Všį kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų 2020 m. vasario mėn. renginių planas

Data, laikas Vieta Pavadinimas
1 d. 16 val. Baltojoje salėje ARTŪRO TEISUČIO ZORGEVIČIAUS KŪRYBINIS VAKARAS „PABŪKIME KARTU“
Dalyvauja: dainininkas Viktoras Malinauskas, Vilniaus Balio Dvariono DMM akordeonistai Vidmantas Bražinskas ir Jonas Skuja.
2 d. 12 val. Baltojoje salėje LINOS RUPŠIENĖS KŪRYBOS PRISTATYMAS
3 d. 18 val. Mažojoje salėje ANTANO JUODSNUKIO TAPYBOS PARODOS „NUOTAIKA“ ATIDARYMAS
Paroda vyks iki kovo 2 dienos.
3 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Kvailystė ar beprotiška išmintis“, lektorius Aleksandras Žarskus.
4 d. 17 val. Didžiojoje salėje a href=“http://www.kultura.lt/events/view/6365/0/2020-02″>RUSŲ ROMANSO MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS „MELOS“ VAKARAS-KONCERTAS „SAULĖTOS MELODIJOS“
Skirtas kompozitorių Isaako ir Maksimo Dunajevskių jubiliejams paminėti.
Atlikėjai: vokalinė studija „Harmonija“, vadovė ir koncertmeisterė Liudmila Malceva. Solistai: Galina Januškevič, Valentina Kalinčeva, Klara Maksimova, Tatjana Naumenko, Janina Sokolovskaja. Vakarą veda Valentina Kalinčeva.
9 d. 14 val. Baltojoje salėje VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUSIRINKIMAS
Darbotvarkėje: klubo veiklos ir finansinė ataskaitos, revizoriaus pranešimas, įstatų svarstymas ir tvirtinimas, prezidento rinkimai, revizoriaus rinkimai. Koncertuoja Senovinių dvaro šokių grupė „Rudens žiedai“, vadovas Vladimiras Organovas, dainuoja Vladimiras Žigas. Popietę veda Vilius Bartulis.
10 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Autistai – gimimas ir vaikystė XXI a.“, lektorius Aleksandras Žarskus.
10 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINKIME VILNIŲ“
Vakarą veda Algimantas Jucevičius.
11 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“ „DAINA, KAIP IR KALBA – NEMIRŠTA“
Skirtas, lietuvių kalbos dienai paminėti. Dalyvauja Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro folkloro ansamblis „Verdenė“, vadovė Rasa Kauzonaitė. Vakarą veda Veronika Povilionienė.
12 d. 17 val. Baltojoje salėje VILNIAUS VEGETARŲ KLUBE
Paskaita „Poezija ir sveikata“, lektorė Ksavera Vaištarienė.
13 d. 11.30 val. Signatarų namuose KONCERTAS, SKIRTAS VASARIO 16 D. SIGNATARŲ ARTIMIESIEMS
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė.
14 d. 18 val. Baltojoje salėje KONCERTAS „ŠIRDYJE LIETUVĄ NEŠU“
Skirtas, Lietuvos valstybės atkūrimo progai.
Dalyvauja: Vilniaus Utenos kraštiečių choras „Indraja“, vadovė Daina Abariūtė–Lazauskienė, Vilniaus mokytojų namų mišrus senjorų choras „Versmė“, vadovas Gintaras Skapas.
16 d. 16 val. Didžiojoje salėje ŠVENTINIS KONCERTAS „LIETUVA – DAINOJ IR ŠIRDY“
Skirtas, Lietuvos valstybės atkūrimo progai
Dalyvauja: Rygos kultūros ir laisvalaikio centro „Imanta“: jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Imanta“, meno vadovė Aija Konstante, vokalinis ansamblis „Fortūna“, meno vadovė Ieva Sutugova. Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“, vadovė Lina Mačiulienė, ansamblis „Trio-Intro“: Jurinta Urbanavičiūtė, Audrius Merkelis, Aušra Liutkutė, duetas Aušra Liutkutė ir Audrius Merkelis, tradicinė kapela „Duja“, vadovas Arūnas Lunys.
17 d. 11 val. Senjorų socialinės globos namai, Kalvarijų g. 323, Vilnius PROJEKTAS „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA. SIGNATARŲ KELIAIS“
Skirtas signatarui Antanui Smetonai.
Dalyvauja Veronika Povilionienė, Svajūnas Ilčiukas (akordeonas), Vilniaus mokytojų namų projektų vadovė Ramunė Butkutė.
17 d. 14 val. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje PROJEKTAS „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA. SIGNATARŲ KELIAIS“
Skirtas, vasario 16 d. signatarams paminėti.
