Bendrojo plano sprendinių pristatymo viešo susirinkimo protokolas

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių pristatymo viešo susirinkimo protokolas:

2020-03-06