Všį kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų 2020 m. lapkričio mėn. renginių planas

Data, laikas Vieta Pavadinimas
3 d. 18 val. Didžiojoje salėje RUSŲ ROMANSŲ MYLĖTOJŲ KLUBE „MELOS“ VAKARAS-KONCERTAS „PADAINUOKIME KARTU“

Lietuvos rusų dramos teatro aktoriai, vokalinė studija „Harmonija“, vadovė L. Malceva, „Rusų romanso svetainės“ atlikėjai, vadovas V. Oparinas, vokalinis ansamblis „Desiderija“, vadovė L. Chorošilova, vokalinis ansamblis „Zoriuška“, vadovė N. Grudzinskienė, kiti vokalistai ir skaitovai. Renginį veda Valentina Kalinčeva. (Numatomas)

7 d. 14 val. Didžiojoje salėje VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO ANSAMBLIO „REKETUKAS’ JUBILIEJINIS KONCERTAS (Numatoma)
7 d. 12 val. Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje MUZIKOS VALANDA

Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė. (Numatoma)

8 d. 11 val. Baltojoje salėje LIETUVOS MOKYTOJŲ LITERATŲ „SPINDULIO“ DRAUGIJOJE

Poezijos rudenėlis „Rudenio saulė prašvito meiliai…“
Poeziją skaito literatai. Renginį veda Albina Tumaitė. (Numatomas)

8 d. 14 val. Baltojoje salėje VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO POPIETĖ

Veda Vilius Bartulis. (Numatoma)

9 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Šarmai ir rūgštys mityboje“, lektorius Aleksandras Žarskus. (Numatoma)
9 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINKIME VILNIŲ“

Televizinio laidų ciklo apie Vilnių, kuriame (praėjusią savaitę išėjusi anapilin) žinoma romansų atlikėja, vilnietė Liuba Nazarenko pasakoja apie keturis miesto rajonus, kuriuose teko gyventi, mokytis ir dirbti. Trancliacija VMN facebook paskyroje.

10 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“

Vakarą veda Veronika Povilionienė. (Numatoma)

11 d. 18 val. Baltojoje salėje KSAVEROS VAIŠTERIENĖS SVEIKATINGUMO KLUBE
Paskaita, veda lektorius Ramūnas Bertašius. (Numatoma)
13 d. 18 val. Baltojoje salėje POEZIJOS IR ROMANTINIŲ DAINŲ VAKARAS „KRINTANTYS LAŠAI“

Dalyvauja poetė, dainų kūrėja ir atlikėja Birutė Kanevičienė. (Atšaukiamas)

16 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE

Paskaita „Apie garstyčios grūdą“. Lektorius Aleksandras Žarskus. (Numatoma)

17 d. 18 val. Baltojoje salėje VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOJE TAUTODAILĖS DARBAI – AKMENYJE, GELEŽYJE, MEDYJE IR KITUR (DOKUMENTINIAI FILMAI)

Vakaras skirtas TAUTODAILĖS METAMS.
Vakaro svečiai, kuriantys ar anksčiau kūrę Žemaitijos tautodailininkai ir Juos pristatantys dokumentinių filmų autoriai, kūrybinės grupės:
1. „Akmens žymė“ (minint akmentašių patriarcho Juozo Liaudanskio (1904-01-27 – 1989-01-23)110 m. ).2014 m. 15 min. Autorė Rita Ščiglinskienė.
2. Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. „Tėvo ir sūnaus kalamo geležies ritmu: kalviai MIKUCKIAI sutinka – šiame darbe svarbiausia kantrybė“.
3. „Antanas Vaškys“. Rež. Justinas Lingys, scen. bendrautorė Aldona Kuprelyte, dail. Lina Rožanskaitė. oper. Povilas Vaičiulis ir kt. Trukmė:56 min.
4. „Išlikimas“ (lazdų meistras Mečislovas Ežerskis) 2010 m. Autorės Rita Ščiglinskienė, Janina Skeberdienė. Trukmė 17.30 min.
5. „Petronėlė Gerlikienė“ (1905-06-19-1979-03-14) 2014 m.
Režisierius Justinas Lingys. Scenar. autorius Povilas Vaičiulis. Trukmė – 26 min.)
Vakaro svečius pristato Virginijus Jocys, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas. Transliacija VMN facebook paskyroje.

