Bus suteikti nauji adresai Antakalnio ir Lazdynų seniūnijose

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo                 Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 ir 3.4 punktais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais bus suteikti adresai:

Antakalnio seniūnėje:

  1. Žemės sklypui (unikalus Nr. 010100030435) adresas – Karačiūnų g. 10B;
  2. Žemės sklypui (unikalus Nr. 010100030436) adresas – Karačiūnų g. 10C; Karačiūnų g. įsak.

Lazdynų seniūnijoje:

  Pastatui-garažui (unikalus Nr. 109730134017) adresas – Lazdynų g. 48B.Lazdynų g. įsak.