Všį kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų 2019 metų balandžio mėn. renginių planas

Data, laikas Vieta Pavadinimas
1 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Gyvenimo prasmė ir nelygybė“, lektorius Aleksandras Žarskus.
2 d. 17 val. Didžiojoje salėje RUSŲ ROMANSO MYLĖTOJŲ KLUBE „MELOS“ VAKARAS „MUZIKA BE SIENŲ“
Atlikėjai: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Regina Maciūtė (sopranas) ir jos studentės: Emilija Bukytė, Smiltė Murencevaitė, Giedrė Kisieliūtė, Rita Kasnauskaitė, Emilė Ribokaitė, Viktorija Šedbaraitė, Gintarė Radauskaitė. Lietuvos operos ir baleto teatro solistė Irena Zelenkauskaitė-Brazauskienė (sopranas). Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos moksleivės: Vakarė Banuškevičiūtė, Emilija Čabaniukaitė, Karina Žukova. Koncertmeisterė Elina Maslakova. Programoje: lietuvių ir rusų kompozitorių kūriniai, pasaulinės vokalinės klasikos šedevrai. Vakarą veda Valentina Kalinčeva.
4 d. 13 val. Mokymosi ir informacijos centre,
226 auditorijoje
MOKYMĄSI SKATINANČIŲ SĄLYGŲ KŪRIMAS
Seminaras mokytojams. Lektorė Laura Kavaliauskienė.
Registracija www.mtc.lt
5 d. 15 val. Baltojoje salėje VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ BALIO PETRULIONIO TURIZMO KLUBE
Susitikimas su rašytoju Arvydu Juozaičiu, autoriaus knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ pristatymas.
6 d. 10 val. Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje 5-ASIS LIETUVOS MUZIKOS PATRIARCHO JUOZO NAUJALIO TARPTAUTINIS CHORŲ FESTIVALIS IR KONKURSAS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“, vadovė Lina Mačiulienė.
7 d. 11 val. Didžiojoje salėje VILNIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ CHORŲ IR VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS „KATĖS PĖDUTĖ“
Dalyvauja Vilniaus m. ikimokyklinio ir muzikinio ugdymo įstaigų kolektyvai.
7 d. 15 val. Baltojoje salėje VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO POPIETĖ
Svečiuose kunigas, Pilaitės Šv. Juozapo parapijos klebonas Ričardas Doveika.
Dainuoja Vilniaus Visų Šventųjų parapijos bažnyčios vyrų choras ,,Skliautai“, vadovas Gintaras Skapas. Popietę veda Vilius Bartulis.
8 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Apie būvimą – pradžią ir pabaigą“, lektorius Aleksandras Žarskus.
8 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINKIME VILNIŲ“
„Žvėrynas per kino operatoriaus objektyvą“, dalyvauja kino operatorius Vytautas Damaševičius. Vakarą veda Algimantas Jucevičius.
9 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“
Dalyvauja kunigai Arūnas Simonavičius ir Vytautas Mazirskas.
Vakarą veda Veronika Povilionienė.
9 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje KONCERTŲ CIKLAS „VASAROS NAKTYS“ SKIRTAS, LIETUVOS MUZIKOS PATRIARCHO JUOZO NAUJALIO METAMS
Dalyvauja: Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas Vytautas Miškinis, dirigentas Linas Balandis, koncertmeisteris Rimvydas Mitkus,
chormeisteriai Rita Nenėnaitė, Gitana Trimirkaitė, Romas Skapas.
10 d. 17 val. Baltojoje salėje VILNIAUS VEGETARŲ KLUBE
Paskaita „Rytų diagnostika“, lektorė doc. Ksavera Vaištarienė.
Paskaita „Amerikietiška mityba“, lektorius Stasys Povilaitis.
11 d. 13 val. Mokymosi ir informacijos centre, 226 auditorijoje KŪRYBIŠKO TEKSTO KŪRIMO METODAI
Seminaras Lietuvių kalbos mokytojams, pradinių klasių mokytojams, mokytojams.
Lektorė Dovilė Čiškauskaitė. Registracija www.mtc.lt
12 d. 18 val. Baltojoje salėje „LAISVA (PLAT)FORMA“ RENGINYS „NE TA KOJA“
Pirmoji scena muzikantams ir komikams. Dalyvauja Vilniaus miesto moksleiviai ir studentai.
13 d. 11 val. Mykolo Žilinsko galerijoje, Kaune MOKINIŲ KŪRYBINĖS PAŽINTINĖS PROGRAMOS RENGINYS „SENOLIŲ GODOS LAIKINOJOJE SOSTINĖJE“
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų romansų ansamblis „Juodoji rožė“, vadovai Irena Belickienė ir Aleksandras Vasiliauskas.
15 d. 10 val. Baltojoje salėje MOKYMAI „PRETENDENTŲ Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVUS KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“
15 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Alkis ir mitybos efektyvumas“, lektorius Aleksandras Žarskus.
15 d. 18 val. Baltojoje salėje PAŽINTINIŲ, SVEIKATINGUMO ŽYGIŲ PO VILNIAUS APYLINKES PRISTATYMAS
Aktyviausių „Snaigės“ žygių dalyvių pagerbimas ir apdovanojimai. Vakarą veda keliautojas Algimantas Jucevičius.
16 d. 10 val. Didžiojoje salėje VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ FOLKLORO FESTIVALIS ,,JORĖ ŽEMĘ ATRAKINO“
Dalyvauja Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai ir jų pedagogai.
16 d. 18 val. Baltojoje salėje VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS „NO BĖRŌTĖS KĀLNA LĖGĖ VĖLNIAUS…“ skirtas Žemaitijos metams
Dalyvauja: dr. Jūratė Petrikaitė, rašytoja, poetė Adelė Daukantaitė. Knygos „Žaltiūm Žemė“ pristatymas. Svečiuose autorė Irena Stražinskaitė-Glinskienė.
Koncertuoja: Mokytojų namų folkloro ansamblis „Tyklė“, vadovė Vitalija Brazaitienė, dainininkė Birutė Gaučienė, Kretingos kultūros centro Kartenos skyriaus postfolkloro grupė „Vo tēp“, vadovas Rimantas Varkojus. Žemaitiško paveldo kastinio pristatymas – Laimutė Arlauskienė. Renginį veda VŽKD pirmininkas Strička Alvīds.
17 d. 10 val. Baltojoje salėje MOKYMAI „PRETENDENTŲ Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVUS KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“
18 d. 18.30 val. Baltojoje salėje LIETUVOS ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJOS PASKAITA
Tema „Juodoji gulbė psichikoje: ar įmanoma ją prijaukinti?“. Lektorė Rugilė Vilkišė.
19 d. 17 val. Baltojoje salėje KONCERTAS „KAI ŠIRDYJE PAVASARIS“
Dalyvauja: Artūro Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai, Utenos „Aukštakalnio“ progimnazijos vokalinis ansamblis „Šaltinėlis“, vadovė Lina Gaižauskienė, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ „Spalvų orkestras“, vadovai Romas ir Valerija Brūzgai ir solistai, Latvijos Salaspils muzikos ir dailės mokyklos solistai, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos solistai. Koncerto vedėja Irena Žilinskienė.
23 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“
Dalyvauja Varėnos kultūros centro Žiūrų kaimo folkloro ansamblis, vadovės Lina Būdienė ir Marcelė Paulauskienė. Vakarą veda Veronika Povilionienė.
24 d. 14 val. Baltojoje salėje MOKYTOJŲ SENJORŲ KLUBO „SVETOČ“ POPIETĖ-KONCERTAS
Dalyvauja klubo „Svetoč“ vokalinis ansamblis, literatūrinė studija. Renginį veda klubo pirmininkė Greta Fedorčenko.
26 d. 11.30 val. Reabilitacijos ir slaugos centras „Gemma“ KONCERTAS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų romansų ansamblis „Juodoji rožė“, vadovai Irena Belickienė ir Aleksandras Vasiliauskas.
26 d. 18 val. Baltojoje salėje MUZIKOS KLUBE „VIENIŠAS VILKAS“ 11 SEZONO UŽDARYMO KONCERTAS
Dalyvauja: Šarūnas Mačiulis ir „Vilkai“, „Dinozaurai“, Lilijana Ablėnaitė ir „Baltosios vilkės“, „Bliuzoholikai“, A. Charin, A. Kozlov.
29 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Apie penkis Rojaus medžius“, lektorius Aleksandras Žarskus.
29 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINIMO KELIAI IŠ VILNIAUS“
Viešnia Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė pristatys parko pažinimo projektus. Veda Algimantas Jucevičius.
29 d. 18 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje KONCERTŲ CIKLAS „VASAROS NAKTYS“ SKIRTAS, LIETUVOS MUZIKOS PATRIARCHO JUOZO NAUJALIO METAMS
Dalyvauja: Vyrų choras „Sakalas“, meno vadovas Romas Makarevičius, dirigentas Jonas Motiejūnas, koncertmeisterė Jolanta Patamsienė. Dainos mylėtojų klubo mišrus choras „Alumni Vilnenses“, meno vadovas Algimantas Kriūnas, chormeisterė Simona Vitkauskienė, koncertmeisteris Justinas Brūzga.