19 d. 18 val. Baltojoje salėje PAWELO KRUPKOS KNYGOS „VILNIAUS NUOTYKIS“ PRISTATYMAS-KONCERTAS
Nukeliama transliacija į VMN facebook paskyrą.
21 d. 11 val. Didžiojoje salėje KOMPOZITORIAUS MULTIINSTRUMENTALISTO SAULIAUS PETREIKIO EDUKACINĖ PAMOKA VISAI ŠEIMAI „SENIEJI INSTRUMENTAI“. (Nukeliama)
23 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINKIME VILNIŲ“

Antrasis televizijos laidų ciklo apie Vilniaus miesto istoriją dokumentinis filmas.
Jis pasakoja apie architektą, Vilniaus vyr. dailininką Albiną Purį.
Filmą kūrė Vytautas Damaševičius, operatorius Vaidotas Digimas.
Ciklą koordinuoja Algimantas Jucevičius. Trancliacija VMN facebook paskyroje.

23 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE

Paskaita „Apie garstyčios grūdą“. Lektorius Aleksandras Žarskus. (Numatoma)

24 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“

Vakarą veda Veronika Povilionienė. (Numatoma)

25 d. 14 val. Baltojoje salėje MOKYTOJŲ SENJORŲ KLUBO „SVETOČ“ POPIETĖ „DRAUGŲ APSUPTYJE“ Dalyvauja klubo „Svetoč“ vokalinis ansamblis, literatūrinė studija „Radnyk“, poetai, solistai. Popietę veda Greta Fedorčenko. (Numatoma)
26 d. 18 val. Baltojoje salėje TRADICINIŲ LIAUDIES MUZIKANTŲ KONCERTAS

Griežia Plungės, Telšių, Rietavo karšto muzikantai. Koncertas skirtas XXXII etnoinstrumentologinei ekspedicijai apibendrinti. (Numatoma)

27 d. 18 val. Baltojoje salėje MUZIKOS KLUBE „VIENIŠAS VILKAS“ VAKARAS – KONCERTAS
Dalyvauja: Šarūnas Mačiulis ir „Vilkai“, studija „Vybor“, Aleksandr Belkin, „Bliuzoholikai“, „Dinozaurai“, duetas „Arbaletas“, „Poliarizuoti stiklai“, bardai Aleksandrai, Chervona Bambino (USA). Transliacija VMN facebook paskyroje.
30 d. 18 val. Baltojoje salėje CHORINĖS MUZIKOS KONCERTAS „ŽIEMOS PASAKA“

Pagirių meno mokyklos jaunių choras „Bijūnėlis“, Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“, dirigentai Arūnas Pikšrys ir Deimantas Raščinskas.
Koncertmeisterė Jurgita Umaraitė. (Numatoma)

30 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE

Paskaita „Savęs ieškojimas: šešėlis, anima, animus, persona, savastis“,
lektorius Aleksandras Žarskus. (Numatoma)


PARODOS

Spalio 22 –
lapkričio 20 d.
„VARTŲ“ GALERIJOJE Henrik B. Andersen ir Dag Erik Elgin kūrybos paroda.

Daugiau informacijos  www.galerijavartai.lt

Spalio 9 –
lapkričio 28 d.
VAIKŲ IR JAUNIMO GALERIJOJE Paroda „GRAFIKA (?) punktyrai laike“.

Daugiau informacijos  www.vaikugalerija.lt

Rugsėjo 16 –
lapkričio 30 d.
GALERIJOJE „KORIDORIUS“ Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos jaunimo darbų paroda „Žvilgsnis“.


Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą.

 

Projektų vadovė Ramunė Butkutė
Inf. apie renginius tel. 261 6452, 262 3514
El. p. ramune@kultura.lt Interneto svetainė www.kultura.lt