XII RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ KONKURSAS „TRADICIJŲ PAVELDĖTOJAI“

Jau tradiciniu tapęs respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos konkursas „Tradicijų paveldėtojai“ rengiamas kiekvienais metais nuo 2012 m. Konkurso tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą, pagarbą tautiniam paveldui ir tolerantišką požiūrį į įvairių tautų kultūrą, jų įsitraukimą į liaudies kultūros populiarizavimo procesą, puoselėti liaudies muzikavimo ir choreografijos  tradicijas, aktyvinti liaudies kūrybos atlikėjų veiklą, skatinti folkloro ansamblius bei solistus tobulėti, ugdyti jaunimo tautinę, kultūrinę ir meninę savimonę.

Konkurso organizatorius Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras.

Konkurso rėmėjai – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybė.

2023 m. konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ perklausos vyks:

Gegužės 6 d., šeštadienį, 12 val. Visagino kultūros centre (Vilties g. 5);

Gegužės 13 d., šeštadienį, 12 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centre

(K. Donelaičio g. 6A);

Gegužės 20 d., šeštadienį, 12 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30).

Dalyviai gali pasirinkti geografiškai patogesnę dalyvavimo perklausoje vietą.

Kviečiami dalyvauti vaikų ir jaunimo folkloro, mėgėjų meno kolektyvai, solistai, šeimos ansambliai, tautinių šokių ansambliai, liaudies muzikos orkestrai bei ansambliai.

Dalyvavimui privaloma paruošti programą:

  • Folkloro, mėgėjų meno ansambliai, šeimos ansambliai, solistai – 5-10 min. programa atliekama a cappella arba su liaudies instrumentų pritarimu.
  • Tautinių šokių ansambliai – 5-10 min. programa.
  • Liaudies muzikos orkestrai bei ansambliai – 5-10 min. programa.

Konkurso dalyvius vertins kompetentinga komisija. Konkurso laureatai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais, padėkos raštais. Folkloro žanro laureatams bus suteikta teisė dalyvauti tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovo varpai“, kuris vyks Vilniuje lapkričio 12 dieną.

Užpildytas anketas prašome atsiųsti iki  2023 m. balandžio 10 d. elektroniniu paštu ltmfc2006@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui: +370-61581930

 

XII RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR JAUNIMO LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ KONKURSO „TRADICIJŲ PAVELDĖTOJAI“ DALYVIO ANKETA

FOLKLORAS  /  STILIZACIJA (pabraukti)

Kolektyvo pavadinimas / Solisto vardas(-ai), pavardė (-ės)____________________________________

Rajonas, miestas_______________________________________________________________________

Kolektyvo įsikūrimo metai_______________________________________________________________

Atlikėjo (-ų) amžius_____________________________________________________________________

Kam priklauso (Ugdymo įstaiga)__________________________________________________________

Ansamblio dalyvių skaičius______________________________________________________________

Mokytojo / vadovo vardas, pavardė________________________________________________________

Adresas, telefonas______________________________________________________________________

El. paštas_____________________________________________________________________________

Kuriai nacionalinei tradicijai atstovaujate__________________________________________________

Programa

Liaudies kūrybos rūšis (pabraukti):

  • dainuojamoji tautosaka,
  • liaudies choreografija,
  • instrumentinė liaudies muzika (išvardyti instrumentus)______________________________________

Atliekami kūriniai (2-3 kūriniai).

 

  1. ____________________________________________________________________________________
  2. ____________________________________________________________________________________
  3. ____________________________________________________________________________________

Ar naudojama fonograma? TAIP    NE (pabraukti).

Jeigu taip, fonograma turi būti įrašyta į USB.

DALYVIŲ SĄRAŠAS:

Nr. Pavardė, vardas Nr. Pavardė, vardas
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  

 

 

Priedas Nr. 2

 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
(fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)
(adresas korespondencijai − fizinio asmens, buveinė − juridinio asmens)
(telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos

centro direktorei

Irenai Zacharovai

 

SUTIKIMAS DĖL FOTOGRAFAVIMO IR FILMAVIMO

 

_______________

(data)

Sutinku / nesutinku (reikiamą pabraukti), kad Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos

centro vykdomo Konkurso metu būtų daromos fotografijos ir / ar filmuojama ir neprieštarauju        /prieštarauju (reikiamą pabraukti), kad įstaigos  ________________________________________ kolektyvo ______________________________________________________________________ nepilnamečių narių fotografijos/a, jos dalis, portretas ar kitoks atvaizdas būtų publikuojamas Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro interneto svetainėje, naudojamas kaip Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro archyvo medžiaga, spausdinamas ir platinamas įstaigos veiklos apžvalgos, veiklos pristatymo tikslais.

Patvirtinu, kad nekils nesklandumų dėl  nepilnamečių grupės ar asmens atvaizdo naudojimo, nes esame susiderinę su kolektyvo narių tėvais.

____________________________________                                                               _______________________

(Įstaigos/ansamblio vadovo vardas pavardė)                                                               (parašas)                                                                    

                                                                                                                                                   A.V.

NUOSTATAI-2023.doc (1)