Atlikta Vilniaus miesto, priemiesčio bei Kauno miesto gyventojų apklausa

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo metu, Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ užsakymu, UAB „RAIT“ atliko reprezentatyvią Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausą, kurios tikslas – surinkti reikiamą informaciją apie Vilniaus miesto ir gyvenamųjų rajonų kokybę, būstą, gyvenamąją aplinką, susisiekimą, bendrą ir transportinį gyventojų judrumą, Vilniaus miesto įvaizdį ir konkurencingumą.

Taip pat apklausti Vilniaus priemiesčio ir Kauno gyventojai, siekiant išsiaiškinti apie kasdieninius ar epizodinius jų ryšius su Vilniaus miestu.

Apklausa atlikta 2016 m. spalio 13 d. – 2017 m. vasario 2 d.


Dokumentas atsisiųsti:
2017 m. Vilniaus gyventojų apklausos rezultatai