Bendrojo plano sprendinių pristatymo viešo susirinkimo protokolai

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių pristatymo viešo susirinkimo protokolai:

2018-07-24;

2018-05-31.