Antakalnio seniūnijoje bus pakeistas patalpos B. Sruogos g. 56A-6 adresas

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pasatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms ir butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pasatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo   (toliau – Aprašas) 16 punktu, pastatuose, kuriuose jau sunumeruotos patalpos ir/ar butai, patalpoms ar butams, neturintiems numerių, jie suteikiami atsižvelgiant į jau esančius patalpų ir butų numerius, siekiant nepažeisti jau esamos numerių sekos, prie suteikiamų numerių rašomos didžiosios raidės.

     Atsižvelgdami į tai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu B. Sruogos g. 56A-6 adresas bus pakeistas į B. Sruogos g. 56A-R6 adresą.

      Informacija apie priimtą sprendimą bus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt teisės aktų paieškos skiltyje.

 

Įsakymas B. Sruogos g. 56A-R6 įsakymas