Všį kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų 2019 metų kovo mėn. renginių planas

Data, laikas Vieta Pavadinimas
2 d. 14 val. Žaliūkių malūnininko sodyboje (Šiauliai) UŽGAVĖNĖS PRIE ŽALIŪKIŲ VĖJO MALŪNO 2019
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Tyklė“, vadovė Vitalija Brazaitienė.
3 d. 14 val. Baltojoje salėje VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO ATASKAITINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS
Koncertuoja mišrus vokalinis ansamblis „Šeškinė“, vadovė Elvyra Zujienė.
Veda Vilius Bartulis. Bus galima įsigyti knygą „Mes – Vilniaus kupiškėnai“.
4 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Keista pora– mokslas ir religija“.
Lektorius Aleksandras Žarskus.
4 d. 18 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje KONCERTŲ CIKLAS „VASAROS NAKTYS“
Skirtas, Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio metams. Kultūrologė Rita Bieliauskienė pristato J. Naujalio asmenybę ir kūrybą.
Dalyvauja VDU Švietimo akademijos mišrus choras „Ave Vita“. Meno vadovas ir dirigentas prof. Kastytis Barisas, chormeisterė Gintarė Barisaitė.
Koncertmeisteris-chormeisteris Rimvydas Mitkus.
5 d. 17 val. Didžiojoje salėje RUSŲ ROMANSO MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS „MELOS“ VAKARAS-KONCERTAS „SU MEILE MOTERIAI“
Skirtas, Tarptautinei moters dienai. Atlikėjas dainininkas iš Kauno, televizijos projektų „Lietuvos talentai“ ir „2 minutės šlovės“ dalyvis Viktoras Tereščenko. Programoje lyrinės dainos.
Vakarą veda Valentina Kalinčeva.
7 d. 13 val. Mokymosi ir informacijos centre, 226 aud. EFEKTYVUS KLASĖS VADOVO VAIDMUO
Seminaras mokytojams, klasių vadovams.
Lektorė: Laura Kavaliauskienė.
Registracija www.mtc.lt
8 d. 17 val. Baltojoje salėje VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ KONCERTAS
10 d. 11 val. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia MUZIKOS VALANDA
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė.
11 d. 16 val. Didžiojoje salėje KONCERTAS „DAINUOJAME LAISVĘ“ skirtas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
Dalyvauja: Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivis Mantas Berulis (fortepijonas), Vilniaus bendrijos „Bočiai“ misrus choras „Ainiai“, vadovė Simona Vitkauskienė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai ir mokytojai: Aušra Kašėtienė, Aušra Liutkutė Povilaitienė, Elvyra Sinkevičienė, Loreta Tiškienė, Laima Petruškevičienė, Aldona Jakavonienė, Romualda Pridotkienė, Vilniaus mokytojų namų liaudiškų šokių kolektyvas „Šoktinis“,
vadovė Alma Lomsargė.
11 d. 16 val. Mažojoje salėje KONCERTAS
Dalyvauja Alfonsas Čekauskas (tenoras), Bronislovas Jankauskas (kompozitorius), Povilas Jaraminas (fortepionas).
Programoje: lietuvių, italų, ukrainiečių dainos, romansai, arijos.
12 d. 13 val. Mokymosi ir informacijos centre, 226 aud. KAIP UGDYTI KRITINĮ MĄSTYMĄ?
Seminaras mokytojams.
Lektorė Roberta Žižienė. Registracija www.mtc.lt
12 d. 13 val. Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai” KONCERTAS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė.
12 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“
Svečiuose Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Srauna“, vadovė Toma Grašytė-Jegelevičienė.
Vakarą veda Veronika Povilionienė.
13 d. 15 val. VU Adomo Mickevičiaus muziejuje SIMONO STANEVIČIAUS ATMINIMO VAKARAS, SKIRTAS 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Tyklė“, vadovė Vitalija Brazaitienė.
13 d. 17 val. Baltojoje salėje VILNIAUS VEGETARŲ KLUBE
Paskaita „Mistinės medžių savybės“.
Lektorius Šarūnas Laužadis.
15 d. 18 val. Baltojoje salėje POEZIJOS IR ROMANTINIŲ DAINŲ VAKARAS „DIENŲ VĖRINYS“
Dalyvauja poetė, dainų kūrėja ir atlikėja Birutė Kanevičienė.
15 d. 18 val. 215 auditorijoje VOKIEČIŲ KALBOS BENDRAVIMO KLUBE „LOTTE“ RENGINYS „ADOMAS MICKEVIČIUS IR LIETUVA“
Zita Danielienė supažindins klubo narius su A. Mickevičiaus biografija ir kūryba.
Bus skaitomi poeto kūrybos fragmentai išversti iš vokiečių į lietuvių kalbą.
16 d. 15 val. Didžiojoje salėje TARPTAUTINĖ PAVASARIO ŠVENTĖ „NAVRUZ“
Programoje: Lietuvos totorių kultūros, tradicijų bei paveldo pristatymai, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, vaikų piešinių paroda „Atėjo pavasaris“.
18 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Technologinės religijos“.
Lektorius Aleksandras Žarskus.
18 d. 18 val. Baltojoje salėje KONCERTAS skirtas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
Dalyvauja: Pagirių meno mokyklos jaunių choras „Bijūnėlis“, vadovas Arūnas Pikšrys, koncertmeisterė Jurgita Umaraitė. Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“, dirigentas Mykolas Treščenkinas.
