Daugėliškio gatvėje atsiras naujas daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas

Bendrovė „MB projektas“ (UAB „Merko būstas“ dukterinė įmonė) organizavo projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas Daugėliškio g. 33A, Vilniuje“ kviestinį uždarą vieno etapo architektūrinį konkursą.

Projekto konkursui pasiūlymus pateikė 4 dalyviai iš 4 pakviestų.

Pateiktų darbų vertinimas vyks uždarame vertinimo komisijos posėdyje. Komisijos pasėdis numatomas šių metų rugsėjo 23 d.  Konkurso rezultatų ir nugalėtojo paskelbimas numatytas rugsėjo 28 d.

Visuomenė gali pateikti savo pastabas arba pasiūlymus iki rugsėjo 16 d. elektroniniu paštu natalija.simkeviciene@merko.lt

Konkurso tikslas – vadovaujantis galiojančio Detaliojo plano, atsižvelgiant į galiojančio Vilniaus m. bendrojo plano sprendinius, bendrąjį teritorijos užstatymo kontekstą bei dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių, optimaliai išnaudojant leistinus nurodytų reglamentų reikalavimus, suprojektuoti gyvenamosios paskirties objektų kompleksą. Rasti geriausiai vietos urbanistines sąlygas atitinkančius pastatų ir greta esančios teritorijos planinius sprendinius. Numatyti reikalingą viešąją infrastruktūrą – želdynus, vaikų žaidimo ir sporto aikšteles, automobilių stovėjimo aikšteles pagal gyvenamiesiems pastatams taikomas normas.

Atrenkant geriausią projektą bus atsižvelgiama į gautų pasiūlymų urbanistinį kontekstą, projekto integralumą, atitikimą darnaus miesto vystymo principams. Taip pat dėmesys bus skiriamas ir pasiūlymų architektūrinėms išraiškoms, funkciniams sprendimams ir pasiūlytų sprendimų racionalumui.

Pateiktų darbų vertinimas vyks uždarame vertinimo komisijos posėdyje. Konkurso pasiūlymams (konkursiniams projektams) vertinti sudaryta Konkurso Vertinimo komisija sudaryta iš 6 narių: Mindaugo Pakalnio  (Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyrius), Sauliaus Putrimo (UAB „MB projektas“), Jaanus Rastas (UAB „Merko statyba“), Tado Balčiūno (UAB „T. Balčiūno architektūros biuras“) ir pakaitinės komisijos narių  – Gedimino Paslaičio  (UAB „Paslaičio projektavimo biuras“ ir Andriaus Gasiūno (UAB „Merko statyba“).

Išrinktas geriausias konkurso dalyvio pasiūlymas, taps pagrindu statybos projektui paruošti. Su geriausio darbo autoriais bus inicijuojamos derybos dėl tolimesnių projektavimo darbų.

Konkurso dalyvių darbai

Nr. 02202

Komplekso urbanistinė idėja remiasi skirtingų aukščių tūrių kompozicija, atliepiančia konteksto užstatymo kryptis. Projektuojami korpusai formuoja pusiau uždarą kiemą, sukurdami „gatvės“ ir „kiemo“ perimetrus.

Teritoriją siekiama integruoti į jau susiklosčiusias ir vystomas Šnipiškių žaliųjų ir viešųjų erdvių sistemas. Želdynų aspektu, komplekse vystomas į vakarinę pusę atsiveriantis pusiau uždaras kiemas su parku. Atsižvelgiant į susiklosčiusias viešąsias erdves, formuojama aikštė pietinėje sklypo dalyje prie Daugėliškio gatvės, ir pasažas, jungiantis Laumėnų ir Daugėliškio gatves.

Įvaža į požeminę automobilių parkavimo aikštelę planuojama šiaurinėje sklypo dalyje, iš Laumėnų gatvės. Automobilių transportas po sklypą ir projektuojamą pasažą tarp Daugėliškio ir Laumėnų gatvių nenumatomas, tačiau numatytas epizodiniam specialiojo transporto (komunalinis ūkis, greitoji pagalba, ugniagesių transportas ir kt.) naudojimui.

