Baigta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadija

BAIGTA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  KEITIMO (TOLIAU – BP KEITIMAS) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

SU BP KEITIMO SPRENDINIAIS SUPAŽINDINAMA VISUOMENĖ

Informuojame, kad planavimo organizatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo (Nr. XIV-158), 26 straipsnio 4 dalimi, 2021 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. A51-29844/21(3.3.16.1E-AD24) nusprendė baigti rengti, derinti, tikrinti ir tvirtinti pagal šio įstatymo nuostatas.

2021 m. balandžio 28 d.  baigta BP keitimo baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadija.

Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio, įsigaliojusiame 2021 m. vasario 1d., 3 dalyje nurodoma:  „<…> teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Pasiūlymai dėl BP keitimo neteikiami (nepriimami, nes jie nebus nagrinėjami), pakartotinas viešas svarstymas nerengiamas.

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais BP keitimo sprendiniais galima nuo 2021m. gegužės 5d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-RJ-13-16-209), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/bendrojo-plano-keitimas/.

Teritorijų planavimo komisijoje suderintas BP keitimas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

https://external.tpdr.lt/?formId=tpsearch

 


Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai

Aiškinamasis raštas ir jo priedai

Vilniaus_BP_Sprendiniai_Aiskinamasis_rastas_tvirtinti_2021_04_22

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_1_Regl_lentele_2021_04_22

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_2_NKP_2021_03_19

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_3_Isor_reklama_2021_03_19

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_4_Zeld_sarasas_2020_02_04

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_5_Kult_vert_sarasas_2020_02_04

Vilniaus_BP_Sprendiniu_paaiskinamoji_medziaga_2021_03_19

2021_04_23_Informacija_apie_BP_korekcijas_pagal_instituciju_pastabas


Pagrindinis brėžinys

spr01 SUVESTINIS m50000 – 2021-04-23

spr02 ANT-01-02 m10000_ – 2021-04-23

spr03 ANT-03-04 m10000 – 2021-04-23

spr04 FAB-PAS-01 m10000 – 2021-04-23

spr05 GRI-01 m10000 – 2021-04-23

spr06 JUS-KAR-SES-VIR-01 m10000 – 2021-04-23

spr07 NAU-01 m10000 – 2021-04-23

spr08 NAU-02 m10000 – 2021-04-23

spr09 NVL-01-02 m10000 – 2021-04-23

spr10 PAN-01 m10000 – 2021-04-23

spr11 PAN-02-05 m10000 – 2021-04-23

spr12 PAN-03 m10000 – 2021-04-23

spr13 PAN-04 m10000 – 2021-04-23

spr14 PIL-01 m10000 – 2021-04-23

spr15 RAS-01-02 m10000 – 2021-04-23

spr16 SEN-NJM-SNI-ZVE-01 m10000 – 2021-04-23

spr17 VER-01 m10000 – 2021-04-23

spr18 VER-02-03 m10000 – 2021-04-23

spr19 VIL-LAZ-01 m10000 – 2021-04-23

spr20 ZIR-01 m10000 – 2021-04-23


Pagrindinio brėžinio schemos

01. schema – BP rajonai m50000 – 2018-07-24

02. schema – didziausias leistinas intensyvumas m50000 – 2021-03-19

03. schema – didziausias leistinas tankis m50000 – 2021-03-19

04. schema – uzstatymo aukstis (vyraujantis) aukstais m50000 – 2021-03-19

05. schema – didziausias leistinas pastatu aukstis metrais m50000 – 2021-03-19

06. schema – didziausias leistinas pastatu aukstis aukstais m50000 – 2021-03-19

07. schema – uzstatymo tipas m50000 – 2021-03-19

08. schema – didziausias bustu skaicius m50000 – 2021-03-19

09. schema – didziausias galimas prekybos plotas m50000 – 2021-03-19

10. schema – teritorijos igyvendinimo prioritetai m50000 – 2021-03-19

11. schema – infrastrukturos pletros imokos zona m50000 – 2021-03-19

12. schema – infrastrukturos eksploatavimo tarifo zona m50000 – 2021-03-19

13. schema – valstybiniai miskai esantys intensyviu zeldynu FZ m50000 – 2021-03-19

