Bus suteikti adresai Naujininkų seniūnijoje

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujininkų seniūno įsakymais bus suteikti adresai:

11-SB „Laumėšakis“ 11-Įsakymas 11-SB_LAUMESAKIS_port

12-SB „Šilas“ 12-Įsakymas 12-SB_SILAS_port

13-SB „Pramonės Darbuotojų“ 13-Įsakymas 13-SB_Pramones_darbuotoju_port

14- SB „Pramonės Darbuotojų“ 14-Įsakymas 14-SB_Pramones_Darb1_lansc

15- SB „Pramonės Darbuotojų“ 15-Įsakymas 15-SB_Pramones_Darb2_lansc

16- SB „Pramonės Darbuotojų“ 16-Įsakymas 16-SB_Pramones_Darb3_lansc

17-SB „Žaliasis kelelis“ 17-Įsakymas 17-SB_Zaliasis_kelelis_port

18-SB „Kirtimai“ ir SB „Baldai“ 18-Įsakymas 18-SB_Kirtimai_Baldai_port