Senamiesčio, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios seniūnijose planuojami suteikti nauji patalpų numeriai

     Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 4.3 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais bus suteikti nauji patalpų adresai.

Senamiesčio seniūnijoje

Trakų g. 12-6. Trakų g. 12-6 įsakymas

Žirmūnų seniūnijoje

Žygio g. 90-1019 Žygio g. 90-1019 įsakymas

Naujosios Vilnios seniūnijoje

Dūmų g. 3 K2-1 Dūmų g. 3 K2-1 įsakymas