Atgims erdvė prie Vingrių gatvės

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. vasario 3 d. pasirašė sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0019.

Projekto tikslas – prisidėti prie gyventojų užimtumo didinimo, sudarant sąlygas gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimui Pietinėje tikslinėje Vilniaus miesto teritorijos dalyje. Tikimasi, kad projektas prisidės prie gyventojų koncentracijos teritorijoje didėjimo, skatinančio verslo kūrimąsi ir plėtrą, bei tikslinių grupių poreikių tenkinimo: pagerės sąlygos verslo kūrimuisi ir plėtrai, nekilnojamo turto vystymui bei jo kainų augimui, padidės gyvenamosios aplinkos kokybė, padidės gyventojų užimtumas.

Įgyvendinant projektą „Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės“ bus atliekami šie pagrindiniai darbai: sutvarkyti šaligatviai, pėsčiųjų takai, šlaite esami laiptai, įrengtos apžvalgos aikštelės ir terasos, želdynai, įrengti spiraliniai vandens baseinai ir vandens kaskados, įrengti lietaus nuotekų ir vandentiekio tinklai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Bendra projekto vertė – 1 490 688,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos 1 267 084,85 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 111 801,60 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos 111 801,61 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-01-31.