14. schema – tekstinis reglamentas nr 01 m50000 – 2021-03-19

15. schema – tekstinis reglamentas nr 02 m50000 – 2021-03-19

16. schema – tekstinis reglamentas nr 03 m50000 – 2021-03-19

17. schema – tekstinis reglamentas nr 04 m50000 – 2021-03-19

18. schema – tekstinis reglamentas nr 05 m50000 – 2021-03-19

19. schema – tekstinis reglamentas nr 06 m50000 – 2020-01-29

20. schema – tekstinis reglamentas nr 07 m50000 – 2020-01-29

21. schema – tekstinis reglamentas nr 08 m50000 – 2020-01-30

22. schema – tekstinis reglamentas nr 09 m50000 – 2021-03-19

23. schema – tekstinis reglamentas nr 10 m50000 – 2020-01-29

24. schema – tekstinis reglamentas nr 11 m50000 – 2020-01-30

25. schema – tekstinis reglamentas nr 12 m50000 – 2020-01-29

26. schema – tekstinis reglamentas nr 13 m50000 – 2020-01-29

27. schema – tekstinis reglamentas nr 14 m50000 – 2020-04-22

28. schema – tekstinis reglamentas nr 15 m50000 – 2020-04-23

30. schema – tekstinis reglamentas nr 17 m50000 – 2020-01-29

31. schema – tekstinis reglamentas nr 18 m50000 – 2021-03-19

32. schema – tekstinis reglamentas nr 19 m50000 – 2020-01-29

33. schema – tekstinis reglamentas nr 20 m50000 – 2020-01-29

34. schema – tekstinis reglamentas nr 21 m50000 – 2021-03-22

35. schema – tekstinis reglamentas nr 22 m50000 – 2020-01-29

36. schema – tekstinis reglamentas nr 23 m50000 – 2020-01-29

37. schema – tekstinis reglamentas nr 24 m50000 – 2020-01-29

38. schema – tekstinis reglamentas nr 25 m50000 – 2020-01-29

39. schema – tekstinis reglamentas nr 26 m50000 – 2020-01-29

40. schema – tekstinis reglamentas nr 27 m50000 – 2020-01-29

41. schema – tekstinis reglamentas nr 28 m50000 – 2020-01-29

42. schema – tekstinis reglamentas nr 29 m50000 – 2020-01-29

43. schema – tekstinis reglamentas nr 30 m50000 – 2020-01-29

44. schema – tekstinis reglamentas nr 31 m50000 – 2020-04-22

45. schema – tekstinis reglamentas nr 32 m50000 – 2021-04-22

46. schema – tekstinis reglamentas nr 33 m50000 – 2021-04-22

47. schema – tekstinis reglamentas nr 34 m50000 – 2020-04-22

48. schema – tekstinis reglamentas nr 35 m50000 – 2020-01-29

49. schema – tekstinis reglamentas nr 36 m50000 – 2021-04-22

50. schema – tekstinis reglamentas nr 37 m50000 – 2020-01-29

51. schema – tekstinis reglamentas nr 38 m50000 – 2020-01-29

52. schema – tekstinis reglamentas nr 39 m50000 – 2021-04-22

53. schema – tekstinis reglamentas nr 40 m50000 – 2020-01-29

54. schema – tekstinis reglamentas nr 41 m50000 – 2020-01-29

55. schema – tekstinis reglamentas nr 42 m50000 – 2020-01-30

 

Kultūros paveldas

01. Senamiestis – sprendiniai – 2021-02-25

02. Senamiestis – morfotipai – 2021-02-25

03. Priemiesciai – sprendiniai – 2021-03-22


Gamtinė aplinka

01. Gamtinio karkaso schema – 2021-03-18

02. Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai – 2021-03-18 I dalis

03. Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai – 2021-03-18 II dalis

04. Miesto zaluma – 2021-03-18 I dalis

05. Miesto zaluma – 2021-03-18 II dalis

06. Zeldynu pasiekiamumas – 2021-03-18

07. Zeldynu pasiekiamumas 800m apkrova – 2021-03-18

08. Nelaidzios dangos – 2018-04-25


Socialinė infrastruktūra

01. Socialines ir kulturos infrastruktura – mokyklos – m50000 – 2021-03-19

02. Socialines ir kulturos infrastruktura – darzeliai – m50000 – 2021-03-19

Susisiekimas

01. Susisiekimas – Gatviu kategorijos m50000 – 2021-03-16

02. Susisiekimas – Viesasis transportas m50000 – 2020-01-29

03. Susisiekimas – Dviraciai m50000 – 2020-01-29

04. Susisiekimas – Pletra iki 2030 m50000 – 2020-01-29

05. Susisiekimas – Vidaus vandenys m50000 – 2020-01-29


Inžinerinė infrastruktūra

01. II – Vandentiekis m50000 – 2020-01-29

02. II – Buitines nuotekos m50000 – 2020-01-29

03. II – Pavirsines nuotekos m50000 – 2020-01-29

04. II – Elektra m50000 – 2020-01-29

05. II – Siluma m50000 – 2020-01-29

06. II – Dujos m50000 – 2020-01-29

07. II – Bazines radio stotys m50000 – 2020-01-29


Išorės sruktūra

spr_isorine struktura m100000 – 2021-03-09


Išorinė reklama

Isorines reklamos irengimo reglamentu taikymo schema – 2021-03-19