Bus suteikti adresai Naujininkų, Verkių, Panerių ir Antakalnio seniūnijose

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujininkų, Verkių, Panerių ir Antakalnio seniūnų įsakymais bus suteikti adresai:

19-SB“Mechanizatorius-2″ir SB „Baldai“; 19-įsakymo projektas 19-SB_MECHANIZ_BALDAI_port

20-Povų g. 1 ir 17; 20-įsakymo projektas 20-Povu_port

21-SB „Pavėsis“ ir SB „Profsąjungietis“; 21-įsakymo projektas 21-SB_Pavesis_Profsajungietis_port

22-SB „TEC-1“ ir „Mokslas“; 22-įsakymo projektas 22-SB_TEC_MOKSLAS_port

23-SB „Pavasaris“; 23-įsakymo projektas 23-SB_Pavasaris_port

25-Degučių g. 31, Drevininkų g. 67 ir 69, Jaunystės g. 77 ir 89, Medkirčių g. 23, Sakų g. 21; 25-Įsakymo projektas 25-Paneriai_Vaidotai 

77 – SB „ŠEC-2“; 77-įsakymo projektas 77-SB_SEC-1

292-SB „Lelija“. 292-įsakymo projektas 292-SB_Lelija_port