Bus suteikti adresai Antakalnio ir Panerių seniūnijoje

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio ir Naujininkų seniūnų įsakymais bus suteikti adresai:

Antakalnio seniūnijoje:

pastatui – Naujakurių g. 1; Naujakurių – įsakymas Naujakurių

Panerių seniūnijoje:

pastatams – Ubiškių g. 5. Ražienų g. įsakymas Ražienų-planas