„Kuriu Vilnių“

 

„Kuriu Vilnių“ projektai –  menas  netikėtose erdvėse

Miesto inicijuota programa „Kuriu Vilnių“ atgaivina primirštas sostinės erdves. Programa vyksta jau ne vienerius metus, per kuriuos kasmet vis daugiau miesto erdvių papuošia įvairūs meno kūriniai ir renginiai. Idėjoms paremti savivaldybė skyrė 0,5 mln. eurų.

Kviečiame ir Jus atrasti meno kūrinius, papuošusius Vilnių!

 


PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS »

 

Pagrindiniai punktai ką reikia žinoti, norint dalyvauti meno rėmimo programoje „Kuriu Vilnių“

 • Pareiškėjas (juridinis ar fizinis asmuo) gali pateikti iki trijų paraiškų vienam konkurso skelbimui;
 • Elektroninę paraišką su priedais, prisijungę per elektroninės bankininkystės sistemą, turi teisę teikti fizinis asmuo, juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
 • Paraiškos iki skelbime nurodyto termino pabaigos Savivaldybei teikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą konkursai.vilnius.lt ir pildomos lietuvių kalba;
 • Paraiškose neturi būti fizinių asmens duomenų (vardo, pavardės ir t.t.);
 • Paraiškos priimamos meno kūriniams, kurie siūlomi ne centrinėje miesto dalyje;
 • Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai: kūrinio įrengimo planas, pagrindiniai brėžiniai su matmenimis, architektūrinis meninis sprendimas (fotomontažas, vizualizacija, eskizai ir pan.) ir kiti, pareiškėjo nuomone, svarbūs dokumentai, paaiškinantys kūrinio įgyvendinimo aplinkybes. Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo – pateikiamas įgaliojimas;
 • Pareiškėjo komandoje privalomai turi būti architekto išsilavinimą turintis asmuo, kuris gavus finansavimą paruoštų Projektą derinti įstatymų nustatyta tvarka ir prireikus atliktų kitas funkcijas;
 • Vienam projektui maksimaliai gali būti skirta 70.000,00 eur;
 • Paraiškos gali būti teikiamos ne centrinėje miesto dalyje (daliau žiūrėti čia);
 • Paraiškos teikiamos tik Programoje numatytoms veikloms finansuoti sukuriant šiuos meno kūrinius:
  1. įvietinto meno kūriniai – erdviniai ir plokštuminiai kūriniai: skulptūra, objektas, instaliacija, sienų tapyba ar kiti, kurie sukurti konkrečiai urbanistinei ar gamtinei miesto aplinkai;
  2. multimedijų kūriniai – kūriniai, apjungiantys įvairių medijų elementus: garso, vaizdo, judesio ar kitus;
  3. dalyvaujamasis ir bendruomeninis menas – į bendruomenę orientuotas arba dialogo menas, kuriamas remiantis bendruomeninės aplinkos praktikomis arba generuojamas bendruomenės, apimantis edukacines veiklas visuomenės supratimui apie meną gilinti;
  4. kitų rūšių meno kūriniai – šiuolaikinių technologijų priemonėmis sukurti meno kūriniai, originalaus dizaino projektai.
 • Vertinimo kriterijai:
  1. kūrinio meninė kokybė, originalumas, meninis meistriškumas, idėjos aktualumas ir tarptautiškumas. Kūrinyje naudojami originalūs ateities įkvėpti meniniai sprendimai, kūrinys pasižymi aktualia stilistine ir estetine išraiška, yra unikalus ir reikšmingas vietos ir tarptautiniu mastu (0–40 balų);
  2. meno projekto sąmatos pagrįstumas. Numatytos tik būtinos lėšos kūriniui sukurti, nuosekliai išdėstytos pagal planuojamų atlikti veiksmų sąrašą (0–30 balų);
  3. sąsaja su vietos kontekstu, tapatybe, įvietinimas. Kūrinys sukurtas konkrečiai aplinkai, papildo vietos identitetą ir menišką aplinką, išryškina bei išplečia vietos prasmes, užmezga dialogą su vietos bendruomene (0–20 balų);
  4. meno projekto komandos profesionalumas ir patirtis. Kuriantis menininkas ir (arba) komanda yra profesionalai, turi patirtį ir gebėjimų kurti meno projektus ir juos įgyvendinti, jau yra sukūrę meno projektų arba įgiję tinkamą kvalifikaciją (0-10 balų).
 • Finansavimas gali būti skiriamas meno projektams, surinkusiems ne mažiau kaip 55 balus.

Teikite paraiškas »


Pamatyk jau įgyvendintus projektus mieste »

Įgyvendinti projektai žemėlapyje »


Indra Bieliūnaitė
Vyriausiojo miesto architekto skyriaus
Miestovaizdžio poskyrio
Vyriausioji specialistė
indra.bieliunaite@vilnius.lt
Tel. 211 2836
Kabinetas 408