Bendrojo plano keitimas. Esama būklė

(Dokumentai atsisiųsti)

Aiškinamasis raštas

Antraštinis lapas

Įvadas

 1. Miesto išorės struktūra
 2. Miesto vidaus struktūra
 3. Gyvenamosios teritorijos
 4. Ekonominė plėtra ir investicijos
 5. Gamtinė aplinka
 6. Nekilnojamasis kultūros paveldas
 7. Socialinė aplinka ir kultūra
 8. Susisiekimo sistema
 9. Inžinerinė infrastruktūra
 10. Poveikis aplinkai, ekologija

 

Brėžiniai

Antraštinis lapas

Turinys

 1. Miesto išorės struktūros schema
 2. Esamų pastatų aukščių ir aukštybinių pastatų zonų schema:
  aukštingumo schema
  aukštingumo schema – pietūs
  aukštingumo schema – šiaurė
 3. Esamo užstatymo intensyvumo schema:
  užstatymo intensyvumo schema
  užstatymo intensyvumo schema – pietūs
  užstatymo intensyvumo schema – šiaurė
 4. Esamo užstatymo tankio schema:
  užstatymo tankio schema
  užstatymo tankio schema – pietūs
  užstatymo tankio schema – šiaurė
 5. Kadastrinių žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo schema:
  sklypų paskirtys
  sklypų paskirtys – pietūs
  sklypų paskirtys – šiaurė
 6. Funkcinių zonų schema
 7. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galiojančių detaliųjų planų schema
 8. Urbanistinės regeneracijos problemų schema
 9. Statybos leidimų, išduotų 2007-2016 m., schema
 10. Saugomų gamtinių teritorijų ir miškų schema
 11. Kadastriniai žemės sklypai pilnai ar dalinai patenkantys į BP numatytas želdynų, miškų ir miškingas teritorijas:
  sklypai, patenkantys į BP želdynų teritorijas
  sklypai, patenkantys į BP želdynų teritorijas – pietūs
  sklypai, patenkantys į BP želdynų teritorijas – šiaurė
 12. Kultūros vertybių schema
 13. Ugdymo įstaigų schema
 14. Kultūros ir socialinių įstaigų schema
 15. Susisiekimo sistema. Gatvių kategorijos (pagal STR)
 16. Susisiekimo sistema. Vilniaus viešasis transportas
 17. Susisiekimo sistema. Valandinė transporto srautų kartograma
 18. Inžinerinė infrastruktūra. Vandentiekio schema
 19. Inžinerinė infrastruktūra. Buitinės nuotekynės schema
 20. Inžinerinė infrastruktūra. Paviršinių nuotekų tinklo schema
 21. Inžinerinė infrastruktūra. Šilumos tiekimo schema
 22. Inžinerinė infrastruktūra. Dujotiekio schema
 23. Inžinerinė infrastruktūra. Elektros tiekimo schema
 24. Naudingųjų iškasenų schema

Gyventojų apklausa »