėjai: Andrius Kulikauskas (Gintaras Šulinskas – gitara).
Kostas Smoriginas su grupe (Andrius Balsys – klavišiniai, Martynas Kuliavas – gitara).
Ilona Balsytė (Martynas Kuliavas – gitara).
Programoje geriausios atlikėjų dainos.
18 d. 19 val. Rygos Šv. Petro bažnyčia, Reformation Square 1,
Riga, Latvia
XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“
Lietuvos ir Latvijos dainuojamosios poezijos ir liaudiškos muzikos festivalio „BARDU RUDENS – 2018“
Dalyvauja: Giedrius Arbačiauskas ir Agnė Arbačiauskienė (Lietuva), Vidas Petkevičius (Lietuva), Ronny De Rauw ir Ruben Schelstraete (Belgija), Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija), Āris Ziemelis (Latvija), Saulceris Ziemelis (Latvija), Sniedze Prauliņa (Latvija), Edgars Šubrovskis (Latvija), Silvija Silava (Latvija).
Koncerto vedėjas Dzintars Tilaks (Latvija).
19 d. 10 val. 215 auditorijoje KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MAŽIEJI BALSAI“
Meniniai užsiėmimai kūdikiams ir mamoms.
Emocinio intelekto lavinimas per žodį ir ritmą.
19 d. 18 val. Šv. Kotrynos bažnyčia XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI – AŠ“ | „IŠ VISOS ŠIRDIES, IŠ PLAČIOJO PASAULIO“
Pasaulio spalvom žaižaruojanti muzika!
Gediminas Storpirštis, grupė „Baltos varnos“, Povilas Girdenis, Liuba Nazarenko,
grupė „The Blue Back Waves“ (Peter Baxter, Alan Cullen, Airija), Ronny De Rauw ir Ruben Schelstraete (Belgija), Ganance Bauhain ir Daniel Jeanbrau (Prancūzija).
19 d. 22 val. Baltojoje salėje XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI-AŠ“
NAKTINĖJIMAI
Dalyvauja jaunieji poetai ir muzikantai.
20 d. 12 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI – AŠ“ | “BARDAI VAIKAMS. DAINUOJA VISI“
Nepakartojamas muzikinis susitikimas.
Dalyvauja: Giedrius Arbačiauskas, Laura Remeikienė.
Muzikinėje nuotykių kelionėje skambės dainelės sukurtos pagal R. Skučaitės, T. Dirgėlos, H. Radausko tekstus, o taip pat žaismingos žinomų dainelių interpretacijos.
20 d. 18 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje XVI TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI – AŠ“ | „TAI-MES“
Skirtingos kartos – muzika viena!
V. V. Landsbergis su dukromis Severija ir Elena. Vidas Petkevičius su krikšto sūnumi Martynu Kuliavu. Vaicenavičių šeimynos nariai – Dalia, Julius, Liucija Vaicenavičiūtė. Giedrius Arbačiauskas su žmona Agne bei grupe.
Pasirodymų metu bus puiki proga dar kartą pasidžiaugti, kokios talentingos mūsų muzikantų šeimos!
22 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
22 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Intelektas ir sąmonė. Savastis“, lektorius Aleksandras Žarskus.
22 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINIMO KELIAI IŠ VILNIAUS
Vakaro tema „Tarptautinė ekspedicija „Bridė per pasaulį 2018“.
Viešnia Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė.
Veda Algimantas Jucevičius.
23 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
23 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“
Dalyvauja Kauno rajono Neveronių kultūros centro folkloro ansamblis „Viešia“, vadovė Jolanta Balnytė.
Vakarą veda Veronika Povilionienė.
24 d. 10 val. MIC, 226 auditorijoje KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI
Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programas.
Registracija www.mtc.lt
24 d. 14 val. Svetainėje MOKYTOJŲ SENJORŲ „SVETOČ“ POPIETĖ
Dalyvauja klubo „Svetoč“ vokalinis ansamblis, literatūrinė studija.
Popietę veda Greta Fedorčenko.
25 d. 10 val. Baltojoje salėje MUZIKINIS RYTMETIS „SVEIKAS RUDENĖLI“
Dalyvauja Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai ir pedagogai.
25 d. 18 val. Mažojoje salėje TĖVYSTĖS KETVIRTADIENIAI „KĄ GALI TĖVAI“
Ką gali tėvų pavyzdys: mitai ir nuostatos!
Lektorė Vaida Liaudanskienė, psichologė, psichoterapeutė.Reikalinga išankstinė registracija www.mentor.lt
26 d. 18 val. 215 auditorijoje BENDRAVIMO VOKIEČIŲ KALBA KLUBAS „LOTTE“ RENGINYSSvečiuose literatai senjorai iš Vokietijos.
26 d. 18 val. Baltojoje salėje MUZIKOS KLUBE „VIENIŠAS VILKAS“
KONCERTAS „IN MEMORIA“
Anapilin iškeliavusiems klubo nariams atminti.
Dalyvauja: Šarūnas Mačiulis ir „Vilkai“, „Dinozaurai“, Lilijana Ablėnaitė, Aleksandr Belkin, Audrius Azguridis, duetas „Arbaletas“, A. Kozlov, V. ir A. Charin, N. Rubcova.
27 d. 15-19 val. Mažojoje salėje EDUKACINĖ PASKAITA „KADA IR KAIP SAUGI AROMATERAPIJA NAMUOSE GALI PADĖTI MŪSŲ VAIKAMS“
Paskaitą veda Džeina Ubartienė, Tibeto – mongolų medicinos praktikė, daugiau nei 20 metų praktikuojanti aromaterapiją;
Dalia Butkevičienė, Young Living nepriklausoma distributorė, aromaterapijos mokyklos atstovė.
Reikalinga išankstinė registracija.
27 d. 16 val. Baltojoje salėje INDIŠKOS MUZIKOS KONCERTAS
29 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Apie Dangaus karalystės ieškojimą“, lektorius Aleksandras Žarskus.
30 d. 14 val. Didžiosios salės fojė VILNIAUS M. IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ FOTO PARODA „ŠERMUKŠNIS“
Nuotraukų pateikėjai ikimokyklinės įstaigos „Justinukas“ bendruomenė.
30 d. 18 val. Baltojoje salėje ILGIŲ DAINŲ VAKARAS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Srauna“, vadovė Toma Grašytė-Jegelevičienė ir svečiai.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą.