Dalyvauja Veronika Povilionienė, Svajūnas Ilčiukas (akordeonas), Vilniaus mokytojų namų projektų vadovė Ramunė Butkutė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistai ir pedagogai.
17 d. 17 val. Ukmergės kraštotyros muziejus
Kęstučio a. 9, Ukmergė
PROJEKTAS „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA. SIGNATARŲ KELIAIS“
Skirtas signatarui Antanui Smetonai.
Dalyvauja Veronika Povilionienė, Svajūnas Ilčiukas (akordeonas), Vilniaus mokytojų namų projektų vadovė Ramunė Butkutė.
17 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Humoro dorybė. Dievas mėgsta juoktis“, lektorius Aleksandras Žarskus.
18 d. 18 val. Baltojoje salėje VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS
Skirtas Žemaitijos regiono Mažosioms kultūros sostinėms. Vakarą veda draugijos pirmininkas Alvydas Strička.
21 d. 18.30 val. Baltojoje salėje LIETUVOS ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJOS PASKAITA
Tema „Tėkmė ar sąstingis: santykio su tėvu svarba moters gyvenime“.
Lektorė Lina Gudaitienė.
24 d. 18 val. 215 auditorijoje ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE
Paskaita „Kalba ir pasaulis, kuriame gyvename“, lektorius Aleksandras Žarskus.
24 d. 18 val. Baltojoje salėje VAKARŲ CIKLAS „PAŽINIMO KELIAI IŠ VILNIAUS“
Veda Algimantas Jucevičius.
25 d. 18 val. VMN kiemelyje UŽGAVĖNIŲ ŠĖLSMAS – METŲ VESTUVĖS
Programoje: susitinka Lašininio ir Kanapinio giminės, vestuvėms groja kapela „Ratilai“, vad. Darius Mockevičius, jaunųjų šokis, uošvių prakalba, vestuvių svočios Morės apraudojimas. Kviesk kaimyną – laukia blynai!
26 d. 14 val. Baltojoje salėje MOKYTOJŲ SENJORŲ KLUBO „SVETOČ” POPIETĖ-KONCERTAS
Skirtas, Lietuvos valstybės atkūrimo progai.
Dalyvauja klubo „Svetoč“ vokalinis ansamblis, literatūrinė studija. Renginį veda klubo pirmininkė Greta Fedorčenko.
28 d. 18 val. Baltojoje salėje MUZIKOS KLUBE „VIENIŠAS VILKAS“ „MEILĖS DAINOS“
Dalyvauja: Šarūnas Mačiulis ir „Vilkai“, „Dinozaurai“, L. Ablėnaitė, J. Fomičiov, A. Kozlov, A. Charin.
29 d. 11 val. Baltojoje salėje LIETUVOS MOKYTOJŲ LITERATŲ „SPINDULIO“ DRAUGIJOS LITERATŪRINĖ – MUZIKINĖ POPIETĖ „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirta, Lietuvių kalbos dienai.
Pamąstymai ir eilėraščiai apie kalbą – mūsų sielos atspindį, poeziją skaito draugijos nariai. Lietuvių liaudies dainas dainuoja ir skambina kanklėmis Giedrė ir Gintarė Baltakytės. Renginį veda Albina Tumaitė.
29 d. 15 val. Baltojoje salėje VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ B. PETRULIONIO TURIZMO KLUBO NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Darbotvarkėje: klubo tarybos ataskaita, revizijos komisijos ataskaita, 2020 metų kelionių ir ekskursijų plano projekto pristatymas, svarstymas ir priėmimas.

PARODOS

Vasario 3 – kovo 2 d. Mažojoje salėje
(219 aud.)
Antano Juodsnukio tapybos paroda „Nuotaika“
Sausio 6 – kovo 1 d. Galerijoje „Koridorius“ Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių darbų paroda „Mozaika“
Sausio 31 – kovo 28 d. Vaikų  ir  jaunimo meno galerijoje Grafikos paroda „Estampas“
Vasario 6 – kovo 13 d. „Vartų“ galerijoje Daria Melnikova „Pasimatymas“

Geistė Marija Kinčinaitytė „Atvira erdvė, klostuota“

Darbo dienomis Mokymosi ir informacijos centras
(226 aud.)
Seminarai, konferencijos kiti renginiai pedagogams.
Darbo dienomis Meno avilys – MEDIATEKA
(214 aud.)
Filmų peržiūra, literatūra apie kiną ir kitas audiovizualines medijas, diskusijas, kūrybinės dirbtuvės. Plačiau žr. www.menoavilys.lt tel. 8 605 58471

 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą.

 

Projektų vadovė Ramunė Butkutė
Inf. apie renginius tel.: 261 6452 / 262 3514
El. p. ramune@kultura.lt
Interneto svetainė www.kultura.lt