Kompleksas planuojamas derinant dvi skirtingas pastato plokštumų / fasadų raiškas: 1) miestietišką / griežtesnę /aklinesnę. „Miesto“ fasadai projektuojami prie gatvių ir viešųjų erdvių: Daugėliškio, Laumėnų, Kernavės, projektuojamo pasažo ir 2) gamtišką / laisvesnę / atviresnę. „Parko“ fasadai projektuojami prie kiemo vidaus erdvių.

Projekte siūloma siekti Bendrajame plane nustatytų bendrųjų statinių aukščio rodiklių. Reglamentuojamas 35 m aukštis leistų ~9 aukštų užstatymą. Komponuojant 9-aukščius namus, nebūtų reikšmingai didinamas užstatymo intensyvumas, bet tai leistų erdvesnę ir dinamiškesnę tūrių kompoziciją. Projektuojamų pastatų vyraujanti funkcinė paskirtis – gyvenamoji, su komercinėmis patalpomis 1-2 aukštuose ir automobilių saugykla požeminiuose aukštuose.

Nr. D33A

Kvartalo perimetrą riboja Daugėliškių, Šatrijos, Laumėnų ir Kernavės gatvės. Kvartalo viduje, šiaurės-pietų kryptimi numatomos 2 jungtys privažiavimams prie projektuojamų pastatų (įėjimų, automobilių saugyklos, atliekų konteinerinės).

Architektūriniais sprendimais siekiama užtikrinti Šnipiškėm būdingą įvairovę, margumą, smulkumą, trapumą (ažūriškumą). Dalis pastatų stogų siūlomi su eksploatuojama danga. Atskirų tūrių architektūrą vienija urbanistinis sprendimas, o architektūrinė raiška siūloma niuansiškai skirtinga, sąmoningai vengiant plėtros laisvose teritorijose (priemiesčiuose) įvaizdžio. Kvartalo – kaip miestelio mieste – idėja.

Projekto sklypo didžioji dalis yra požeminės automobilių saugyklos denginys, kurį numatoma apželdinti, įrengti visus privalomus gyvenamųjų namų aplinkai komponentus. Į privačias erdves – vidinius kiemus numatomi tiesioginiai išėjimai iš visų gyvenamųjų namų laiptinių.

Projekte laikomasi daugiafunkciškumo principo. Dalis pirmo aukšto plotų numatomi komercinei veiklai. Prie komercinių plotų išskiriama ir didesnė lauko erdvė, leidžianti vykdyti įvairią veiklą, sukurianti trauką aplinkinių teritorijų bendruomenei.

Nr. DG666

Architektūrinė idėja glaudžiai susijusi su šios vietos užstatymu ir masteliškumu. Tikslas – sukurti kokybišką ilgaamžią ir išskirtinę architektūrą. Siekiama išskirti šį kompleksą iš aplinkinių, parodyti pavyzdį ir užduoti reikiamą architektūrinį toną. Projekto išskirtinumas – lenkti surenkami gaminiai, išskirtinis kuriamos aplinkos ir pastatų dizainas

Pasirinkta vyraujanti urbanistinė užstatymo kryptis šiaurė-pietūs. Ši užstatymo kryptis vyrauja visame rajone.

Perimetras formuojamas Laumėnų ir Daugėliškio gatvėse. Šiuose fasaduose numatytos komercinės patalpos su tiesioginiais patekimais nuo gatvės. Projektuojamas uždaras kvartalas su dideliu vidiniu kiemu. Vidinė privati erdvė pakelta nuo gatvės lygio, tai užtikrinamas didesnis gyventojų privatumas. Projektuojami pagrindiniai trys patekimai laiptais ir pandusais iš šoninių (vidinių) gatvelių. Vidinis kiemas – saugi ir jauki gyventojų poilsio erdvė.

Naujai formuojamas perimetrinis užstatymas iš Daugėliškio gatvės suskaidomas, tūriai jungdamiesi formuoja jaukias erdves gatvės zonoje. Šioje vietoje numatyta žalioji zona- buferis nuo gatvės. Projektuojamas skaidytas parkas šalia gatvės su medžiais ir mažosios architektūros elementais. Numatytos poilsio, pasisėdėjimo vietos, projektuojamos reprezentacinės prieigos prie komercinių patalpų. Perimetras iš Laumėnų gatvės sprendžiamas šiek tiek kitais. Formuojamas griežtas linijinis fasadas su stiklinėmis vitrinomis ir komercinėmis patalpomis. Šiame fasade numatytas įvažiavimas ir išvažiavimas į požeminius automobilių saugyklos aukštus. Iš Laumėnų gatvės pusės formuojamas griežtas perimetras su komercinėms patalpoms pirmame aikšte.