 

PARODOS

Rugsėjo 1 – spalio 20 d. Galerijoje „Koridorius“ Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos darbų paroda.
Rugsėjo 20 – spalio 20 d. Vaikų ir jaunimo galerijoje Loreta Zdanavičienė.
Tapybos paroda „Siuvinėtos istorijos“.
Rugsėjo 13 – spalio 18 d. Galerijoje „Vartai“ Gintautas Trimakas „Atsakymas“.
Arturas Bumšteinas & Gitis Bertulis „Sraigės kambarys“.
Spalio 2-lapkričio 3 d. Svetainėje
Spalio 30 – lapkričio 30 d. Didžiosios salės fojė Vilniaus m. ikimokyklinių įstaigų foto paroda „Šermukšnis“.
Nuotraukų pateikėjai ikimokyklinės įstaigos „Justinukas“ bendruomenė.
Darbo dienomis Mokymosi ir informacijos centras
(226 aud.)
Seminarai, konferencijos kiti renginiai pedagogams.
Darbo dienomis Meno avilys – MEDIATEKA
(214 aud.)
Filmų peržiūra, literatūra apie kiną ir kitas audiovizualines medijas, diskusijas, kūrybinės dirbtuvės.
Plačiau žr. www.menoavilys.lt Tel. 8 605 58471

 

Projektų vadovė Ramunė Butkutė
Inf. apie renginius tel. 261 6452, 262 3514
El. p. [email protected]
www.kultura.lt