PARODOS

Kovo 20 – balandžio 30 d. Mažojoje salėje
(219 aud.)
Foto nuotraukų paroda „Ekspedicija „Brydė per pasaulį 2018“
Kovo 7 – gegužės 5 d. Galerijoje „Koridorius“ Vaikų darbų paroda „La primavera“
Balandžio 4 – balandžio 20 d.

Balandžio 25 – gegužės 11 d.

Vaikų ir jaunimo meno galerijoje Parodų ciklas „Pristatome jaunus menininkus“.
Adelė Liepa KaunaitėParodų ciklas „Pristatome jaunus menininkus“.
Andrius Makarevičius
Balandžio 4 – gegužės 10 d. Galerija „Vartai“ Adomo Danusevičiaus paroda „Purvas ir gėlės“.
Parodos atidarymas balandžio 4 d. 18 val.
Darbo dienomis Mokymosi ir informacijos centras
(226 aud.)
Seminarai, konferencijos kiti renginiai pedagogams.
Darbo dienomis Meno avilys – MEDIATEKA
(214 aud.)
Filmų peržiūra, literatūra apie kiną ir kitas audiovizualines medijas, diskusijas, kūrybinės dirbtuvės. Plačiau žr. Www.menoavilys.lt tel. 8 605 58471

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą.

Projektų vadovė Ramunė Butkutė
Inf. apie renginius tel.: 261 6452, 262 3514
El. p. ramune@kultura.lt
Interneto svetainė www.kultura.lt