19 d. 18 val. Baltojoje salėje VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS
Vakarą veda draugijos pirmininkas Alvydas Strička.
19 d. 18 val. Didžiojoje salėje SPEKTAKLIS „SPALVOTŲ GUZIKĖLIŲ ROŽANČIUS“
Skirtas, Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-ųjų metų jubiliejui. Režisierė Laimutė Pocevičienė, etnomuzikologė ir dainininkė Loreta Sungailienė, kino ir teatro aktorė Valda Bičkutė-Valiukienė, poetas ir dramaturgas Mindaugas Valiukas, aktorius Vaidas Lengvinas bei Žemaitės dramos teatro aktoriai.
Įėjimas laisvas.
20 d. 11.30 val. Mažojoje salėje PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA
Nuotraukų paroda „Ekspedicija „Brydė per pasaulį 2018“. Nuotraukose atsispindi ekspedicijos metu aplankytos vietovės lietuvių bendruomenėse, įspūdingi kraštovaizdžiai, Lietuvos trispalvės iškėlimas aukščiausioje Havajų viršūnėje ir Japonijos Fudžio kalne.
Parodos atidarymas 20 d. 11.30 val.
21 d. 18.30 val. Baltojoje salėje LIETUVOS ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJOS PASKAITA
Tema „Nuo raidos klystkelio iki individuacijos kelio: homoseksualumo supratimas analitinėje psichologijoje“.
Lektorė dr. Ieva Bieliauskienė.
22 d. 18 val. Trakų viešojoje bibliotekoje KNYGOS APIE PROF. GINTAUTĄ ČESNĮ PRISTATYMAS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė.
25 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Apie taiką ir susipriešinimą“.
Lektorius Aleksandras Žarskus.
25 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARŲ CIKLAS „PAŽINIMO KELIAI IŠ VILNIAUS“
Tema „Ekspedicijų Lietuvos 100-mečiui apžvalga“.
Svečias, keliautojas Vytautas Babravičius.
Veda Algimantas Jucevičius.
25 d. 18 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje KONCERTŲ CIKLAS „VASAROS NAKTYS“ skirtas, Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio metams
Dalyvauja Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, moterų ansamblis „Dainų sodai“, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas, koncertmeisterė Daivalija Genaitytė. Lietuvos kariuomenės orkestras, kapelmeisteris mjr. Egidijus Ališauskas.
26 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“
Svečiuose Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Gabija“, vadovas Liutauras Milišauskas.
Vakarą veda Veronika Povilionienė.
27 d. 14 val. Baltojoje salėje MOKYTOJŲ SENJORŲ KLUBO „SVETOČ“ POPIETĖ-KONCERTAS
Dalyvauja klubo „Svetoč“ vokalinis ansamblis, literatūrinė studija.
Renginį veda klubo pirmininkė Greta Fedorčenko.
28 d. 13 val. Mokymosi ir informacijos centre, 226 aud. INTEGRUOTAS UGDYMAS: NUO PIRMŲJŲ ŽINGSNIŲ IKI MEISTRYSTĖS
Seminaras mokytojams.
Lektorė Julija Ladygienė.
Registracija www.mtc.lt
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje VYDŪNO METUS PALYDĖJUS „ŽVILGSNIS Į ATEITĮ“
Renginys, skirtas Vydūno 151-jam gimtadieniui paminėti.
Programoje: Dr V. Bagdonavičius – apie Vydūno metų renginius ir kas toliau.
Režisierius Domininkas Malajavas – žodis apie Vydūną scenoje. Ištraukos iš Vydūno „Raganos ar/ir Jūrų varpų ar…“. Arfininkė Joana Daunytė. Žodis VJF atstovei Jolitai Kašalynienei. Mažosios Lietuvos dainos.
29 d. 18 val. Baltojoje salėje MUZIKOS KLUBE „VIENIŠAS VILKAS“ KONCERTAS „BLIUZAS, COUNTRY, ROKENROLAS“
Programoje: Šarūnas Mačiulis ir „Vilkai“, „Dinozaurai“, Lilijana Ablėnaitė,
„Bliuzoholikai“, A.Kozlov, A.Charin.
31 d. 14 val. Baltojoje salėje KONCERTAS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų vokalo studijos „Nonetas“ mokiniai, vadovė Aušra Liutkutė.
31 d. 16 val. Didžiojoje salėje ROMANSŲ KONCERTAS
Dalyvauja Vilniaus regiono kultūros centro folkloro ansamblis „Jorė“, vadovė Rūta Aleksiūnienė-Montrimaitė.

PARODOS

Kovo 20 – balandžio 30 d. Mažojoje salėje
(219 aud.)
Foto nuotraukų paroda „Ekspedicija „brydė per pasaulį 2018“ skirta Žemės dienai paminėti.
Kovo 7 – gegužės 5 d. Galerijoje „Koridorius“ Vaikų darbų paroda „La primavera“
Sausio 1 – kovo 30 d. Vaikų ir jaunimo meno galerijoje VVJMG 15-ojo gimtadienio paroda „Vaikas manyje“
Vasario 13 – kovo 15 d. „Vartų“ galerijoje Lino Jusonio paroda „Augalai, kaminai ir plynės“
Darbo dienomis Mokymosi ir informacijos centras
(226 aud.)
Seminarai, konferencijos kiti renginiai pedagogams.
Darbo dienomis Meno avilys – MEDIATEKA
(214 aud.)
Filmų peržiūra, literatūra apie kiną ir kitas audiovizualines medijas, diskusijas, kūrybinės dirbtuvės. Plačiau žr. Www.menoavilys.lt tel. 8 605 58471

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą.

Projektų vadovė Ramunė Butkutė
Inf. apie renginius tel.: 261 6452, 262 3514
El. p. [email protected]
Interneto svetainė www.kultura.lt