Bus suteikti adresai Panerių ir Naujininkų seniūnijose

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūno įsakymais bus suteikti adresai:

Panerių seniūnijoje

26-Drevininkų, Dubelės ir Jaunystės gatvėse; 26-įsakymas 26-Paneriai_Vaidotai1

27-Adolfo Jucio, Drevininkų, Jaunystės, ir Juditos Vaičiūnaitės gatvėse; 27-įsakymas 27-Jucio_Drev_Vaiciun_lansc

28-Juditos Vaičiūnaitės, Kunigiškių ir Povilo Matulionio gatvėse; 28-Įsakymas 28-Kunig_Vaic_Matul_port

29- Kiaunių g. 72A, Kunigiškių g. 6 ir 49D; 29-Įsakymas 29-Kiaun_Kunig_port

30- Kiaunių gatvėje; 30-įsakymas 30-Kiaun_port

Naujininkų seniūnijoje

31- Adalberto Becenbergerio, Antano Juškos, Augusto Šleicherio, Danieliaus Kleino, Jono Jurkšto ir Vladimiro Toporovo gatvėje. 31-Bece_Jus_Slei_Klein__Topor_lansc 31-įsakymas