Atlikus urbanistinę vietos analizę nuspręsta sklype suprojektuoti vertikalų „akcentinį“ pastatą. Šiuo atveju tai 8 aukštų korpusas. Šis 8 aukštų korpusas tampa Daugėliškio gatvės akcentu važiuojant iš rytų pusės. Pagrindiniu akcentu tampa užapvalintas smailėjantis tūris su dideliais balkonais.

Teritorijos sutvarkymas – kompleksiškai tvarkomas visas sklypas ir jo prieigos. Iš Daugėliškio gatvės pusės formuojamas parkas su skaidytomis žaliosiomis erdvėmis ir mažosios architektūros elementais, suoliukais ir apšvietimu. Priešingoje komplekso pusėje šiaurinėje dalyje numatyta komercinė aikštė su naujai sodinamais medžiais ir augalais.

Transporto sprendimai – Šiaurinėje dalyje iš Laumėnų gatvės numatyti pagrindiniai patekimai į požeminę automobilių saugyklą. Transporto judėjimas numatytas tik iš dviejų sklypo pusių, prie Daugėliškio ir Laumėnų gatvių. Projekte stengiamasi riboti transporto patekimą prie gyvenamųjų korpusų, siekiam skatinti judėjimą dviračiais ir pėsčiomis.

Nr. 272613

Atsižvelgiant į aplinkos kontekstą bei perspektyvinę urbanistinę viziją teritorijoje planuojami tūriai išdėstomi perimetru, formuojant atskirą kvartalą. Tačiau šis tūrių išdėstymas nepadaro teritorijos uždaros. Kuriamas atvirumo, erdvės vaizdas. Planuojami du didesni tūriai šiaurinėje ir pietinėje pastato dalyse (palei gatves) ir vienas mažesnis – vakarinėje pusėje. Didesni tūriai yra skaidomi, siekiant sumažinti mastelį. Pastatų tūriai sklype numatomi vienodo aukščio (6 aukštai).

Formuojamas perimetrinis užstatymas neapsiribojant sklypo ribomis, bet stambinant mastelį ir įtraukiant gretimus pastatus . Oršos gatvė ir šiaurėje neturinti tąsos tampa naujai formuojama kvartalo vidinė gatvė. Toks sprendimas leidžia kokybiškai integruotis į kontekstą bei pagerina net ir gretimų pastatų vaizdų kokybę nestatant tūrių priešais, o atsiveriant į vidinius kiemus.

Perimetrinio užstatymo vientisumą suskaido kuriamas ryšys tarp viešųjų erdvių ir atviro kiemo. Perimetro pertraukiamumas suteikia kompleksui daugiaplanes perspektyvas, užtikrina insoliaciją, atidaro kiemų erdves, reguliuoja pastatų mastelį bei numato statybų etapiškumą.

Projektuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, atsižvelgta į kiekvieną amžiaus grupę, taikomi universalios architektūros projektavimo principai, pagal kuriuos suprojektuota aplinka yra lengvai pasiekiama, suprantama ir gali būti naudojama visų žmonių, nepaisant jų amžiaus ir galimybių. Pritaikyti universalaus dizaino sprendiniai neišskiria konkrečių žmonių grupių, tokių kaip judėjimo negalią turinčių asmenų ir nekuria būtent jiems skirtų ar pritaikytų įėjimų į patalpas, takelių, prietaisų.

Siekiant kurti tvarią aplinką teritorijoje siūlome projektuoti apželdintus “žalius” stogus.

Pastatai projektuojami keliais lygiais, kuriuose numatomos skirtingos funkcijos. Požeminiame lygyje numatoma automobilių stovėjimo aikštelė, laiptinės, techninės patalpos ir sandėliukai gyventojams.

Pirmasis aukštas skirtas komercijai, visuomeninės paskirties patalpoms. Į jas bus galima patekti nuo pagrindinių, sklypą ribojančių, gatvių. Taip pat dalyje sklypo numatomas antžeminis parkingas, ant kurio stogo būtų įrengta žalia erdvė gyventojams. Likę aukštai skirti gyvenamosioms patalpoms – butams. Pastatų fasadų architektūra vientisa, nedarkoma smulkiais elementais.